NL | FR
Onthaal |  Contact  logo en link van de Belgische federale portaalsite
kbr logo - Terug naar Onthaal DWTC logo en link naar de website
partie image kbr décoration link naar Actualiteiten link naar Informatie link naar Collecties link naar catalogus link naar Diensten
partie image kbr décoration Activiteiten  >  Projecten  >  Europeana Regia
partie image kbr décoration
décoration Projecten
décoration décoration décoration
décoration

    Europeana Regia: het eerste Europese samenwerkingsproject voor de grootschalige digitalisering van handschriften uit de middeleeuwen en de renaissance.
 

Thomas de Cantimpré, Bonum universale de apibus

Op 1 januari 2010 is het project Europeana Regia officieel van start gegaan. Dit project heeft tot doel handschriften en drukken uit een aantal belangrijke vorstelijke bibliotheken uit de middeleeuwen en de renaissance virtueel samen te brengen. Dankzij dit project krijgen zowel specialisten als het grote publiek tegen 2012 toegang tot deze zeldzame en waardevolle boeken.
Onder de leiding van de Bibliothèque nationale de France verenigt Europeana Regia vijf Europese bibliotheken (Bibliothèque nationale de France, Koninklijke Bibliotheek van België, Bayerische Staatsbibliothek, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Biblioteca Historica van de Universitat de València). Het project heeft betrekking op ongeveer negenhonderd handschriften die getuigen van de politieke, culturele en artistieke geschiedenis van Europa.

Het project richt zich op drie verzamelingen die vandaag over heel Europa zijn verspreid:

  • de Karolingische handschriften (425 handschriften),
  • de handschriften van de bibliotheek van het Louvre ten tijde van Karel V en Karel VI (167 handschriften)
  • de bibliotheek van de Aragonese koningen van Napels (282 handschriften).

De Koninklijke Bibliotheek van België zal in het kader van dit project 30 Karolingische handschriften en 8 manuscripten uit de collecties van Karel V van Frankrijk digitaliseren. In totaal gaat het om circa 15.000 pagina's die de vorig jaar gelanceerde digitale bibliotheek “Belgica” zullen verrijken.

De digitale beelden op basis van de originele handschriften zullen worden voorzien van metadata die de handschriften en hun inhoud beschrijven. . De gegevens zullen toegankelijk zijn op de websites en in de databanken van de deelnemende bibliotheken (Gallica, Belgica, Manuscripta Medievalia,…) evenals via de Europese bibliotheek Europeana.
Om dit project te kunnen uitvoeren, dienen de partners methodologische beslissingen te nemen en gezamenlijk afspraken te maken over verschillende aspecten van digitalisering en catalogisering (de structuur van metadata, meertaligheid, indexering…).

Het project, waarvan de kostprijs 3.400.000 euro bedraagt, wordt voor 50% gesubsidieerd door de Europese Commissie. De Bibliothèque nationale de France is belast met de algemene coördinatie. De Koninklijke Bibliotheek van België staat in voor de coördinatie van een technisch luik van het project, dat betrekking heeft op de integratie van digitale beelden in databanken en bibliotheeksystemen.

 

 

   
2015 - © Koninklijke Bibliotheek van België - Juridische aspecten