Koninklijke Bibliotheek van België : Belgische Bibliografie

De Belgische Bibliografie


Juli 2011


6. OPENBARE GEZONDHEIDSZORG, OVERHEIDSADMINISTRATIE, RECHT, SOCIALE VOORZORG, VERZEKERINGEN

171
Activiteitenverslag
Activiteitenverslag ... / Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Regulering en Organisatie van de Markt. - Nederlandse ed. - Brussel : Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Regulering en Organisatie van de Markt, 2006-. - ill. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Rapport d'activités ... / Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie. Direction générale régulation et organisation du marché. Ed. française. - Jaarlijks
BD 58.416

172
Activiteitenverslag
Activiteitenverslag ... / Politie Brussel Hoofdstad Elsene = Rapport d'activités ... / Police Bruxelles Capitale Ixelles. - 2009-. - Brussel : Lokale politie. Politiezone van Brussel Hoofdstad Elsene = Bruxelles : Police locale. Zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles, 2009-. - ill. ; 30 cm
Samensmelting van = Fusion de : Activiteitenverslag / Politie van Brussel Hoofstad Elsene. Nederlandse ed. & Rapport d'activités / Police de Bruxelles Capitale Ixelles. Ed. française. - Franse en Nederlandse teksten in omgekeerde richting gedrukt = Textes français et néerlandais disposés tête-bêche
BD 58.533

173
Activiteitenverslag
Activiteitenverslag / Politie van Brussel Hoofstad Elsene. - Nederlandse ed. - Brussel : Lokale politie. Politiezone van Brussel Hoofdstad Elsene, 2006-2007. - ill. ; 30 cm
Na samensmelting voortgezet als : Activiteitenverslag ... / Politie Brussel Hoofdstad Elsene = Rapport d'activités ... / Police Bruxelles Capitale Ixelles. - Zie (ook) anderstalige editie(s) : Rapport d'activités / Police de Bruxelles Capitale Ixelles. Ed. française
BD 58.533

174
Activity
Activity report ... / IPIS. - English ed. - 2006-. - Antwerp : International Peace Information Service, 2006-. - ill. ; 29 cm
See (also) edition(s) in other language(s) : Jaarverslag .... Nederlandse ed.. - Yearly
BD 58.434

175
Actualia
Actualia publiekrecht. - 1-. - Brugge : Die Keure, 2008-. - 24 cm
In deze reeks:
- 3: Belang (Het) in het publiekrechtelijk procesrecht / Eric Brewaeys, Geert Debersaques, Pierre Lefranc ; onder redactie van;I Marnix Van Damme

176
Administratieve
Administratieve rechtsbibliotheek . Algemene reeks / onder redactie van Jean Dujardin, Ingrid Opdebeek, Marnix Van Damme, Johan Vande Lanotte. - 5-. - Brugge : Die Keure, 1993-. - 24 cm
In deze reeks:
- Ambtenarenrecht . 2 : Rechtspositieregeling . 1 : Algemene beginselen van ambtenarentuchtrecht

177
Advies
Advies betreffende het ontwerp van Koninklijk besluit over het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen en voor hun duurzaam gebruik : 4 april 2011 / Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. - Brussel : Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, 2011. - 47 p. : ill. ; 30 cm
Andere informatiedrager(s) : URL : http://www.frdo-cfdd.be
BRO 2011 1.386

178
Advies
Advies over de strategienota voor de sector landbouw en voedselzekerheid van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) : 25 februari 2011 / Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. - Brussel : Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, 2011. - 5 p. : ill. ; 30 cm
Andere informatiedrager(s) : URL : http://www.frdo-cfdd.be
BRO 2011 1.345

179
Advies
Advies over de vermindering van het energieverbruik in gebouwen : 25 februari 2011 / Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. - Brussel : Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, 2011. - 48 p. : ill. ; 30 cm
Andere informatiedrager(s) : URL : http://www.frdo-cfdd.be
BRO 2011 1.343

180
Advies
Advies over dierlijke en plataardige eiwitten : 3 februari 2011 / Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. - Brussel : Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, 2011. - 19 p. : ill. ; 30 cm
Andere informatiedrager(s) = Autre support(s) d'information : URL : http://www.frdo-cfdd.be
BRO 2011 1.346

181
Advies
Advies over het voorontwerp van koninklijk besluit betreffende het federaal programma ter reductie van de risico's en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden : 4 april 2011 / Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. - Brussel : Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, 2011. - 18 p. : ill. ; 30 cm
Andere informatiedrager(s) : URL : http://www.frdo-cfdd.be
BRO 2011 1.384

182
Advies
Advies voor de Rio+20 conferentie van de VN : 25 februari 2011 / Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. - Brussel : Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, 2011. - 9 p. : ill. ; 30 cm
Andere informatiedrager(s) : URL : http://www.frdo-cfdd.be
BRO 2011 1.344

183
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht. - Brugge : Die Keure, 1998-. - (Administratieve rechtsbibliotheek . Algemene reeks / onder redactie van Jean Dujardin, Ingrid Opdebeek, Marnix Van Damme, Johan Vande Lanotte ; 4)
2 : Rechtspositieregeling . 1 : Algemene beginselen van ambtenarentuchtrecht / Ingrid Opdebeek, Ann Coolsaet. - 2011. - XLI, 674 p. ; 25 cm. - ISBN 978-90-4861-065-5
BB A 1998 5.462/02

184
Annotated
Annotated leading cases of International criminal tribunals . Vol. XXVII : The International criminal tribunal for the former Yugoslavia 2005 / André Klip and Göran Sluiter (eds.). - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2011. - 822 p. ; 24 cm. - ISBN 978-94-000-0001-8: 185 EUR
BB A 2011 4.658

185
Asiel
Asiel in België / Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. - Brussel : Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, 2010. - 42 p. : ill. ; 21 cm
BB A 2011 4.622

186
Astaes, Jan
Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw . Deel 1 / Bernard Hubeau, Wolfgang Vandevyvere, Geert Debersaques (editors) ; Jan Astaes, Marc Bauwens, Karolien Beké... [et al.]. - Brugge : Die Keure, 2010. - LXI, 1.419 p. ; 25 cm. - ISBN 978-90-4860-413-5: 135 EUR
BB A 2011 4.343

187
Audit
Audit, accountancy, tax. - Brugge : Die Keure = Bruxelles : La charte, 2005-. - 24 cm
Tweetalige reeks = Collection bilingue
Dans cette collection = in deze reeks:
- Handboek belasting toegevoegde waarde / Wouter Devroe, Ivan Massin, Danny Stas ; onder redactie van;I P. Vandendriessche, Kenneth Vyncke

188
Avis
Avis pour la conférence Rio + 20 de l'ONU : 25 février 2011 / Conseil fédéral du développement durable. - Bruxelles : Conseil fédéral du développement durable, 2011. - 9 p. : ill. ; 30 cm
Autre(s) support(s) d'information : URL : http://www.frdo-cfdd.be
BRO 2011 1.383

189
Avis
Avis relatif au projet d'arrête royal pour la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants et pour parvenir à leur utilisation compatible avec le développement durable : 4 avril 2011 / Conseil fédéral du développement durable. - Bruxelles : Conseil fédéral du développement durable, 2011. - 47 p. : ill. ; 30 cm
Autre(s) support(s) d'information : URL : http://www.frdo-cfdd.be
BRO 2011 1.387

190
Avis
Avis relatif à l'avant-projet d'arrête royal relatif au programme fédéral de réduction des risques et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et biocides : 4 avril 2011 / Conseil fédéral du développement durable. - Bruxelles : Conseil fédéral du développement durable, 2011. - 17 p. : ill. ; 30 cm
Autre(s) support(s) d'information : URL : http://www.frdo-cfdd.be
BRO 2011 1.385

191
Bernard, N.
Sociale huur / A. Hanselaer en B. Hubeau (eds) ; N. Bernard, A. Hanselaer, B. Hubeau... [et al.]. - Brugge : Die Keure, 2011. - XVIII, 273 p. ; 25 cm. - (Huurrecht ; 4). - ISBN 978-90-4860-722-8
BB A 2011 4.359

192
Bestuursrecht
Bestuursrecht. - Brugge : Die Keure, 2008-. - 30 cm
Variante titel : Bestuursrecht lokale besturen
In deze reeks:
- Burgerlijk wetboek / redacteur;I Maarten Dambre, Sophie Stijns, Gerd Verschelden ; onder redactie van;I Ingrid Boone, Katrijn Boone, Frank Burssens
- Gerechtelijk recht / redacteur;I Benoît Allemeersch, Karen Broeckx, Jean Laenens ; onder redactie van;I Gabriël-Luc Ballon, Eric Brewaeys
- Grondwet en EVRM wetgeving staatshervorming / redacteur;I Eva Brems, Jeroen Van Nieuwenhove ; onder redactie van;I Lien De Geyter, Wouter Pas, Yves Haeck

193
Bevoegdheidsverdeling
De bevoegdheidsverdeling in het Federale België. - Nr. 1 (jan. 1999)-. - Brugge : Die Keure, 1999-. - 24 cm. - ISSN 1374-836X
- 15: Cultuur, jeugd, sport en toerisme (art. 4, 1° tot 5° en 7° tot 10° BWHI) / Michiel Elst, G. Van der Biesen ; onder redactie van;I Geert van Haegendoren, Bruno Seutin
- 16: Landbouwbeleid / Frank Judo ; onder redactie van;I Geert van Haegendoren, Bruno Seutin
BD 49.499

194
Blauwe
Blauwe wetboeken. - Brugge : Die Keure, 2009-. - 25 cm
In deze reeks:
- Burgerlijk wetboek / redacteur;I Maarten Dambre, Sophie Stijns, Gerd Verschelden ; onder redactie van;I Ingrid Boone, Katrijn Boone, Frank Burssens
- Gerechtelijk recht / redacteur;I Benoît Allemeersch, Karen Broeckx, Jean Laenens ; onder redactie van;I Gabriël-Luc Ballon, Eric Brewaeys
- Grondwet en EVRM wetgeving staatshervorming / redacteur;I Eva Brems, Jeroen Van Nieuwenhove ; onder redactie van;I Lien De Geyter, Wouter Pas, Yves Haeck

195
Blik
Blik op : internationale solidariteit 2008-2010 / [hoofdredactie Adrianne Waldt - departement internationale zaken, dienst advocacy Internationale Solidariteit], [redactie Arianne Acke, Axel Vande veegaete, Bram Sebrechts, ... [et. al]]. - Mechelen : Rode Kruis-Vlaanderen, 2008. - 63 p. : ill. ; 21 x 21 cm
BB A 2011 4.181

196
Brewaeys, Eric
Het belang in het publiekrechtelijk procesrecht / M. Van Damme (ed.) ; E. Brewaeys, G. Debersaques, P. Lefranc... [et al.]. - Brugge : Die Keure, 2010. - XV, 328 p. ; 24 cm. - (Actualia publiekrecht ; 3). - ISBN 978-90-4860-829-4
BB A 2011 4.319

197
Burgerlijk
Burgerlijk wetboek / hoofdredactie : Maarten Dambre, Sophie Stijns, Gerd Verschelden... [et al.] ; redactie : Ingrid Boone, Katrijn Boone, Frank Burssens... [et al.]. - Wetgeving bijgewerkt tot B.S. 15 februari 2011. - Brugge : Die Keure, 2011. - XVIII, 867 p. ; 25 cm. - (Blauwe wetboeken) (Bestuursrecht)
Omslagtitel : BW. - ISBN 978-90-4860-852-2
BB A 2011 4.376

198
Citoyen
Citoyen à Saint-Josse ! = Burger in Sint-Joost ! / préface = voorwoord : Jean Demannez. - Bruxelles : Administration communale Saint-Josse-ten-Noode = Brussel : Gemeentebestuur Sint-Joost-ten-Node, 2011. - 23 p. : ill. ; 24 cm
BRO 2011 1.508

199
Coolsaet, Ann
Gemeenteraad bevoegdheden / J. Dujardin en W. Somers (eds.) ; J. Astaes, C. Brouckaert, A. Coolsaet... [et al.]. - [Herwerkte publikatie]. - Brugge : Die Keure, 2011. - XIX, 460 p. ; 25 cm. - (Recht in de gemeente / hoofdredactie : Jean Dujardin... [et al.] ; 2). - ISBN 978-90-4860-827-0: 149 EUR
BB A 2011 4.348

200
Coppens, Virginie
De ecocheques / Virginie Coppens. - Mechelen : Kluwer, 2011. - 158 p. : tab. ; 24 cm. - (Loon ; 2011/2). - ISBN 978-90-4653-599-8
BB A 2011 4.708

201
Degros, Anne
La protection de la rémunération / Anne Degros. - Waterloo : Kluwer, 2011. - 154 p. ; 21 cm. - (Entreprise et droit social ; 2011/2). - ISBN 978-90-4653-557-8
BB A 2011 4.558

202
Delhommeau, Thiphaine
Agir pour une santé durable : priorités et perspectives en Europe / Tiphaine Delhommeau ; introduction de Denis Stokkink ; préface de Etienne Caniard ; postface de Luc Berghmans. - Bruxelles : Pour la solidarité, 2011. - 2010p. : tab. ; 21 cm. - (Les Cahiers de la Solidarité / collection dirigée par Denis Stokkink ; 25). - ISBN 978-2-930530-12-3: 10 EUR
BB A 2011 4.805

203
Dewettinck, Koen
Verzilver de vergrijzing : code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid / auteurs : Koen Dewettinck, Gianni Duvillier, met medewerking van Ine Willemse, Sigrid De Bie, Ann Cattelain... [et al.] ; voorwoord : Jo Libeer. - Antwerpen : Voka, Vlaams Economisch Verbond, 2011. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Vokawijzer ; 12). - Gratis voor Voka-leden
BRO 2011 1.504

204
Dossier
Dossier de droit européen. - 19-. - Bruxelles : Bruylant ; Bâle : Helbing Lichtenhahn ; Paris : L.G.D.J., 2010-. - 23 cm
Dans cette collection:
- 19: Partenariat (Le) de l'Union européenne avec les Etats et groupements régionaux d'Amérique latine / Fabien Mangilli ; préfacier;I Christine Kaddous

205
Elst, Michiel
Cultuur, jeugd, sport en toerisme (art. 4, 1° tot 5° en 7° tot 10° BWHI) / Michiel Elst, Gert Van der Biesen ; editors : Geert Van Haegendoren, Bruno Seutin. - Brugge : Die Keure, 2011. - XIV, 315 p. ; 24 cm. - (De bevoegdheidsverdeling in het Federale België ; 15)
BB A 2011 4.625

206
Entreprise
Entreprise et droit social. - Waterloo : Kluwer, 2006-. - 21 cm
Dans cette collection:
- 2011/2: Protection (La) de la rémunération / Anne Degros
- 2011/1: Convention de premier emploi / Rony Baert

207
Erläuterungen
Erläuterungen zum Formular der Erklärung von Forstflächen und Beihilfeantrag im Rahmen der Natura 2000 für waldbesitzer : Wirtschaftsjahr 2011 / Vorwort : Claude Delbeuck. - Namur : Service Public de Wallonie. Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, 2011. - 44 p. : ill. ; 30 cm
BRO 2011 1.340

208
European
European private law : a handbook . Volume I / Mauro Bussani, Franz Werro (editors). - Brussel : Bruylant ; Bern : Stämpfli ; [Durham] : Carolina Academic Press [etc.], 2009. - XIV, 586 p. ; 23 cm. - ISBN 978-2-8027-2534-3 (Bruylant). - ISBN 978-3-7272-2646-5 (Stämpfli). - *ISBN 978-1-5960-5555-0 (Carolina)
BB A 2011 4.564

209
FEB2CEO
FEB2CEO. - Bruxelles : Fédération des entreprises de Belgique, 2009-. - 22 cm
Dans cette collection:
- Clés (Les) de la réussite d'une transmission d'entreprise / préfacier;I Hans Wilmots, Rudi Thomaes

210
Fiches
Les fiches logement. - Namur : Ministère de la Région wallonne. Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine. Administration du logement, 2002-. - 23 cm
Dans cette collection:
- Prime à la réhabilitation en faveur des locataires

211
Gazette
La gazette du mayeur : bulletin d'information communale / Commune de Hamois. - N° 82 (janv. 2010)-. - Hamois : Administration communale, 2010-. - ill. ; 30 cm
Bimestriel
BD 58.548

212
Geboorteaangifte
De geboorteaangifte : wie doet de aangifte ?. - Antwerpen : Stadsbestuur, 2011. - 7 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2011 1.395

213
Gerechtelijk
Gerechtelijk recht / hoofdredactie : Benoît Allemeersch, Karen Broeckx, Jean Laenens... [et al.] ; redactie : Benoît Allemeersch, Gabriël-Luc Ballon, Eric Brewaeys... [et al.]. - Wetgeving bijgewerkt tot B.S. 15 februari 2011. - Brugge : Die Keure, 2011. - XIX, 1.115 p. ; 25 cm. - (Blauwe wetboeken) (Bestuursrecht)
Omslagtitel : GER W. - ISBN 978-90-4860-854-6
BB A 2011 4.379

214
Goederenrecht
Goederenrecht : kroniek privaat vastgoedrecht, met ingegrip van het nieuwe appartementsrecht : de contouren van erfdienstbaarheden : actuele vraagstukken rond hun ontstaan, uitoefening en duur : mede-eigendom en onverdeeldheid : 50 jaar na de encyclieken van 6 april 1960 : analyse van een decennium cassatierechtspraak omtrent burenhinder (2000-2010) / V. Dagaert en A.-L. Verbeke (eds.) ; auteurs : Mathieu Muylle, Koen Swinnen, Alain-Laurent Verbeke... [et al.]. - Brugge : Die Keure, 2010. - X, 129 p. ; 24 cm. - (Themis : school voor postacademische juridische vorming ; 62). - ISBN 978-90-4860-906-2
BB A 2011 4.313

215
Goffin, Tom
De professionele autonomie van de arts : de rechtspositie van de arts in de arts-patiëntrelatie / Tom Goffin. - Brugge : Die Keure, 2011. - XXII, 494 p. ; 25 cm. - ISBN 978-90-4861-0600. - ISBN 978-90-4861-060-0: 121 EUR
BB A 2011 4.745

216
Grandir
Grandir à Saint-Josse = Opgroeien in Sint-Joost / préface = voorwoord : Jean Demannez, Hava Hardiçlik, Mohammed Jabour... [et al.]. - Bruxelles : Administration communale Saint-Josse-ten-Noode = Brussel : Gemeentebestuur Sint-Joost-ten-Node, 2011. - 30 p. : ill. ; 24 cm + carnet d'adresses = adresboek
BRO 2011 1.513

217
Grondwet
Grondwet en EVRM wetgeving staatshervorming / hoofdredactie : Eva brems, Jeroen Van Nieuwenhove ; redactie : Lien De Geyter, Wouter Pas, Yves Haeck... [et al.]. - Wetgeving bijgewerkt tot B.S. 1 april 2011. - Brugge : Die Keure, 2011. - XXIII, 782 p. ; 25 cm. - (Blauwe wetboeken) (Bestuursrecht)
Omslagtitel : GW EVRM. - Rugtitel : Grondwet EVRM. - ISBN 978-90-4860-867-6
BB A 2011 4.345

218
Handleiding
Handleiding met uitleg over het aangifteformulier voor bosoppervlakte en steunaanvragen in het kader van Natura 2000 voor eigenaars van bosoppervlakte : campagne 2011 / voorwoord : Claude Delbeuck. - Namur : Service Public de Wallonie . Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, 2011. - 44 p. : ill. ; 30 cm
BRO 2011 1.348

219
Huurrecht
Huurrecht. - 1-. - Brugge : Die Keure, 2006-. - 25 cm
In deze reeks:
- 4: Sociale huur / N. Bernard, A. Hanselaer ; onder redactie van;I A. Hanselaer, Bernard Hubeau

220
Huwelijksintenties
Huwelijksintenties : interview en onderzoek. - Antwerpen : Stadsbestuur, 2011. - 7 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2011 1.394

221
International
The international competition network at ten : origins, accomplishments and aspirations / edited by Paul Lugard. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2011. - XV, 423 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 978-94-000-0192-3: 82 EUR
BB A 2011 4.262

222
Iuris
Iuris scripta historica. - 1-. - Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1985-. - 26 cm
In deze reeks:
- 12: Revolutie en recht = Revolution and law = Révolution et droit / onder redactie van = sous la dir. de;I F. Stevens
BD 39.390

223
Ius
Ius commune Europaeum. - 22-. - Antwerpen ; Groningen : Intersentia, 1997-. - 24 cm. - ISSN 1781-846x
In deze reeks:
- 95: Landscape (The) of the legal professions in Europe and the USA / edited by;I Alan Uzelac, C.H. van Rhee

224
Jaarverslag
Jaarverslag ... / AG Stadsplanning Antwerpen. - 2009-. - Antwerpen : Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen, 2009-. - ill. ; 30 cm
BD 58.451

225
Jaarverslag
Jaarverslag ... / FOD Sociale Zekerheid. DG Personen met een Handicap. - Nederlandse ed. - 2007-. - Brussel : Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Directie-Generaal Personen met een Handicap, 2007-. - ill. ; 21 x 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Rapport annuel ... / SPF sécurité sociale. Direction Générale personnes handicapées. Ed. française. - Jaarlijks
BD 58.520

226
Jaarverslag
Jaarverslag ... / Vlaamse Ouderenraad. - 2006-. - Brussel : Vlaamse Ouderenraad, 2006-. - ill. ; 30 cm
Jaarlijks
BD 58.527

227
Jaarverslag
Jaarverslag ... / IPIS. - Nederlandse ed. - 2006-. - Antwerpen : Internationale Vredesinformatiedienst, 2006-. - ill. ; 29 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Activity report .... English ed.. - Jaarlijks
BD 58.433

228
Jaarverslag
Jaarverslag / CIPAL. - 2005-. - Geel : Cipal, 2005-. - ill. ; 30 cm
Jaarlijks
BD 58.531

229
Jaarverslag
Jaarverslag / Stad Antwerpen. werk en economie. - 2009-. - Antwerpen : Stad Antwerpen. Werk en Economie, 2009-. - ill. ; 30 cm
Jaarlijks. - gratis
BD 58.452

230
Judo, Frank
Landbouwbeleid : (artikel 6, 1, V artikel 6, 2bis en artikel 6, 3 bis, 5°, BWHI) / Frank Judo ; editors : Geert Van Haegendoren, Bruno Seutin. - Brugge : Die Keure, 2011. - X, 118 p. ; 24 cm. - (De bevoegdheidsverdeling in het Federale België ; 16)
BB A 2011 4.738

231
Jurisprudence
La jurisprudence du code judiciaire commentée / directeur scientifique : Georges de Leval. - Bruxelles : La charte, 2008-. - 25 cm
Titre(s) de couverture : La jurisprudence du code judiciaire commentée : textes, annotations, jurisprudence et commentaires
IIB : Les voies de recours / direction scientifique : Georges de Leval ; coordination : Dominique Mougenot ; rédaction : Hakim Boularbah, Valérie Chantry, Cécile De Boe... [et al.]. - 2011. - VII, 319 p.. - ISBN 978-2-87403-254-7
BB A 2011 4.627/02/2

232
Justice
Justice et Sociéte. - Bruxelles : La charte, 2011-. - 24 cm
Dans cette collection:
- Cour (La) de cassation belge à l'aune des rapports entre pouvoirs / Françoise Muller

233
Kids-ID
De Kids-ID : het elektronische identiteitsbewijs voor kinderen. - Antwerpen : Stadsbestuur, 2011. - 7 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2011 1.393

234
Landscape
The landscape of the legal professions in Europe and the USA : continuity and change / editors : A. Uzelac, C.H. van Rhee. - Antwerp ; Cambridge ; Portland : Intersentia ; [Maastricht] : METRO, 2011. - XXXIII, 277 p. : ill. ; 24 cm. - (Ius commune Europaeum ; 95). - ISBN 978-1-78068-014-9
BB A 2011 4.256

235
Loi
La loi sur les loyers / avant-propos d'Alain Bourlet. - 12e éd., mai 2011. - Bruxelles : Service public fédéral justice. Service communication et documentation, 2011. - 88 p. : ill. ; 21 x 20 cm. - Gratuit
BB A 2011 4.754

236
Maes, Jef
Votre sécurité sociale en danger / Jef Maes. - Bruxelles : Présence et action culturelles, 2011. - 110 p. ; 24 cm. - ISBN 978-2-930524-22-1: 10 EUR
BB A 2011 4.241

237
Mangilli, Fabien
Le partenariat de l'Union européenne avec les Etats et groupements régionaux d'Amérique latine / Fabien Mangilli ; [préface : Christine Kaddous]. - Bâle : Helbing Lichtenhahn ; Bruxelles : Bruylant ; Paris : L.G.D.J, 2010. - XXIII, 480 p. : tab. ; 23 cm. - (Dossier de droit européen ; 19)
Version remaniée et complétée de la thèse, Université de Genève, 9 novembre 2007. - Bibliographie. Documents officiels. Annexes. Index. - ISBN 978-3-7190-2834-3 Helbing Lichtenhahn). - ISBN 978-2-8027-2915-0 (Bruylant)
BB A 2011 4.598

238
Medisch
Medisch recht : schade als gevolg van gezondheidszorg in de wet van 31 maart 2010 : de procedure voor het Fonds voor de Medische Ongevallen : recente ontwikkelingen met betrekking tot de autonomie van arts en patiënt : recente rechtspraak inzake medisch beroepsgeheim, aflevering van medische verklaringen in private verzekeringen en de opstelling van het omstandig medisch verslag bij gedwongen opname van psychiatrische patiënten / H. Nys, S. Callens (eds.) ; Tom Goffin. - Brugge : Die Keure, 2011. - 106 p. : ill. ; 24 cm. - (Themis : school voor postacademische juridische vorming ; 63). - ISBN 978-90-4861-063-1
BB A 2011 4.739

239
Middelburg, Bart
De Godmother : de criminele carrière van Thea Moear, medeoprichter van de Bruinsma-groep / Bart Middelburg. - 15de druk. - [Amsterdam ; Antwerpen] : LJ Veen, 2011. - 276 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 978-90-204-1094-5: 12,50 EUR
BB A 2011 4.584

240
Muller, Françoise
La Cour de cassation belge à l'aune des rapports entre pouvoirs : de sa naissance dans le modèle classique de la séparation des pouvoirs à l'aube d'une extension de la fonction juridictionnelle 1832-1914/1936 / Françoise Muller. - Bruxelles : La charte, 2011. - XIV, 492 p. : tab. ; 24 cm. - (Justice et Sociéte). - ISBN 978-2-87403-257-8
BB A 2011 4.323

241
Notice
Notice explicative du formulaire de déclaration de superficie forestière et de demande d'aides dans le cadre de Natura 2000 pour les propriétaires forestiers : campagne 2011 / préface : Claude Delbeuck. - Namur : Service Public de Wallonie . Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, 2011. - 44 p. : ill. ; 30 cm
BRO 2011 1.349

242
Opinion
Opinion on animal and plant proteins : 3 February 2011 / Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. - Brussel : Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, 2011. - 17 p. : ill. ; 30 cm
Also published as : URL : http://www.frdo-cfdd.be
BRO 2011 1.382

243
Ott, Lisa
Enforced disappearance in international law / Lisa Ott. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2011. - XXI, 325 p. ; 24 cm. - ISBN 978-1-78068-004-0: 75 EUR. - ISBN 978-94-000-0168-8
BB A 2011 4.373

244
Prime
Prime à la réhabilitation en faveur des locataires. - Namur : Service public de Wallonie. Direction générale opérationnelle aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie. Département du logement, 2010. - N. pag. : ill. ; 23 cm. - (Les fiches logement). - Gratuit
BRO 2011 1.404

245
Procédures
Les procédures négociées en droit de la concurrence : quatrièmes rencontres de droit économique : Credeco, Nice, 4 juin 2010 / sous la direction de Laurence Boy, Frédéric Marty et Patrice Reis. - Bruxelles : De Boeck, 2011. - 163 p. ; 24 cm. - (Les dossiers de la Ride : Revue Internationale de Droit Economique / publiée par l'Association Internationale de Droit Economique (A.I.D.E.) ; 4). - ISBN 978-2-8041-6555-0: 35 EUR
BB A 2011 4.432

246
Quid
Quid est veritas? : over kerkelijk huwelijksrecht en waarheid / Werkgroep Nederlandstalige Canonisten ; onder redactie van H. Warnink. - Leuven : Peeters, 2011. - 172 p. ; 24 cm
Teksten in het Nederlands, Duits en Engels. - ISBN 978-90-429-2547-2
BB A 2011 4.736

247
Rapport
Rapport annuel ... / SPF sécurité sociale. Direction Générale personnes handicapées. - Ed. française. - 2007-. - Bruxelles : Service public fédéral sécurité sociale, 2007-. - ill. ; 21 x 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Jaarverslag ... / FOD Sociale Zekerheid. DG Personen met een Handicap. Nederlandse ed.. - Annuel
BD 58.519

248
Rapport
Rapport d'activités ... / Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie. Direction générale régulation et organisation du marché. - Ed. française. - Bruxelles : Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie. Direction générale régulation et organisation du marché, 2006-. - ill. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Activiteitenverslag ... / Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Regulering en Organisatie van de Markt. Nederlandse ed.. - Annuel
BD 58.415

249
Rapport
Rapport financier semestriel ... / HIB. - 2010-. - Bruxelles : Home Invest Belgium, 2010-. - ill. ; 30 cm
Semestriel
BD 58.526

250
Recht
Recht in de gemeente / hoofdredactie : Jean Dujardin... [et al.]. - 1-. - Brugge : Die Keure, 2000-. - 24 cm
In deze reeks:
- 2: Gemeenteraad bevoegdheden / Ann Coolsaet, Jan Astaes, Cathy Brouckaert ; onder redactie van;I J. Dujardin, W. Somers

251
Rechtsstaat
Rechtsstaat, Freiheit und Sicherheit in Europa = Rules of law, freedom and security in Europe = Etat de droit, liberté et sécurité en Europe / Julia Iliopoulos-Strangas, Olivier Diggelmann & Hartmut Bauer (eds.). - Brussel : Bruylant ; Athens : Ant. N. Sakkoulas ; Berlin : Nomo Verlasgesellschaft, 2010. - XXI, 525 p. : tab. ; 24 cm. - (SIPE ; 6). - ISBN 978-2-8027-3004-0 (Bruylant). - ISBN 978-960-15-2380-4 (Ant. N. Sakkoulas). - ISBN 978-3-8329-5798-8 (Nomos Verlagsgesellschaft)
BB A 2011 4.713

252
Revolutie
Revolutie en recht = Revolution and law = Révolution et droit : handelingen van het Colloquium gehouden in het Paleis der Academiën te Brussel op 18 november 1994 / F. Stevens, editor. - Brussel : Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten : Wetenschappelijk comité voor rechtsgeschiedenis, 2000. - 141 p. ; 26 cm. - (Iuris scripta historica ; 12). - ISBN 90-6569-689-X
BB B 2011 2.168

253
Rijbewijs
Rijbewijs B : moeilijke theorie ook voor mij gemakkelijk. - Editie 2011. - Gent : Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie, 2011. - 176 p. : ill. ; 30 cm. - ISBN 9789080962279
BB B 2011 2.099

254
Saint-Josse
Saint-Josse propre = Net Sint-Joost / préface = voorwoord : Jean Demannez, Mohamed Azzouzi. - Bruxelles : Administration communale Saint-Josse-ten-Noode = Brussel : Gemeentebestuur Sint-Joost-ten-Node, 2011. - 22 p. : ill. ; 24 cm
BRO 2011 1.512

255
Schoonjans, Luc
Onopgeloste moorden in België : Lieve Desmet, Alfons en Louis Cassiman, Joke Van Steen, Christine Van Hees, Carine Dellaert / Luc Schoonjans. - Gent : Borgerhoff & Lamberigts, 2011. - 388 p. ; 23 cm. - ISBN 978-90-89312-14-3
BB A 2011 4.427

256
SIPE
SIPE / Societas iuris publici Europaei. - Brussel : Bruylant ; Athens : Ant. N. Sakkoulas ..., 2006-. - 24 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- 4: Verfassungsprinzipien in Europa = Constitutional principles in Europe = Principes constitutionnels en Europe / onder redactie van = sous la dir. de;I Hartmut Bauer, Christian Calliess
- 6: Rechtsstaat, Freiheit und Sicherheit in Europa = Rules of law, freedom and security in Europe = Etat de droit, liberté et sécurité en Europe / onder redactie van = sous la dir. de;I Julia Iliopoulos-Strangas, Olivier Diggelmann, Hartmut Bauer

257
Strategienota
Strategienota Mozambique : advies 2010/19, 15 oktober 2010. - Brussel : Vlaamse Overheid. Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen, 2011. - 19 p. : ill. ; 30 cm. - Gratis
BRO 2011 1.444

258
Studie
Studie JURI. - Leuven ; Den Haag : Acco, 2010-. - 24 cm
In deze reeks:
- Legal English communication skills / Mia Ingels

259
Swaenepoel, Elke
Toetsing van het contractuele evenwicht / Elke Swaenepoel. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2011. - XXXIX, 821 p. ; 25 cm. - ISBN 978-94-000-0135-0: 165 EUR
BB A 2011 4.370

260
Syntheserapport
Syntheserapport : jaarverslag ... / Cipal. - 2005-. - Geel : Cipal, 2005-. - ill. ; 30 cm
Jaarlijks
BD 58.532

261
Themis
Themis : school voor postacademische juridische vorming. - 1-. - Brugge : Die Keure, 2000-. - 30 cm
Variante titel : Themis vormingsonderdeel
In deze reeks:
- 62: Goederenrecht / onder redactie van;I Vincent Sagaert, Alain Verbeke
- 63: Medisch recht / onder redactie van;I Herman Nys, Sarah Defloor

262
Travailler
Travailler à Saint-Josse = Werken in Sint-Joost / préface = voorwoord : Jean Demannez, Ahmed Medhoune et Eric Jassin. - Bruxelles : Administration communale Saint-Josse-ten-Noode = Brussel : Gemeentebestuur Sint-Joost-ten-Node, 2011. - 30 p. : ill. ; 24 cm
BRO 2011 1.509

263
Van Den Bergh, Joeri
Maak je merk cool : branding naar de nieuwe generatie / Joeri Van Den Bergh, Mattias Behrer ; vertaler : Paul Van Damme. - Leuven : LannooCampus ; Den Haag : Sdu Uitgevers, 2011. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Oorspronkelijke titel(s) : How cool brands stay hot : branding to Generation Y. - ISBN 978-90-774-4292-0
BB A 2011 4.548

264
Verdingh, Yves
Aangiftegids vennootschapsbelasting / Yves Verdingh ; eindredacteur : Jill Van Vaeck. - Mechelen : Kluwer, 2011. - 437 p. ; 24 cm. - (Tax . Vennootschapsbelasting). - ISBN 978-90-4653-878-4
BB A 2011 4.720

265
Verfassungsprinzipien
Verfassungsprinzipien in Europa = Constitutional principles in Europe = Principes constitutionnels en Europe / Hartmut Bauer & Christian Calliess (ed.). - Brussel : Bruylant ; Athens : Ant. N. Sakkoulas ; Berlin : Berliner Wissenschafts-Verslag, 2008. - XXI, 349 p. ; 24 cm. - (SIPE ; 4). - ISBN 978-2-8027-2580-0 (Bruylant). - ISBN 978-960-15-2056-8 (Ant. N. Sakkoulas). - ISBN 978-3-8305-1549-4 (Berliner Wissenschafts-Verslag)
BB A 2011 4.709

266
Vigiles
Vigiles : tijdschrift voor politierecht = Vigiles : revue du droit de police. - Jrg. 14, nr. 1 (maart 2008)- = Ann. 14, n° 1 (mars 2008)-. - Brussel : Politeia, 2008-. - ill. ; 30 cm
Samensmelting van = Fusion de : Vigiles : tijdschrift voor politierecht & Vigiles : revue du droit de police. - Tweemaandelijks = Bimestriel
BD 46.625

267
Wegwijs
Wegwijs : kennismaking met Vlaams-Brabant. - Leuven : Provincie Vlaams-Brabant, 2011. - 27 p. : ill. ; 15 x 21 cm. - Gratis
BRO 2011 1.414

268
Wegwijzer
Wegwijzer bij een huwelijk : een praktische gids. - Antwerpen : Stadsbestuur, 2011. - 10 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2011 1.396

269
Wereldvisie
Wereldvisie. - 1-. - Leuven ; Voorburg : Acco, 2005-. - 23 cm
In deze reeks:
- 8: Ontwikkelingslanden en de nieuwe wereldorde / onder redactie van;I Lode Berlage, Robrecht Renard


Ga naar:

  1. Lijst van de rubrieken
  2. Register van persoonlijke auteurs
  3. Register van corporatieve auteurs
  4. Titelregister
  5. Lijst van de uitgevers

Deze pagina wordt onderhouden door de Belgische Bibliografie Laatste wijziging : 21/09/2011