Koninklijke Bibliotheek van België : Belgische Bibliografie

De Belgische Bibliografie


September 2011


22. ONDERNEMINGEN, TELECOMMUNICATIE, TRANSPORT

649
Bouwen, Griet
Vuur werkt : met talent toekomst maken / Griet Bouwen, Myrielle Meeus. - Leuven : LannooCampus, 2011. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Variante titel : Vuurwerkt : met talent toekomst maken. - ISBN 978-90-209-9667-8: 24,99 EUR
BB A 2011 5.939

650
De Bono, Edward
Zes denkhoeden / Edward de Bono ; vertaling : Gerard Grasman en Jolanda Abbes. - 23e, herziene editie. - Amsterdam ; Antwerpen : Business Contact, 2011. - 214 p. ; 20 cm. - (Business bibliotheek)
Oorspronkelijke titel(s) : Six thinking hats. - ISBN 978-90-470-0409-7: 24,95 EUR
BB A 2011 5.990

651
Desmidt, Sebastian
Mission statement : een praktijkboek voor strategische doelbepaling / Sebastian Desmidt, Aimé Heene. - Brugge : Die Keure. Business and Economics, 2010. - 170 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 978-90-4860-709-9: 22 EUR
BB A 2011 6.030

652
European
European SPES cahiers. - 1-. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2007. - 24 cm
Also published as : European SPES forum URL : www.eurospes.be
Dans cette collection = in deze reeks:
- 7: Leading with wisdom / edited by;I Mike J. Thompson, Jochanan Eynikel

653
Hédelin, Pascale
Van hier... naar daar : mijn grote boek over voertuigen / Pascale Hédelin ; met tekeningen van Robert Barborini ; uit het Frans vertaald door Martina De Ridder. - Leuven : Davidsfonds ; Leidschendam : Biblion, 2011. - N. gepag. : ill. ; 27 cm
Oorspronkelijke titel(s) : Le grand livre animé des transports. - ISBN 978-90-79806-11-9
BB B 2011 2.783

654
Janssens, Geert
Meer innovatie ? : kleur eens buiten de lijntjes ! / Geert Janssens. - Wilrijk : VKW Denktank, 2011. - 8 p. : graf. ; 2011. - (Beleidsnota / VKW Denktank ; 47)
BRO 2011 1.747

655
Kamsteeg, Henk Jan
Dienend leiderschap : lange termijn vertrouwen is beter dan korte termijn succes / Henk Jan Kamsteeg. - Amsterdam ; Antwerpen : Business Contact, 2011. - 125 p. ; 21 cm. - (Business bibliotheek). - ISBN 978-90-470-0402-8: 19,95 EUR
BB A 2011 5.904

656
Lagasse, Leen
Distributiekanalen in marketingperspectief / Leen Lagasse, Patrick Van Kenhove, Walter Van Waterschoot. - 2de druk. - Antwerpen : De Boeck, 2011. - 450 p. : tab., graf. ; 24 cm. - ISBN 978-90-455-3626-2
BB A 2011 5.765

657
Lombarts, Angelique
Citymarketing in Amsterdam : een organisatieantropologische studie van het publiek-private samenwerkingsverband op citymarketinggebied in Amsterdam / Angelique Lombarts. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2011. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Deze uitgave is de handelseditie van het gelijknamige proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 26 mei 2011. - ISBN 978-90-441-2780-5
BB A 2011 5.739

658
Platteau, Eva
Competent in competentiemanagement / Eva Platteau, Nele Vermeire. - Brugge : Vanden Broele, 2010. - 49 p. ; 23 cm. - (OCMW : personeel)
Omslagtitel : Personeelsmanagement cases. - ISBN 978-90-4960-407-3: 32 EUR
BB A 2011 6.237

659
Service
Service design : a toolkit for the design of public services / [Mieke Daniels... et al.]. - Brussel : Namahn ; Antwerpen : Yellow Window, 2011. - 14 p. : ill. ; 30 cm + 7 posters, 10 losse bladen
In een plastieken hoes. - ISBN 978-9-08169680-7: 53 EUR
BRO 2011 1.749

660
van Minden, Jack J.R.
Alles over management tests / Jack J.R. van Minden. - Antwerpen ; Amsterdam : Business Contact, 2011. - 189 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 9789047004080: 19,95 EUR
BB A 2011 5.989

661
Van osselaer, Charline
Ploegbazen aan het woord : adviezen voor leiderschap en teamwerk / Charline Van osselaer, Peter Neirynck. - Brussel : Politeia, 2011. - 46 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 978-2-509-00888-6
BB A 2011 6.035


Ga naar:

  1. Lijst van de rubrieken
  2. Register van persoonlijke auteurs
  3. Register van corporatieve auteurs
  4. Titelregister
  5. Lijst van de uitgevers

Deze pagina wordt onderhouden door de Belgische Bibliografie Laatste wijziging : 13/12/2011