Koninklijke Bibliotheek van België : Belgische Bibliografie

De Belgische Bibliografie


September 2011


Titelregister


**** te Mechelen, 662

, 522

0-1 voor Pareltje, 1270

rencontres internationales de la BD en Brabant wallon : 16 et 17 octobre 2010 : Wavre, Hôtel de Ville : programme, 663

9ème journée des productions porcines et avicoles, 615

10 jaar collectieve schuldenregeling, 1031

15-Minuten-Lauftraining für einen Superbody, 760

16ème carrefour des productions animales, 614

16th animal production forum, 614

26 dances, 713

50 Heemkundige kring Erpe-Mere, 1004

50 (De) niet te maken fouten bij ontslag, 226

100 experimenten om zelf te doen, 1111

100 jaar Boerengilde & Landelijke Gilde in Hombeek, 1072

100 jaar studeren in 't groen, 432

100 science experiments, 1111

365 x pret, 758

1066, 1310

1585 : de val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders, 1025

A comme artiste, 229

A contre-nuit, 874

A green way of living, 171

A la baïonnette ou au scalpel, 843

À la ferme, 1150

A la recherche de contenus interculturels dans les manuels scolaires en Communauté française de Belgique, 463

aanbod- en gebruikstabellen 2006-2007, 178

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, 323

Aanvaardingsboek Brugse Vrije 1463-1794, 1079

Aap (De) is los !, 1185

ABC Taxa, 513

ABC (Het) van het werken in & met uw BVBA of NV, 135

Abélard . 2 : Brève (Une) histoire de poussière et de cendre, 1327

Academic heritage at Ghent University, 456

Access 2010 2/3, 592

Acco academic, 91

Accueil en exclusion, 107

ACER draft for consultation on framework guidelines on capacity allocation and congestion management for electricity, 580

Achat et vente d'immeubles, 145

Achterkant (De) van flatgebouwen, 901

Actieve sociale insluiting in België, 92

Activités d'extérieur, 807

Actualia publiekrecht, 231

Actualité en matière de pratiques du marché et protection du consommateur, 232

Actualités du dommage corporel, 560

Actualités en droit judiciaire, 233

Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, 234

Adam en Eva, 42

Adel van de geest, 999

Ademruis, 900

Adobe Photoshop CS3. Module 1-2, 586

Adsorptive separations on metal-organic frameworks, 535

Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 2010, 235

Advies over het ontwerp koninklijk besluit betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten, 236

Advies over het ontwerp van federaal ontwikkelingsplan voor het elektriciteitstransmissienet, 237

AdvocatenPraktijk . Burgerlijk recht, 238

Afri, 100

Afrika Syndroom, 935

Afsprakennota verhaallijn Ijzerfront 1914-1918, 2014-2018, 1023

Afstammelingen (De) van Joannes Franciscus Vanrolleghem (°Ardooie 02.03.1725) tot heden, 1102

Aftellen !, 1281

Afwisselend Meetjesland, 759

Agent 212, 1358

Agent in zakformaat, 1311

Akte X, 493

aLDiDa, 888

algemeen deel, 325

Algemeen Nederlands Verbond, 434

Algemene situering, 125

Alianzas entre historia y ficción, 844

Alles over management tests, 660

Allocations de chômage, 420

Allocations (Les) familiales dans le secteur public, 93

Alpha [magnum]. I, 1352

Als zelfstandige vastgoed kopen via een vennootschap, 213

Alsof het schoonheid is, 689

Alter ego . *3 : Darius, 1379

Alter ego . *4 : Park, 1380

Alternatieve verloning, 427

Alternatieven voor onroerende verhuur, 399

Altijd (De) oorlog, 431

Amélioration des sols pour le remblayage des tranchées d'égouts et l'enrobage des tuyaux, 581

Amélioration des sols pour terrassements et fond de coffre, 582

Amendements à la nomenclature du système harmonisé, 241

Amendements to the harmonized system nomenclature, 130

Angel voice. 1-11, 1359

Animaux (Les) bébés de la ferme, 1127

Antología de la poesía contemporánea española, 864

ANV-reeks, 434

Aptamer-based biosensors for food allergen detection, 548

Arbeidsreglement (Het) , 132

Arbrécédaire, 94

Arcades lectures, 913

Arcades réseau : lectures, 913

Archeologisch vooronderzoek, 1094

Archeologische prospectie met ingreep in de bodem . *1 : Project : Ons Dak, 1095

Archeologische prospectie met ingreep in de bodem . *2 : Project : Meeuwerkiezel (N76), verkaveling met aanleg wegenis, 1096

Archeologish vooronderzoek, 1024

Architecten De Vylder Vinck Taillieu. Boek 1, 665

Argumentation et dialectique en islam, 477

ARS, 95

Articuler vie professionnelle et vie familiale, 166

Artikelen (De) 1458, 1464 en 1465 BW in het licht van het gelijkheidsbeginsel en de theorie van de huwelijksvoordelen, 415

Artistes (Les) dans la réglementation chômage..., 354

Artselingen 2011 : 3 x liefde . 1 : Meest (De) aangrijpende liefdesgedichten uit... de Nederlandse taal, 859

Artselingen 2011 : 3 x liefde . 2 : Meest (De) aangrijpende liefdesgedichten uit... de wereldliteratuur, 860

Arzneipflanzen, altbekannt und neu entdeckt, 620

Association généalogique du Hainaut belge . Section Mons-Borinage-Centre, 1026

Assurance (L') incendie, 283

Assurance (L') vie : outil de planification patrimoniale, 131

Assurances (Les) de personnes, 308

Atelier de recherche sociologique, 95

Ateliers (Les) des Fucam, 133

Attache ta tuque !, 964

Au travail en immersion, 455

Au-delà de la mer, 1312

Au-delà des ombres, 1386

Auteur (L') et l'artiste face à l'impôt, 223

Auteursintentie, 850

Auteursrecht (Het) in de boekensector, 414

Auteursre©ht (Het) in de boekensector, 414

Autorijden van A tot Z, 450

Autres (Les) gens. 1-4, 1314

Aventures (Les) de Boro. [1], 1315

Avions (Les) Tipsy, 598

Avis relatif au projet d'arrêté royal concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, 244

Avis relatif au projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole et modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 2010, 245

Avis sur le projet de plan fédéral de développement du réseau de transport d'électricité et son évaluation stratégique environnementale, 517

Avonturen (De) van F.C. de kampioenen, 967

Avonturen (De) van Kuifje en Bobbie, 1342

Avonturen (De) van de zeester . 2 : Lot (Het) der eilanden, 968

Avonturen (De) van F.C. de leeskampioenen, 967

Avonturen (De) van Kuifje. - Editie in klein formaat, 1342

Avontuurlijke (De) reis van Bolleke en nonkel Krispijn, 1381

B-Carotene conversions and bioaccessibility as influenced by thermal processing, 534

Baby (De) in de spiegel, 45

Baby (The) in the mirror, 45

Baby ziet..., 1112

Babydieren op de boerderij, 1130

Baby's boek, 1128

Baby's dierenboek, 1129

Baby's eerste boeken, 1113

Baby's voelboek, 1114

Barbelenverhalen, 532

Basilique (La) byzantine et ses mosaïques, 1089

Basisgegevens van de participatiesurvey 2009, 453

Basse-cour, 998

Bat Pat, 1116

Baume des regards, 872

BBB, 138

BCILL, 478

Beaumont, fer de lance du Hainaut dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, 1007

Bee (The) genera and subgenera of sub-Saharan Africa, 527

Beeldig gevonden !, 1088

Beetje (Een) kwijt, 1215

Beginselen van Belgisch privaatrecht, 250

Begrippen van de oogheelkundige kliniek, 575

Behandeling van grond voor funderingen onder bedrijfsvloeren, 583

Behaviour of the food spoilage yeast Zygosaccharomyces bailii in acidified products, 523

Behouden en veranderen, 433

Beknopte didactiek en instructie, 457

Beleidsnota / VKW Denktank, 136

Belgians can do too !, 1056

Beminde ongelovigen, 58

Ben jij een super detective ?, 969

Bergzaam, 891

Bernard Madoff, 1066

Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, 138

Beschaving, 1053

Best (De) verzorgde boeken, 672

Best (De) verzorgde boeken, 673

Best vormgegeven boeken 2011, 674

Bestuurlijk (Het) toezicht op de lokale besturen, 285

Bestuurlijke (De) impact van een volgende staatshervorming, 214

Betalingsdiensten, 251

Bevroren (De) mammoet, 1255

Beyond dreams, 863

Bezoekersgids stadhuis van Antwerpen, 19

Biblical tools and studies, 67

Bibliographie des Christyn, 1028

Bibliotheca ephemeridum theologicarum Lovaniensium, 68

Bibliotheek publiek recht Larcier, 252

Bibliothèque de l'Institut des hautes études internationales de Paris, 253

Bibliothèque des cahiers de l'Institut de linguistique de Louvain, 478

Bibliothèque historique de l'Entre-Sambre-et-Meuse, 1033

Bibliothèque philosophique de Louvain, 38

Bière (La) du fourquet au fourneau, 624

Bière, (La) ça se mange !, 625

Big (Een) in de bus, 1238

Big Kana, 1286

Bij jou zijn, 932

Bij ons op school in de jaren '50 en '60, 1030

Bijhouden en beheren van documenten, 29

Bind-Kracht, 97

Bio voeding als een markt in ontwikkeling: persoonlijke determinanten van consumptie, organisatie van de aanvoeren strategieën van supermarkten, 514

Blankenberge, 1098

Blauwe (Het) doosje : het oude E. Remy & C° en het nieuwe Beneo-Remy in Wijgmaal, 1103

Blauwe wetboeken, 257

Blind date, 690

Blindate, 691

Bloed (Het) van Caroline, 1316

Bloemlezing hedendaagse Spaanse poëzie, 864

Blog (Le) de 100drine, 992

Boek (Een) , 1285

Boek (Een) van tijd, 892

Boekenkaravaan (De) 2010-2011, 18

Bolleboos . Extra, 1118

Bolleboos . Op weg, 1119

Bolleboos . Plus, 1120

Bolleboos . Start, 1121

Bossen en heide, 762

Botanical diversity, 616

Boucher, (Le) suivi de, 906

Bouffons (Les) du roi, 1382

Bouw je repetitieruimte, 834

Bouwstenen voor de volgende generatie PPS, 212

Boven de pet van de wet, 1317

Boys 13+, 96

Brabantse filmkens, 972

Brasseries et bières artisanales en Wallonie et à Bruxelles, 625

Brève (Une) histoire de poussière et de cendre, 1327

Bricolages, 809

Brugge, 1069

Brugse (De) begraafplaats, 1019

Brûly-de-Pesche, 1067

Building the future of the Solvay Brussels School, 445

Bulletin des assurances, 262

Bureau d'accueil d'intégration civique Anvers, 373

Burgemeester (De) Camille Huysmans prijs 1945-2010, 664

Business bibliotheek, 141

C comme Camille ado..., 966

Cahiers AEDBF - EVBFR Belgium, 143

Cahiers (Les) de la Solidarité, 123

Cahiers d'Entre-Sambre-et-Meuse, 1033

Cahiers (Les) du troisième âge, 98

Cahiers seksuele psychologie en seksuologie, 41

Cahiers speciale onderwijszorg, 438

Cahiers urbains, 205

Calabi-Yau pointed Hopf algebras of finite cartan type, 498

Calm days 365 : a peaceful thought for every day, 6

Cancer (Le) de l'intestin, 264

Capitales (Les) de cité des provinces de Belgique et de Germanie, 681

Cardiovascular and metabolic syndrome risk assessment of Bolivian adolescents, 518

Cardiovascular and metabolic syndrome risk assessment of Bolivian adolescents , 518

Carmen op de catwalk, 1160

Carnets / Les intimes de Thomas Owen, 1034

Carnets du patrimoine, 676

Carnets (Les) du patrimoine, 676

Caroline Coolen : RAW, 677

Cartoons 2011, 678

Casque (Le) celtibère, 1350

Causae et curae. Deel 2 : Pagina 16-33. Deel 3 : Pagina 33-49. Deel 4 : Pagina 49-56. Deel 5 : Pagina 56-76. Deel 6 : Pagina 76-90. Deel 7 : Pagina 90-104. Deel 8 : Pagina 104-119. Deel 9A : Pagina 119-130. Deel 9B : Mijn fysiologie. Deel 10 : Pagina 130-151. Deel 11 : Pagina 151-165. Deel 12 : Pagina 165-181. Deel 13 : Pagina 181-200. Deel 14 : Pagina 200-219. Deel 15 : Pagina 220-243, 73

Cause toujours, 973

CD : de leukste sinterklaasliedjes, dus niet de volledige tekst van het boek, 739

CD bevat teksten ingesproken door Chris Lomme, 880

Ce qui fait danse, 695

Centre de droit privé . Unité de droit familial, 265

Cérémonie de réception de Madame la Présidente Vaira Vike-Freiberga comme membre associé de l'Académie royale de Belgique, 15

CESM, 1033

C'est comment qu'on freine ?, 1364

Chaire Quetelet, 99

Champignons comestibles des forêts denses d'Afrique centrale, 528

Charges (Les) professionnelles, 175

Charter (Het) van 18 november 1404, 1099

Chef-d'oeuvre au MAS, 1

Chemicaliën, reagentia, standaarden en media voor laboratorium & productie, 563

Chinese (De) nachtegaal, 1225

Chinese wisdom, 983

Chiro retro, 763

Chute (La) de Brek Zarith, 1386

Circuit de découverte d'arbres remarquables, 521

Citymarketing in Amsterdam, 657

Civilization, 1053

Clan Bogdanov, 1352

Classificatie van nitraatbronnen in het oppervlaktewater via isotopische fingerprinting, 559

Claudia kookt voor vrienden, 621

Clés pour ..., 146

Climatic and soil physical constraints for efficient rain water harvesting in degraded lands of Chile, 556

Club (De) van krabben, 1157

Codes (Les) La Charte 2010-2011 . 1a : Droit civil, droit judiciaire . A . B, 268

Codes (Les) La Charte 2010-2011 . 2 : Droit public et administratif, 269

Codes (Les) La Charte 2010-2011 . 3a : Droit pénal, 270

Codes (Les) La Charte 2010-2011 . 4 : Droit social, droit du travail, sécurité sociale, 271

Codes (Les) La Charte 2010-2011 . 5 : Droit fiscal, 1035

Codex ouderenzorg. Deel : 1-2, 272

Collages et dessins de Thomas Owen, 671

Collection criminalis, 280

Collection des colloques de l'école supérieure des sciences fiscales, 147

Collection Droit des assurances, 311

Collection du Jeune Barreau de Charleroi, 344

Collection du Jeune barreau de Mons, 345

Colleges literatuur, 846

Colloques de la conférence libre du Jeune Barreau de Liège, 274

Colour in time, 668

Come and discover our museums, 2

COMM collection. - Ed. française, 3

Comment s'inscrire pour demander un logement social ?, 101

Comment te dire..., 696

Commerce (Le) équitable, 117

Commerce, pratiques du marché, consommation, sociétés et concurrence, 275

Commissie Onrechtmatige Bedingen, 276

Commission Université-Palais, 277

COMMnet, 102

COMMnet, 103

Communicatie met ouders, 439

Companion (A) to Linear B. Volume 2, 479

Comparatief (Een) onderzoek naar regionaal strategisch handelen in een meerlagige bestuurscontext. Deelrapport 2 : Het effect van de meerlagige bestuurscontext op het Catalaans strategisch handelen in de hervorming van het autonomiestatuut van 2006, 156

Competent in competentiemanagement, 377

Competent in competentiemanagement, 658

Compléments (Les) financiers de l'assurance chômage... des petits plus à connaître, 421

Comprendre et traiter, 564

Comprendre et traiter le reflux gastro-oesophagien , 562

Confucius sleutel naar de toekomst ?, 88

Congé (Le) pour motif grave, 278

Conjugalité et décès, 243

Consortium agreements for research projects, 279

Consumer attitudes towards safety and health attributes of beef and beef technologies, 553

Contextual (A) and cross-cultural study of psalm 109, 72

Contrat (Le) de travail à temps partiel, 154

Contributions to biblical exegesis and theology, 71

Controle van telefoon, Internet en e-mailgebruik binnen lokale besturen, 417

Controle van telefoon, Internet en e-mailgebruik binnen lokale besturen, 418

Corolla Epigraphica, 682

Côté cinéma, 683

Côté cinéma . Essais, 683

Country chic, 684

Craquez pour les donuts et bagels, 623

Craquez pour les tartares !, 645

Creatives' homes, 711

Creatives' homes, 685

Crime school, 1371

Criminalis, 280

Cripedis, 440

Crocodile (Un) très aimable, 1131

Croisade . *1 : Gauthier De Flandres, 1320

Croisade . *2 : Sybille, jadis, 1321

Croisade . Cycle nomade, 1329

Cross-border execution of judgements involving deprivation of liberty in the EU, 424

Cuisiner avec les enfants, 641

Cultural heritage, 436

Cultureel-erfgoedbeleidsplan Noorderkempen 2012-2014, 471

Cultuur en/in de stad, 705

Cultuur en/in de stad: stadslucht maakt vrij, 705

Cultuurcentra op zoek naar een divers publiek, 435

Current fluctuations in exclusion processes, 499

Cyr Frimoud, 675

Daar, 867

Dag en nacht, 1322

Dagboek vol geheimen, 1183

DaLiDa, 887

Dame (La) de Berlin, tomes 1, 2 et 3, 1315

Damiaan De Veuster, 76

Darius, 1379

Dark Kana, 1153

Dark room, 686

Dat kan waar zijn, 997

Dataflows and provenance, 599

De informatieplicht in verzekeringen, 242

De la détention à la vulnérabilité, 105

De mol van het Elysee, 1323

Deadman Wonderland. 1-8, 1354

Death or victory, 941

Découvrez nos musées, 4

Deep O'Neil, 1361

Défauts (Les) de conformité du droit belge au droit européen en matière de congés dans le secteur public et le secteur privé, 259

Dehors !, 710

Dementie, 572

Depressie, 43

Derde stroming, 1326

Des cheveux de Vénus aux splendeurs de la nuit, 708

Des femmes dans l'histoire, 1044

Dessein, (Un) une option, 1049

Destination Barcelone, 794

Detection techniques and strategies for the elimination of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) in milk and dairy products, 549

Dette (La) ou la vie, 140

Deux (Les) soeurs, 1318

Deviante wetenschap, 307

Devil chasers and art gatherers, 475

DH football, 793

DH le tour 2011, 837

Dictionnaire contrastif français-allemand, 489

Dictionnaire des familles d'Athis (Honnelles) relevées dans les registres paroissiaux et d'état civil entre 1658 et 1910, 1041

Dictionnaire pour les enfants, 1200

Die zomer, 948

Dienend leiderschap, 655

Dieren op de boerderij, 1262

Digestion (La) , 574

Digitale (De) kloof en e-government in Vlaanderen, 152

Digther, 849

Dijle en Demer, 764

Diksmuide neemt voortouw in herstel Handzamevallei : nu ook echt tijd voor de vallei !, 1005

Direct asymmetric Aldol reactions with homogeneous and heterogeneous amino acid derived organocatalysts, 525

Directive (La) services de médias audiovisuels, 306

directory local & regional authorities network for social tourism, 765

Distributiekanalen in marketingperspectief, 656

Divanreeks (De) , 977

Dochterlief, 978

Doctoraatsproefschrift, 526

Doelmatig securitybeleid, 587

Dokus, de leerling, 1328

Don Kameleon, 1166

Don Kameleon en de geheime tempel, 1161

Don Kameleon en de toverdrank van Professor Croque, 1162

Donations (Les) , 260

Donkere (De) getallen. VI : Ridder voor altijd, 1159

Door de groene rand rond Brugge, 766

Door het land van water en zand, 767

Doos (Een) met een geheim... naar de eerste klas, 1239

Dossier, 695

Dossier / Kinderrechtencommissariaat, 310

Dossier sur le sport automobile des années 1979 à 2000, 1338

Dossier thématique, 159

Dossier X, 493

Dossiers (Les) de l'éducation aux médias, 692

Doudou 2011, 5

Dour, 1043

Draagvlak organiseren of maatschappelijke betrokkenheid valideren ?, 208

... Drceni koly Jaguára, 877

Droit civil, droit judiciaire. B, 268

Droit des assurances, 311

Droit des familles, 312

Droit des obligations, 230

Droit économique et commercial, Droit International privé, 268

Droit européen de l'environnement et de la santé, 366

Droit fiscal, 1035

Droit (Le) fiscal en Belgique, 281

Droit judiciaire, 301

Droit pénal, 270

Droit pénal spécial. 1-, 430

Droit public et administratif, 269

Droit (Le) social et les jeunes, 247

Droit social, droit du travail, sécurité sociale, 271

Dromenkoffer, 1167

Droomsoes (De) , 919

Drugsbehandelingskamer (De) , 313

Dubbel geheim, 1164

Duel en F3, 1338

Duende, 1010

Dutch (The) Collective Settlements act and private international law, 416

Duurzaam groeien en productiever werken vanuit sociale innovatie, 221

Dvorjanskoje gnezdo, 953

Dwalen door Wales, 1017

Dynamic (The) behavior of the glycine receptor in the plasma membrane, 545

Dynamiques de pauvretés et vulnérabilités en démographie et en sciences sociales, 108

Dyssociaal (Het) syndroom, 61

Echange (L'), 1352

Echt (Een) zwijn is stoer, 1299

Economic importance of the Belgian ports, 174

Economie / directeur de la collection : Henri Capron, 161

Economisch privaatrecht, 314

Economische vooruitzichten 2011-2016, 162

... Ecrasés sous pneu de Jaguar, 877

Educatief, 446

Eerst zien, 1242

Eerst zien & Mansoor, 1242

Eerste analyses van de participatiesurvey 2009, 454

Eerste hulp bij de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's, 360

Eerste rekenoefeningen, 1179

Effect (Het) van de meerlagige bestuurscontext op het Catalaans strategisch handelen in de hervorming van het autonomiestatuut van 2006, 156

Einde (Het) van de wraak, 1366

Eindelijk invalide, 1077

Eline Vere, 916

Elis group [magnum intégrale], 1361

Emissions from diesel generation in small island power systems, 588

Emotional intelligence, 46

Emotionele intelligentie, 46

Empire: how Britain made the modern world, 165

En de boom werd een bos, 1297

En route pour Kamaludu-si, 1318

En vie de bonne heure, 945

En wat als ik Saskia Bervoets gered had ?, 962

Engels leren met Suske en Wiske, 481

Enquête, (L') les poursuites et les sanctions, 315

Ensemble effaçons les clichés et bossons pour l'égalité, 109

Entdecken Sie unsere Museen, 2

Entonnoirs, 917

ENTSOG consultation on network codes for capacity allocation mechanisms for the gas sector, 589

Epa rapport, 693

Épargne jeunes, 316

Erbarmelijke (De) oorlog, 1052

Erediensten : de financiële planning op korte en lange termijn, 474

Erfenis (Een) zonder testament, 970

Erfgoedbibliotheek van de Belgische gemeenten, 1008

Erfgoeddag armoe troef, 110

ERGEG consultation, 590

Erik (De) Heyman triptieken, 670

Erotische spelletjes, 53

Erven in het landschap, 618

Escorte (Une) pour Michel Vaillant, 1338

Ethica (De) van Spinoza, 66

Ethiques en action, 111

Etudes et documents . Archéologie / Ministère de la Région wallonne. Division du patrimoine, 1050

Etudes pratiques de droit social, 317

Etudes théâtrales, 694

EU Criminal justice, financial & economic crime, 318

Eurelectric response paper, 591

European SPES cahiers, 652

European university studies. Series II : law, 321

Europese basisteksten, 319

Europese schaal ter bepaling van de graad van lichamelijke en geestelijke invaliditeit, 320

Europäische Hochschulschriften. Reihe II : Rechtswissenschaft, 321

Evaluation (L') du dommage psychique, 44

Everest handboek fiscaal strafrecht, 365

Evolutie in ordehanhaving, 1051

Evolution de l'économie agricole et horticole de la Région wallonne 2006-2007, 163

Expertise and juvenile violence, 1106

Expertise, veiling en certificaten in de kunsthandel, 305

Extravagante (L') comédie du quotidien, 1365

Facets of Belgium, 9

Factor X, 1172

Facturering van diensten, 194

Falaise de l'éclair, 873

Familieblues (De) , 936

Fantasy (The) sex deck, 53

Faut-il réformer l'orthographe ?, 482

Feest, 701

Festijn van fruit en bloesems, 768

Festival van Vlaanderen, 702

Fêtes (Les) en été, 808

Field guide to the pre-cleavage deformation and stratigraphy of the Jodoigne area, 507

Fietsen tussen hopperanken, 770

Fietsen tussen Schelde en Donkmeer, 769

Filet Miauw, 940

Filiation historique et position actuelles: volume I, 744

Film najaar 2007, 703

Filoëzie, 876

Financiële (Het) zwarte gat, 1332

Fiscalité (La) des asbl et du secteur non-marchand, 158

Fishy business, 1168

Five. 1-12, 1334

Flandern aus der Luft, 814

Flanders from the air, 814

Flandes desde el aire, 814

Flandre (La) vue du ciel, 814

[Flandrija s vysoty ptich'ego poleta], 814

Flop, la grenouille, 1170

Fluitje van een cent, 1333

Fontys Reeks Educatief, 446

Food allergens, 522

For girls only !, 1171

For girls only ! . Liefdes special, 924

For girls only ! . Pocket, 925

Forever (The) war, 431

Formal control mechanisms in multinational enterprises, 160

Forme (La) de l'ombre, 1318

Fort (Het) van Breendonk, 1054

Fortengordels Nu ! : actuele omgang met forten, gordels en verdedigingslinies, 704

Français & société, 483

Frans leren met Suske en Wiske, 484

Fred Bervoets, 730

Fred Bervoets, 731

Friendship 365 : a thoughtful quote every day, 7

Fumet (Le) du pélardon, 906

Functional metal-organic framework based materials and assemblies, 516

Functionalistische benadering van de eenheid "zin", 480

(G)één april, 1243

Galère (La) noire, 1386

Gallo-romeinse Hellingen, 771

Gardendesigners at home, 748

Gauthier De Flandres, 1320

Geboortegids, 324

Gebouwenpatrimonium (Het) van Moorslede en Slypskapelle, 1059

Gebruik (Het) van Enbrel bij patiënten met spondylitis en subklinische darminflammatie, 567

Gedrag (Het) van de bederfgist Zygosaccharomyces bailii in zure producten, 523

Geen eiland meer, 894

Geheim (Een) op zolder, 1223

Geheime (De) boekenbende, 961

Geheime diensten, 267

Geheime diensten in België, de Verenigde Staten en over de wereld, 150

Geheimen (De) van Gent, 1057

Geitepad, 1009

Gekleurde armoede en hulpverlening, 118

Gekste (De) dag van de oorlog, 1039

Gele (De) ogen van de krokodillen, 944

Gelukzoekers, 706

Gem (A) of a daughter, 978

Gemeente (De) in de praktijk, 326

Gemeentelijk (Het) funerair erfgoed van Zonnebeke, 1107

Genesis and dynamics of dissolved organic matter in agricultural soils, 524

Genezing (De) van tovenarij en het boze oog, 65

Genk 2008-2013, 10

Genk groeit Digitaal, 11

Genres (Les) et sous-genres d'abeilles de l'Afrique subsaharienne, 527

Gents groen tussen Leie en Schelde, 772

Gerard Vekeman, 707

Geruisloos geraas, 871

Geschiedenis van Brabant, 1058

Geschiedenis (Een) van het moderne België, 462

Gestion de la documentation, 30

Gestion des ASBL, 254

Getting to :-), 422

Gevaarlijke producten, 593

Gevrey and analytic local models and normal forms for diffeomorphisms and vector field, 497

Gezicht (Het) van pijn, 565

Gezond koken ?, 630

Gids van de restaurants in de Brabantse Ardennen, 14

Gids voor jonge bedrijven, wat u zeker moet weten, 155

Gilly, 1020

Girlz. - Nederlandse ed., 1324

GofS research paper series, 329

Gothic lolita, 1336

Goud (Het) van Yamashita, 1337

Goud voor zorg, 773

Gouden rijst met houten lepels, 926

Goûters câlins, 626

Gouvernement, (Un) un parcours du combattant, 167

Governance of security research paper series, 329

Governance van hervormingsinitiatieven, 198

Grand (Le) livre animé des transports, 653

Grande (La) muraille, 1351

Grandville : un autre monde, 709

Graskant, 878

Griezel je fit, 943

Groene (De) mijnstreek, 774

Groot avonturenboek, 1176

Grosse Handpuppen ins Spiel bringen, 458

Grossesse au travail, 114

Grote (Het) snoezelboek, 442

Growth factors in peripheral neuropathies, 539

Grundschulwörterbuch Französisch, 1200

Guerre (La) des sept collines, 1351

Guide barème européen d'évaluation médicale des atteintes à l'intégrité physique et psychique, 361

Guide (Le) belge du patient, 569

Guide des restaurants des Ardennes brabançonnes, 14

Guide info Espierres-Helchin, 330

Guide jeunes, 331

Guide (Le) du patient, 569

Guide naissance, 332

Guide pratique, 594

H2O, 1177

Hagelandse hoogtes, 775

Haïti, 1080

Halewijn (Het) syndroom, 62

Hali Mirvic, 1330

Halt aan de carrousel van de jeugdhulp, 112

Handboek burgerparticipatie, 355

Handboek databanken, 287

Handboek doorfacturering, 473

Handboek mycologie en parasitologie, 552

Handelingen / Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 851

Handels- en economisch recht in hoofdlijnen, 309

Handels- en financiële technieken, 153

Handleiding voor de toepassing van gender budgeting binnen de Belgische federale overheid, 302

Harmonized commodity description and coding system, 168

Hart (Een) onder de riem, 979

Hart (Een) onder de riem, 980

Haute densité, 1341

Hekselien, 1180

Hekselien en de babydraakjes, 1240

Heksen rond middernacht, 1256

Heksenclub, 1248

Helen (A) Exley giftbook, 990

Helen Exley geschenkboekje, 990

Hello Kitty, 1182

Hello Kitty . [Magneetboekjes], 1181

Help ! ik organiseer, 288

Help ! ik organiseer, 289

Help ! ik organiseer, 290

Help ! ik organiseer, 291

Help ! ik organiseer, 292

Help ! ik organiseer, 293

Help ! ik organiseer, 294

Help ! ik organiseer, 295

Help ! ik organiseer, 296

Help ! ik organiseer : Sint-Niklaas, 297

Help ! ik organisser, 298

Help, mijn kind moet studeren, 443

Herfstgroenten, 631

Herman Verbaere, de schilder, 714

Heroveringen, 1345

Heure (L') est à prendre, 902

Hier waak ik !, 1306

His majesty's ship, 1340

Histoire, 1061

Histoire (Une) comme plein d'autres (sauf que c'est la mienne), 992

Histoire (L') du Rotary club de Vervier (n° 10686), 1060

Histoire, justice, sociétés, 1062

HIV+, 124

H.M.S.. - Nederlandse uitg., 1340

Hoe in 2011 als zelfstandige het maximum halen uit uw BTW ?, 210

Hoe moet men zich inschrijven om een sociale woning te bekomen ?, 335

Hoe vaak zie je vis ?, 1291

Holdings (Les) belges, 266

Holdings (Les) belges, 266

Holsbeek Rotselaarsebaan : evaluatie van een mesolithische vindplaats, 749

Homes world wide, 632

Honderd jaar Boerengilde en Landelijke Gilde in Hombeek, 1072

Honderd zestig 160-jes in SMS-pooëzie, 883

Honkie en Ponkie, 1229

Honkie en Ponkie op de Bulderberg, 1230

Honkie en Ponkie op de maan, 1231

Hoop voor dier en wereld, 529

Hoorcollege, 447

Hope for animals and their world, 529

Horde (De) van de levenden, 1346

Horizontal contamination of table eggs with Salmonella Enteritidis, 533

Hors-série Télépro . Destination, 776

Houding van consumenten ten aanzien van veiligheids- en gezondheidsattributen van rundvlees en rundvleestechnologieën, 553

How to read world history in art, 700

HRM in de West-Vlaamse KMO, 126

Hugo Claus, een zachte hommage, 855

Huis (Het) augustus, 869

Huizen van creatives, 711

Hulpverlening bij kindermishandeling, 47

Humidité (L') dans le logement, 337

Huurwet (De) , 338

Hydro in Europe, 597

ICA-reeks . Algemene reeks, 340

Identification of virulence factors of Theileria parva, 531

Iedereen is anders, 40

Ijsberen (Het) syndroom, 63

Ik help papa, 912

Ik hou van..., 1190

Ik hou van babydieren, 1132

Ik hou van lieve dieren, 1133

IK (Het) is dood, leve het ik, 897

Ik lees woorden, 1211

Ik lees zinnen, 1212

Ik lieg nooit tegen jou, 1301

Ik ontmoette een man, 928

Ik was 25 en flik, 975

Ik word Zwarte Piet, 1214

Ik zoek mijn jas, 1295

Ikigami. - Nederlandstalige versie, 1367

Ikigami 1, 1366

Ikigami 2, 1368

Ile (L') de la résurrection, 1350

ILSI Europe concise monograph series, 570

Ima, ai ni yukimasu, 932

Image (The) revealed, 719

Image (L') révélée, 718

Imagery in the book of revelation, 74

Images d'autres mondes, 712

Impact des modifications des conditions de travail dans l'amélioration de la santé-sécurité au travail des mineurs artisanaux du Katanga, en République Démocratique du Congo, 566

Impact van de staatshervorming op de Vlaamse administratie, 215

Impôt (L') des personnes morales 2011, 148

Impôt (L') des personnes physiques, 149

Impôt (L') et la politique fiscale en Belgique, 300

Improving seed production efficiency for hybrid rose breeding, 541

Improviser le cinéma, 726

In de schaduw van die scone, 778

In de Zwinstreek, 777

In het huis van de wolf, 1123

In het spoor van Reinaart De Vos, 779

In het wiel van de Flandriens, 780

In naam der wet, 1349

In naam van al de mijnen, 781

In troubled times..., 979

In troubled times..., 980

In vitro effecten van de darmmicrobiota en hun prebiotische modulatie op parameters die vetmetabolisme reguleren, 530

In vitro effects of the intestinal microbiota and their prebiotic modulation on parameters regulating fat metabolism, 530

In-situ characterization of mechanical properties of MEMS structural layers using different test approaches, with application to thick poly-SiGe, 502

Individual files on foreigners opened by the Sûreté publique (Police des étrangers), 1032

Indo-Europese strijd versus harmonie of een cyclus van hoop en destructie : een doorbraak ? . 1 : Algemene situering, 125

Indringer (De) , 858

Infogids Spiere-Helkijn, 330

Informatiedrager (De) als informant, 845

Informatique, (L') internet et le juriste, 261

Inkie, 1191

Inleiding tot het..., 339

Inleiding tot het vennootschapsrecht, 333

[Inleidingen tot het...], 339

Inspiratiegids voor een lokaal vrijwilligersbeleid, 595

Inspirerende, 1011

Intégrale Jugurtha. 1, 1350

Intégrale Jugurtha. 2, 1351

International Revenue Service, 1348

Internationale overbrenging van veroordeelden, 299

Interne (De) Vlaamse staatshervorming, 216

Interuniversitair Centrum voor Arbeidsrecht . Algemene reeks, 340

Introductie van multi-antennaire N-glycaanstructuren in planten, 537

Introduction of multi-antennary N-glycan structures in plants, 537

Intrusul, 858

Inventaris culturele en wetenschappelijke instituten buitenland, 448

Inventaris culturele en wetenschappelijke instituten van Vlaanderen en Nederland in het buitenland, 448

Inventaris van de kerkarchieven van Herzele, 1091

Inventaris van de kerkarchieven van Oosterzele, 1092

Investissement (L') immobilier privé, 172

IOA 2011, 157

IPR Thema, 341

IRCP-series, 342

I.R.S. . All watcher. - [Nederlandse ed.], 1347

I.R.S.. - Nederlandse uitg., 1348

Is (Het) nacht, we gaan op jacht, 1178

Is (Het) niet de lava, 870

ISDC 2010, 713

Ithaka, 882

Ithaques, 903

Itinéraire golf, 782

Itinéraires d'un Brugeois en Italie et en Sicile (1821-1823), 853

Jaarboek / Heemkundige Kring Crekel Beke, 1063

Jaartallenleven (Het) van Leuven, 1064

Jacobi's tocht, 948

J'ai (") tué", 852

J'aime..., 1192

J'aime les bébés animaux, 1134

J'aime les gentils animaux, 1135

Jardín (El) de las musas, 861

Je luistert wel, maar je hoort me niet, 39

Je pense à toi, 697

Je suis licencié(e), je viens de démissionner, ...Ai-je droit aux allocations de chômage ?, 115

Je travaille comme ACS, PTP, APE..., 116

Jean-Marie Klinkenberg, 485

Jef Gabriels, 16

Jette-toi à l'eau !, 698

Jeune Barreau de Charleroi, 344

Jeune barreau de Mons, 345

Jeunesse, 933

Joep is op jet, 1287

Jongeren en seksualiteit : het recht op seksuele gezondheid en ontwikkeling, 64

Jongerengids, 346

Jongerensparen, 347

Joris Ghekiere, 715

Joris Ghekiere, 716

Journee sportive, 784

Juan de Flandes, 750

Jugurtha intégrale 1, 1350

Jugurtha intégrale 2, 1351

Jumet, 1105

Jungle thriller, 1353

Juste pour rire, 981

Justice (La) en vérités, 263

Kaatje, 1193

Kalâm, 81

Kalmthoutse (De) heide, 785

Kana, 1194

Kano (De) , 1165

Kansen voor kinderen, 104

Kempense bossen en vennen, 786

Keuken, 634

Kid Kat, 1195

Kid Paddle . Monsters, 1355

Kid Paddle. - [Ed. française], 1356

Kiekeboe !, 1196

Kies mee met Rik, 1272

Kijkboek, 1197

Kikker & vriendjes, 1198

Kikker : zomerboek, 1199

Killer (De) , 1357

Kilometers malen door de moeren, 787

Kinderbijslag (De) in de overheidssector, 350

Kinderwoordenboek, 1200

Kitchen: recipes from the heart of the home, 634

Klank, kleur én beweging, 476

Klanken van vreugde & verwondering, 1000

Klein Konijn, 1201

Klein Konijn en de rommelbeer, 1152

Kleine arbeidscontracten, 164

Kleine Chinese wijsheid, 983

Kleine dingen, 922

Kleine (Het) groene boekje, 982

Kleine handjes, 1203

Kleine handjes . [Magneetboekjes], 1202

Kleinste (Het) maatje, 1169

Kleur, 717

Kleur in beeld, 669

Kleurpret met Hello Kitty en haar vriendjes, 1204

Kleuter schrijf- en tekenboek, 1205

Kleuters samenleesboek, 1206

Klimatologische en bodemfysische beperkingen voor efficiënte regencaptatie in gedegradeerde gebieden van Chili, 556

Knelpunten contractenrecht, 351

Knelpunten onderhandelen en bemiddelen van contracten, 352

Kneuzenclub (De) , 1186

Knooppunter (De) fietsgids . Antwerpen, 788

Knooppunter (De) fietsgids . Limburg, 789

Knooppunter (De) fietsgids . Oost-Vlaanderen, 790

Knooppunter (De) fietsgids . Vlaams-Brabant, 791

Knooppunter (De) fietsgids . West-Vlaanderen, 792

Knutselsmurf smurft het weer, 1176

Kongoh Bancho. 1-4, 1384

Koning (De) bakt een huis, 1289

Kontrastives Wörterbuch Deutsch-Französisch, 494

Koolstofmonoxyde (CO), 367

Kooperation (Die) der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens mit Deutschland auf den Ebenen des Staats- und des Verwaltungsrechts, 169

Koppiekoppie Kippie !, 1273

Korte voorstelling van Sobane : algemene strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico's, 202

Kortenberg in W.O.II, 1022

Kortrijk op porseleinkaarten 1840-1865, 1097

Krab (De) met de gulden scharen, 1343

Kracht (De) van kwetsbaarheid, 865

Kriebelboek, 1208

Kriepie, 1115

Kriepie, 1209

Kriepie en het oog van de storm, 1115

Kroketraket (De) , 1154

Kromheid, 895

Kunnen meisjes voetballen ?, 950

Kunst (De) van het kijken, 700

Kunstenaarsstatuut (Het) , 353

Kustatlas (De) Vlaanderen-België, 1012

L (De) van Liefde, 954

La noblesse de l'esprit, 999

Laat ze buiten spelen, 467

Lagetemperatuursdepositie en structuurvorming als nieuwe uitdagingen voor de waterige oplossing-gel route, 503

Land (Het) van de lambiek, 796

Land van kreken en kanalen, 798

Land (Het) van Nevele, 795

Land van schroot en knoken, 1048

Land (Het) van stille waters, 797

Landelijk Leuven, 799

Lange (De) reis van Lena, 1319

Langer werken ondanks of dankzij het personeelsbeleid ?, 187

Langs de Ijzer naar zee, 800

Langs de slagvelden van '14-'18, 801

Langs de stille waterkant, 802

Langs kasteelparken, 803

Langs landloperskolonies, 804

Langs twee geten, 805

Lannoo Retro, 1216

Le devoir d'information en assurances, 242

Leading with wisdom, 75

Lease of goods (PEL LG), 359

Leeftijdsbewust personeelsbeleid in de praktijk, 170

Leermoeheid in een holistisch perspectief, 82

Leermoeheid in een holistisch perspectief, 83

Leerstoel professor Constant Matheeussen. 2-3 : Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en morgen, 357

Lees ! met Paul Van Loon (6+), 469

Leesleeuw 2010-2011 . Groep 1-2, kleuters, 1217

Leesleeuw 2010-2011 . Groep 3, leerjaar 1, 1218

Leesleeuw 2010-2011 . Groep 4, leerjaar 2, 1219

Leesleeuw 2010-2011 . Groep 5, leerjaar 3, 1220

Leesleeuw 2010-2011 . Groep 6, leerjaar 4, 1221

Leesleeuw 2010-2011 . Groep 7-8, leerjaar 5-6, 1222

Légendes de Parvaterra, 1376

Légumes d'automne, 636

Légumes de printemps, 639

Légumes d'été , 638

Légumes d'hiver, 637

Lekker anders, 622

Lekkere donuts en bagels, 623

Lena, 1319

Lena en de drie vrouwen, 1319

L'encyclo des garçons, 96

Lentegroenten, 640

Léon Roches, le consul oublié..., 1078

Leraar (De) maakt het verschil, 449

Lerarengids secundair onderwijs, 452

Leren met de biep-pen, 1224

Lesgeven over duurzame ontwikkeling, 470

Leuke (Een) dag met mama, 1227

Leuke (Een) dag met papa, 1228

Lev ?, 1260

Leven met OCD, 50

Libelle basistuinboek, 617

Licht, 78

Liedjes- en versjesboek. [1], 721

Liedjes- en versjesboek. 2, 720

Liefde, 722

Liège, Strasbourg, Bruxelles, 364

Lieux de mémoire, 723

Ligne 44, 1068

Lijn 44, 1068

Linie 44, 1068

Lionceau (Le) des sables, 1350

Lire les papyrus du Nouveau Testament dans leur contexte, 70

Literaire thriller, 952

Little (The) green book, 982

Livre à caresser, 1232

Livre (Le) de bébé, 1136

Livre (Le) de bébé, 1137

Livre de bord, 875

Livre (Le) des grands contraires psychologiques, 40

Livre (Un), 1285

Livre (Un) à offrir, 994

Livre-cadeau (Un) Helen Exley, 994

Liza, 953

L.J. Veen klassiek, 937

Locus (The) of a camera from a given centered view of three landmarks, 602

Log out, 918

Logiques & systèmes, 51

Loisirs en famille . 1 : Cuisiner avec les enfants, 641

Loisirs en famille . 2 : Repas (Les) d'été, 642

Loisirs en famille . 3 : Temps (Le) des jeux, 806

Loisirs en famille . 4 : Activités d'extérieur, 807

Loisirs en famille . 5 : Fêtes (Les) en été, 808

Loisirs en famille . 6 : Bricolages, 809

Lolika, 1362

Looptraining , 760

Lopen dromen, 811

Lot (Het) der eilanden, 968

Loups (Les) de la steppe, 1351

Ludovic Janssen (1888-1954): schilder van de stille Kempen, 724

Luxemburg, 1013

Ma bible à moi, 1233

Ma guerre de Troie, 934

Maan roos vis . Speel-leesboek, 1234

Maan, roos, vis, 1235

Maatschappelijke veranderingen, 362

Mabrian. I-II, 857

Macht (De) van de bal, 1085

Made in, 1363

Magie blanche, 1330

Magie noire, 1330

Magische (De) kracht van poppen, 464

Magische (De) mobiel, 1251

Maison (La) de mes parents, 1045

Makelaardij in erfgoed, 20

Mama heeft een nieuwe vriend, 955

Mammut (Il) freddolose, 1255

Man alone, 942

Mannenkookboek, 644

Mansoor, 1242

Mansoor, of hoe we Stina bijna doodkregen, 1242

Manual for the application of gender budgeting within the Belgian federal administration, 303

Manuel de droit commercial, 286

Manuel de droit pénal général, 273

Manuel de législation sociale, 239

Manuel de survie pour parents d'ados qui pètent les plombs, 989

Manuel d'expertise judiciaire comptable, 255

Manuel TVA 2011, 397

Manuels (Les) pratiques des FUCaM, 363

Marcel Lobet en tête à tête avec Thomas Owen, 854

Mark en kesterheide, 810

Market liberalization and efficiency of the rice economy in Bangladesh, 515

Marktliberalisering en efficiëntie van de rijsteconomie in Bangladesh, 515

MarmiChef, 643

MAS, 21

MAS (El) , 21

Masterpieces in the MAS, 1

Maximes, 847

Mayor (The) Camille Huysmans award 1945-2010, 664

Medea, 1369

Mededelingen van het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, 495

Média sans frontières, 22

Meer innovatie ?, 654

Meest (De) aangrijpende liefdesgedichten uit... de Nederlandse taal, 859

Meest (De) aangrijpende liefdesgedichten uit... de wereldliteratuur, 860

Meesters van het woord, 55

Meezingboekje Axl Peleman & vrienden, 733

Meisterwerke im MAS : Fünf Jahrhunderte Bildkultur in Antwerpen, 1

Membranes with improved performance in solvent resistant nanofiltration, 554

Même mort, 976

Mémoire de l'aviation belge, 600

Memoirs of the Geological Survey of Belgium, 510

Ménopause (La) , 571

Met de paus van Satan door Bruges-la-Morte, 996

Met immersie aan de slag, 455

Michel Vaillant . L'intégrale. 13, 1338

Microsoft Access 2010. 2, 592

Midasmoorden (De) , 914

Mijn eerste 1000 woorden Engels, 486

Mijn eerste 1000 woorden Frans, 487

Mijn fysiologie, 73

Mijn kijkboek, 1158

Mijn kleine tuinboekje, 984

Mijn moeder wilde dood, 60

Mijn spook van Ten Duinen, 1163

Mijn zelfportret, 561

Militer au quotidien, 217

Mineralogie en de Universiteit Gent van 1817 tot heden, 508

Mineralogy and Ghent University from 1817 to present, 509

MineralUGENT: mineralogie en de Universiteit Gent van 1817 tot heden, 508

MineralUGENT: mineralogy and Ghent University from 1817 to present, 509

Misdaad en straf, 923

Misdaden (De) van de Zwarte Bende van Galmaarden, 1040

Misdrijven op het werk, 401

Misérables. (Les) II : Cosette et Marius, 929

Misère et compagnie, 110

Mises à l'eau, aquarelles, 667

Missie, 911

Mission statement, 651

Mobile structured light, 596

Models for incomplete ans clustered data with applications in clinical trials and health economic studies, 496

Modernisten uit het Groeningemuseum in Brugge, 725

Modes (Les) d'expression de la citoyenneté européenne, 176

Modulation of the intestinal mucosal microbiota by functional foods using novel in vitro and in vivo models, 551

Moeders & dochters, 985

Momente des Glücks 2012, 13

Momenten van geluk 2012, 13

Mon imagier, 1158

Mon panier de légumes, 627

Monopoles (Les) professionnels, 142

Monoxyde (Le) de carbone (CO), 367

Monster allergy next gen. 21-23, 1318

Monstro (Il) delle fogne, 1259

Morgen (De) Bibliotheek . Wereldbiografieën, 1074

Morphological and electronic properties of strongly boron-doped diamond films prepared by chemical vapor deposition, 500

Mort (La) au début du chemin, 1388

Mossad, 1373

Mothers & daughters, 985

Muizenval, 1271

Musculoskeletale aandoeningen, 177

Musculoskeletale aandoeningen bij beroepen, 177

Musée en métamorphose, 12

Musée en Zigzag, 24

Museum in metamorfose, 12

Museum in Zigzag, 24

Musti, 1174

Musti, 1244

Musti bij de brandweer, 1245

Musti naar de kermis, 1246

Musti naar de maan, 1247

Muur (De) , 812

My little garden book, 984

Mystère (Le) Herbecq, 927

Mysteries van Loevestein tot Woudrichem, 1075

Mysterieus België, 813

Naar nergens, 1124

Nacht (De) voor het vertrek naar het front, 1368

Nana Caneton, 1138

Nana Caneton compte de 1 à 10, 1139

Nana Caneton connaît les couleurs, 1140

Nana Eend, 1141

Nana Eend kent de kleuren, 1142

Nana Eend telt van 1 tot 10, 1143

Nationale rekeningen. Deel 3 : aanbod- en gebruikstabellen 2006-2007, 178

Native English for Nederlanders, 491

Nazi te Venlo, 993

Ne jamais demander grâce, 1374

Nee, nee, nee !, 1292

New frontiers in alcohol and health, 579

Nietje, 1261

Nieuwpoort, 1014

Nieuwsvaardig, 26

Nigella express, 635

Nigella express: good food, fast, 635

Niklos Koda [magnum]. II, 1330

Nino in de put, 1236

Nitrate source classification in surface water via isotopic fingerprinting, 559

Nobility of spirit, 999

Nomenclature and classification, 130

Nomenclature et classification: amendements à la nomenclature du système harmonisé, 241

Nonna (La) di Tutankhamon, 1257

Nooit meer 1 april, 1284

Notion (La) d'accident (sur le chemin) du travail : état des lieux, 349

Notions de droit civil, 240

Nouveau (Le) droit belge de la concurrence, 368

Novapex, 538

Nuit (La) des scorpions, 1350

Nullité (La) de l'acte juridictionnel en droit international public, 410

Nutrition and immunity in man, 568

O&A-Reeks / redactie : Anna Bosman, Annie Blokhuis & Roel de Groot, 459

O.B.F.G. Collection, 369

Obligations et contrats spéciaux, 370

Obras maestras en el MAS : Cinco siglos de imágenes en Amberes, 1

OCMW, 371

Octrooien, merken, tekeningen en modellen, kwekerscertificaten, auteursrecht, 372

Odil Croc, 1144

Odil Croc apprend des mots amusants, 1145

Odil Krok, 1146

Odil Krok is een heel lieve krokodil, 1147

Odil Krok leert grappige woordjes, 1148

Oeil (L') dans l'atelier. II, 727

Oir (Het) van Joannes Jacobs gehuwd te Dilsen op 01.08.1686 met Anna Thevissen, 1036

Om., l'indice telle une promesse, 708

Oma Jojo en de monsterclub, 1187

Oma (De) van Toetanchamon, 1257

Omtrent filosofie, 77

Onder professoren, 52

Onder professoren, 995

Ondersteuning van assistieve expertise : technologie, theorie en praktijk in een holistisch perspectief, 84

Ondersteuning van assistieve technologie, theorie en praktijk in een holistisch perspectief, 85

Oneerlijke concurrentie, 1375

Ongelooflijk ! : van hemel, hel en halleluja, 728

Ons kookboek, 629

Ontboezemingen, 956

Ontdek onze musea, 4

Onthaalbureau inburgering Antwerpen, 25

Onthaalbureau inburgering Antwerpen, 373

Onthaalbureau inburgering Antwerpen, 374

Ontmoetingen tussen profanen en een vrijmetselaar, 48

Ontsporing van Europa, 218

Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2006-2011, 375

Oorlog & zwijgen, 1083

Oorzaken en behandelingen, 73

Oost-Vlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis . Reeks II : Inventarissen, 1076

Op de boerderij, 1149

Op de meanderende rand met Nederland, 815

Op het ritme van een jojo, 816

Op het terrein van de trekpaarden, 817

Op zoek naar het interculturele gehalte in Vlaamse leermiddelen, 472

Openbaarheid van bestuur, 408

Operatie tijger, 1252

Opgepast voor Gargamel !, 1253

Optimalisatie van de toepassing van entomopathogene nematoden in groenten: van de spuittank tot de depositie van nematoden, 519

Optimization-based robot programming with application to human-robot interaction, 585

Optimizing the spray application of entomopathogenic nematodes in vegetables, 519

Opvoeding in evolutie, 444

Organic food as an emerging market, 514

Origeniana Decima, 79

Oscar et Mina à l'école des jouets, 1151

Ottimizzazione della produzione di semi per il miglioramento genetico di rosa ibrida, 541

Over de hoogleraar die te veel bier dronk, 974

Over het mannetje dat de stampers stal, 974

Over woorden gesproken, 899

Overgave, 939

Overleggids (De) Deparis : tertiare sector, 202

Overleggids Deparis, 180

Ozewieze watte, 729

Pagina 104-119, 73

Pagina 119-130, 73

Pagina 130-151, 73

Pagina 151-165, 73

Pagina 16-33, 73

Pagina 165-181, 73

Pagina 181-200, 73

Pagina 200-219, 73

Pagina 220-243, 73

Pagina 33-49, 73

Pagina 49-56, 73

Pagina 56-76, 73

Pagina 76-90, 73

Pagina 90-104, 73

Panik room, 1370

Paris-Dakar !, 1338

Park, 1380

Parole, 885

Paroles de créateurs et regards extérieurs: volume II, 745

Participatie in Vlaanderen . 1 : Basisgegevens van de participatiesurvey 2009, 453

Participatie in Vlaanderen . 2 : Eerste analyses van de participatiesurvey 2009, 454

Parvaterra, 1376

Pas op de oppas, 1210

Pasen, 1254

Passant (Le) , 918

passie, innovatie en teamwerk : zelfevaluatierapport bassisopleiding basis- en middenkader, 398

Passion des montres, 732

Patrimoines & fiscalités, 376

Patrimonia cum fratre, 181

Paul Van Ostaijen en de bankroet jazz, 679

Pauline Bonaparte, 1055

Pauvre Lampil, 1360

Pauvre Lampil : l'intégrale, 1360

Pensioenmythe (De) , 185

Permis B, manuel pratique, 606

Personeel . *3 : Competent in competentiemanagement, 377

Personeelsmanagement : cases, 184

Personeelsmanagement cases, 658

Perspectives de droit social, 378

Pervasieve ontwikkelingstoornissen en de inkleuring door de levensfasen, 56

Peu (Un) de vie dans la mienne, 938

Peur (la) des images, 695

Philosophie, théologie, littérature, 57

Phytoremédiation (La) en Wallonie, 555

Pieke zoekt haar vader, 1122

Piet Oudolf, 734

Piet Oudolf: landscapes in landscapes, 734

Pimp je eigen boek, 1263

Ping en Punky, 1155

Piraat Goudtand, 1258

Pirata (Il) dentedoro, 1258

Pissenlit (Le) , 628

Pit : zelfevaluatierapport Politieschool van het PLOT, 398

Pity (The) of war, 1052

Place (La) de l'avocat pénal dans le procès, 284

Planning paper / Bureau du plan = Planbureau, 186

Plantenkaarten, 619

Plantes médicinales connues et méconnues, 620

Plates-formes industrielles, fondations par traitement de sol, 603

Ploegbazen aan het woord, 661

Ploegflits ..., 379

Plot de politieschool met ... pit, 398

Pockets lokale besturen . Lokaal bestuur en beleid, 380

Policier (Le) libre, 381

Pop en spel, 437

Potige ridder, 1176

Potje (Een) spoken, 1296

Pour Montherlant, 1038

Praktijkboek rechtsmethodologie, 402

Praktijkboeken handelsrecht, 382

Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals, 441

Praktijkgids, 604

Praktijkjurist. (De) XVII : 10 jaar collectieve schuldenregeling, 1031

Pratique du droit pénal européen devant les juridictions nationales, 284

Pratiques populaires liées à la production et à l'appropriation de l'espace en périphérie de la ville de Kinshasa (RD Congo), 179

Prémices (Les) de la bande dessinée ou le siècle d'avant Tintin, 1313

Premiers (Les) livres de bébé, 1264

Prescription (La) , 322

Prestoeplenije i Nakazanije, 923

Pretbode (De) , 1298

Pretboek met 100 stickers, 1265

Preuve (La) et la difficile quête de la vérité judiciaire, 383

Preventie van musculoskeletale aandoeningen in de ziekenhuissector, 188

Prince (Le) rouge, 1351

Principles of European law, 384

Principles of European law on lease of goods (PEL LG), 359

Prinses, (De) de graaf & de handschoen, 688

Procédures (Les) fiscales, 137

Production and functional characterisation of arabinoxylan-oligosaccharides from wheat (Triticum aestivum L.) bran and psyllium (Plantago ovata Forsk) seed husk, 550

Produits dangereux, 605

Professional paper / Geological Survey of Belgium, 511

Project : Meeuwerkiezel (N76), verkaveling met aanleg wegenis, 1096

Project : Ons Dak, 1095

promotion, 737

Promotion (La) immobilière : TVA et droits d'enregistrement, 419

Protection (La) des représentants du personnel, 249

Protection (La) du consommateur, 248

Provincie Luxemburg, 1013

Proximités . Anthropologie, 735

Psychoanalytisch actueel, 59

Publications de la Mission archéologique de l'Université de Liège en Syrie, 1081

Publications universitaires européennes. Série II : droit, 321

Publieksconsultatie als gangmaker voor een meer legitiem beleid, 209

Puck pimpt de school !, 1125

Pyrolysis of heavy metal contaminated biomass, 504

Que sa volonté soit faite. 1-5, 1392

Quelles pratiques didactiques pour favoriser la transition secondaire-université ?, 460

Questions & réponses les plus courantes d'un indépendant/dirigeant d'entreprise en matière de TVA, 144

Quid leges sine cogitatione ?, 258

Raadsels & voorspellingen, 848

Raarrr maar waar, 991

Radon (Le) dans l'air, dans l'eau et dans les roches, 512

Rallye sur un volcan, 1338

Ralph Azham. - Edition française, 1389

Raoul De Keyser, 736

Raoul Servais 2011, 737

Rapport / Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, 385

Rare zomer, 960

Reading New Testament papyri in context, 70

Recherches en formation des enseignants et en didactique, 461

Recht en onderneming, 386

Recht toegepast, 387

Rechtskroniek voor het notariaat. Deel 1-6 & 8-12 & 15-17-18, 388

Rechtspositie (De) van Vlaamse gemeenten anno 2010, 182

Rechtswissenschaft, 321

Recommandations pour l'utilisation des médias sociaux, 389

Recueil de textes, 390

Recyclage en droit, 391

Recyclage en droit, 391

Reeks Rechtspersonen- en vennootschapsrecht, 392

Reeks Sobane Strategie, 189

Reeks SOBANE strategie : het beheer van beroepsgebonden risico's, 195

Reflectie op mediation, 190

Refuge en enfer, 1086

Refuge in Hell, 1086

Regering, (Een) een hindernisparcours, 191

Règlement (Le) de travail, 192

Reis (Een) doorheen de fiscale basisbeginselen, 193

Reizen (De) van Tristan, 1378

Rekening-courant (De) : valkuilen & opportuniteiten, 173

Relations internationales, 356

Religie voor atheïsten, 69

Religion for atheists: a non-believer's guide to the uses of religion, 69

Religiopockets, 393

Rémunérations (Les) alternatives, 225

Rendez-vous (Le) des cyclistes, 1382

Rentrée (La) des crasses, 1372

Réorganisation judiciaire, faillite, liquidation déficitaire, 394

Repas (Les) d'été, 642

Reptielenroof (De) , 1213

Research vademecum, 1082

Researching open innovation, 222

Responsabilité civile et réparation des dommages, 395

Responsabilités autour et alentours du mineur, 396

Responsive (The) subject, 738

Ressources humaines, 1377

Retro, 1216

Retrospective vaillante, 1338

Reusachtige (De) smurf, 1176

Rêveries. 2, 905

Revision (A) of the genus Cryptospira Hinds, 1844, 558

Revision (A) of the genus Erotoidea Weinkauff, 1879, 536

RGO (Le), 562

Ridder Binson (voornaam Rob), 1267

Ridder voor altijd, 1159

Rififi en F1, 1338

Rioolmonster (Het) , 1259

Rivierdief (De) , 931

Rob wint, 1249

Rock [euro] roll, 151

Rockstarlett, 680

Role (The) of ligand-gated ion channels after early-life febrile seizures, 546

Roman, 949

Roman fles, 951

Romanica Gandensia, 488

Rondo, 889

Ropsiennes, 884

Rotary club Verviers: une histoire de 75 ans 1936-2011, 1060

Ruimtesmurf, 1176

Rumes dénombrements, 1046

Russische raadsels, 1241

Rust 365, 6

Rustige binnenspelen, 818

S. O. S. Geluk, 1339

Sa plus belle victoire, 1338

Sacre (Le) de l'empereur Napoléon 1er et le couronnement de l'impératrice Joséphine, 1042

Salaire (Le) des loups, 1352

Sales (PEL S), 336

Sam in actie !, 1126

Samen vegen we de clichés weg en werken we aan gelijkheid, 109

Samouraï (Le) Bambou. 1-7, 1331

Sandmen, 1361

Sandrine de Borman, 542

Sandrine de Borman, 543

Sars-la-Bruyère, 1029

Satellietrekeningen transport in 2005, 328

Sax, 1361

Scepter (De) van Ottokar, 1344

Schaapjes op het droge, 921

Schadenfreude, 890

Schaerbeek, 1104

Schat (De) van Janneke Maan, 761

Schelde en Dender, 819

Schildpaddenstrand (Het) , 1168

Schuld en executie, 304

Scripta botanica Belgica, 544

Second box of feelings, 893

Secteur des maisons de repos, 106

Selective conversions of oleochemicals via heterogeneous catalysis, 540

SEN-publicaties, 573

Senioren : actief in Berchem : 2009-2010, 27

Senioren : info uit Berchem, 28

Senioren activiteitenkalender : najaar 2009 - voorjaar 2010, 27

Seniorengids district Berchem, 119

Seniorengids district Hoboken : 2010-2011, 120

Service design, 659

Services de paiement, 251

Seul, 942

Shifting places, 742

Shoah (Die) in Belgien, 1070

Shoah (De) in België, 1070

Sieben (Die) Saülen des Glücks, 90

Silhouettes de l'ironie, 856

Silly jokes, 986

Sint Anneke, 1065

Sint-Anneke Plage : herinneringen aan het vakantie- en woondorp van Sint-Annastrand 1930-1969, 1087

Sinterklaas liedjes- en versjesboek, 739

Six thinking hats, 650

Slechts kwade wind, 862

Sleeperhold, 740

Sleeperhold publications, 740

Slimme (Het) spelletjesalbum van Dokus, 1335

Slipstroom, 820

Slow Travel, 1015

SMS - poëzie, 883

Smurf gaat op avontuur, 1176

Smurfen (De) , 1274

Smurfenavontuur in New York, 920

Smurfengroot (Een) avontuur !, 1275

Smurfin in het dorp !, 1176

Smurfmobiel (De), 1176

SOBANE strategie : het beheer van beroepsgebonden risico's, 195

SOBANE strategie en opsporingsmethode DEPARIS, 196

Sociaal (Het) strafwetboek gewikt en gewogen, 343

Socialezekerheidsrecht toegepast, 334

Sociologie de l'intermonde, 121

Sok (Een) met streepjes, 1290

Soldaat Amedeus Van Daele, 1093

Sorptive and catalytic applications of RUB-41 and template free beta zeolites, 547

SOS conflict !, 468

Spaanse omwalling in zicht, 23

Spaarpotjes in Torhouts en Vlaams aardewerk, 741

Spaces and places: risk and challenge, 467

Spaghetti . Intégrale. 2, 1382

Spaghetti et la peintoure à l'houile, 1382

Spaghetti et le talon d'Achille, 1382

Spanje zoals je het nog nooit gezien hebt, 1006

Sparte, 1383

Spelen met grote handpoppen, 458

Spelfiches, 122

Speuren naar sporen, 1100

Spikkel en Spekkie, 1276

Spion 009: Ani Mala, 1166

Spiritual humanism and economic wisdom, 197

Sportdag, 821

Sprotrokerijen te Nieuwpoort, 1027

Stabilisatie van grond voor onderfunderingslagen, 607

Stabilisation des sols pour couches de sous-fondation, 608

Stadsmagazine 3600, 403

Stadsschriften, 205

Status (The) of the artist, 353

Statut (Le) d'artiste, 353

Stickeravontuur, 1277

Stickerplezier met Hello Kitty en haar vriendjes, 1278

Stil verdriet, 880

Stilte, hier wordt gespiekt !, 1335

Stoere sporten, 1269

Strandballen verkopen, 896

Strategic decision making in Flemish cities, 206

Streek van goede smaak, 822

Streek van wijn en bier, 823

Streghe a mezzanotte, 1256

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas, 520

Study of the polymerization behaviour of p-Quinodimethane systems, 505

Substantive criminal law of the European Union, 406

Succesvolle & gebruiksvriendelijke websites, 611

Suggesties voor de viering van het Te Deum, 80

Sumposion, 995

Super sappen die je gezondheid een boost geven, 647

Surrendered (The), 939

Sustainability and resilience of cropping systems under conservation agriculture with rainfed maize and irrigated wheat in Mexico, 557

Sybille, jadis, 1321

Sybille, jadis, 1385

Syllabus voor de voorlezers, 18

Systematic inventory and ordering of faults in Belgium. Part 1, 506

Système harmonisé de designation et de codification des marchandises, 199

Taalgebruik (Het) voor de arbeidsverhoudingen, 256

Tabaksnijverheid in de Westhoek, 1021

Tafels (De) van vermenigvuldiging, 1173

Takemitsu Zamurai, 1331

Tandem (De) van Dooie Pier, 1268

Tantra seks, 54

Tantric (The) sex deck, 54

Tas (De) van juf Pien, 1156

Tax . Fiscalité générale, 200

Tax . Personenbelasting, 201

Taxation (La) du patrimoine privé, 139

Technopolis : waar experimenteren fun is, 1280

Teddy en Luna spelen schooltje, 1151

Tegen de stroom in, 783

Tekstboekjes / KVS, 908

Tell Amarna (Syrie). V : La basilique byzantine et ses mosaïques, 1089

Temps (Le) des jeux, 806

Terechtgesteld, 1037

Terreur en droom, 1084

Terror und Traum: Moskau 1937, 1084

Tertiaire sector, 202

Tewerkstellen topics, 203

Texte + dossier, 951

Théâtre et danse . *1 : Volume I, 744

Théâtre et danse . *2 : Volume II, 745

Théâtre-action, 909

Thema dossier, 204

Themadossier, 204

Themis, 407

Themis vormingsonderdeel, 407

Thorgal [Magnum]. Volume II, 1386

Thriller, 952

Tien (Een) voor talen !, 1184

Tijdschrift voor verzekeringen, 262

Tijger in de tuin, 1288

Tikkop, 958

Time optimal control of mechatronic systems through embedded optimization, 609

Tintin au pays des philosophes, 1387

Tipsy planes, 598

[Titel in het Chinees = Titre en chinois], 814

Toekomst (De) van de levensbeschouwelijke vakken, 466

Toen God nog in ons geloofde, 930

Toeristische gids : ik hou van Temse, 1016

Toestellen (De) van Pater Rudolf Dreesen, 501

Toneellezen, 1283

Tony (The) Herbert collection, 746

Tool support for designing, managing and optimizing multi-device user interfaces, 601

Topics vennootschapsrecht, 246

Toren (De) van de woestijngeesten, 1282

Tourism culture and heritage, 824

Tourism culture and heritage, 825

Tournai & Tournaisis, 1047

Tourner la page, 1090

Tovermantel (De) , 1117

TR 11/02A, 664

TR 11/02B, 691

Track report, 747

Tralies voor het raam, 1237

Transmission (La) d'entreprise dans un cadre familial, 282

Trappen door de tuin van Eden, 826

Trappisten (De) , 827

Traverses, 1001

Tueur (Le), 1357

Tuin (De) der muzen, 861

Tuinontwerpers thuis, 748

Tussen afkomst en toekomst, 465

Tussen Lusthof en Steenbakkerij, 828

Tussen watermolens, 829

TVA (La) immobilière, 397

Tweede doosje gevoelens, 893

Tweeluik ik-cyclus . 1 : Strandballen verkopen, 896

Tweeluik ik-cyclus . 2 : IK (Het) is dood, leve het ik, 897

Tweestromenland tussen Leie en Schelde, 830

Uit het schuim van de zee, 963

Urban notebooks, 205

Ured za prijem i integraciju u Antwerpenu, 374

Usage du "document", 910

Usual and unusual organising criminals in Europe and beyond : profitable crimes, from underworld to upper world, 411

Uur (Het) waarop wij wachten, 902

Uw rechten als treinpassagier in Europa, 412

Vaders en ouderschapsverlof, 413

Valeur (La) ajoutée de l'avocat, 348

Valses maudites, 1330

Van Gogh et Montmartre, 666

Van hier... naar daar, 653

Van meningsverschil tot hyperconflict, 207

Van Nekker naar Nete, 831

Van oude en nieuwe wegen doorheen het krekedal, 1108

Van ruïnes naar Burchten, 832

Vandaag is de dag !, 17

Vandaag schenken om morgen minder successierechten te betalen , 211

Vast !, 1266

Vastgoed in Frankrijk, 405

Vastgoedtransacties en btw, 400

Veilig omgaan met technische collecties, 584

Vennootschap. (De) A : algemeen deel, 325

Vennootschaps- en financieel recht, 425

Vente (La) immobilière, 423

Vera's erfenis, 1002

Vera's erfenis, 1003

Verbetering van grond bij grondwerken en voor het baanbed, 612

Verbetering van grond voor de aanvulling van rioolsleuven en de omhulling van buizen, 613

Verboden (De) tuin van Toen, 1188

Verdwaald in Amsterdam, 1207

Verenigingen en vennootschappen . II : Vennootschap (De) . A : algemeen deel, 325

Vergif in het bos, 1300

Verhogen van de zaadproductie voor de rozenveredeling, 541

Vérité (La) est-elle éternelle ou éternelle et sempiternelle ?, 49

Verkeersrecht, 404

Verlegen (De) minnaars, 946

Vermogensrechtelijk (Het) bewijsrecht vandaag en morgen, 357

Verrukkelijke tartaar, 645

Veurne, 1018

Victor Horta, 752

Video-based animation, 610

Vie (La) privée au travail, 327

Viens danser !, 699

Vijf staatshervormingen achter de rug, één in de wachtkamer, 129

Violences juvéniles sous expertise(s), 1106

Violences juvéniles urbaines en Europe, 127

Virton, Vieux-Virton, 1073

Vista aerea delle Fiandre, 814

Vive les filles, 1171

Vives Monografieën, 219

Vlaams sociaal liberaal in Brussel, 1071

Vlaamse gemeenten en hun rechtspositie, 183

Vlaamse (Een) viking aan het Front, 1101

Vlaanderen in EU 2020, 134

Vlaanderen vanuit de lucht, 814

Vlagger, 753

Vleva-cahiers, 220

Vlinders in je buik, 1325

Vocht in de woning, 337

Voedselallergenen: een analytische uitdaging voor de agro-voedselketen, 522

Voetbal is liefde, 835

Voies (Les) du discours, 490

Voleurs (Les) de feu, 907

Volume I, 744

Volume II, 745

Voor de grap, 986

Voor de muziek uit !, 1226

Voor mijn zoon, 987

Voorleesboek (Het) van Pasen, 1302

Voorleesboek (Het) van Sinterklaas, 1303

Vooruitzichten, 162

Vos en Haas, 1304

Vriendschap 365, 7

Vrije (De) politieman, 381

Vrije vlucht, 1390

Vrolijk Pasen, 1109

Vrouwen in de stad : wat doet Europa ?, 113

Vuur werkt, 649

Vuurwerkt: met talent toekomst maken, 649

VVA magazine, 577

Waakzaam, 879

Waar de Maas meester is, 836

Waar is de taart ?, 1175

Waarop de klok ontwaakt !, 868

Wandelaar (De) , 959

Wandeling / West-Vlaamse Gidsenkring, 754

Wat een lef !, 1189

Wat te koken & hoe het te koken, 633

Wat voor dier zie je hier ?, 1293

Wat zie ik om me heen ?, 1305

Watermerk, 904

WCC.BF, 755

Wedden dat ik het kan !, 1250

Wegwijs in ... / Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 224

Wegwijs in de thuisverpleging, 578

Wegwijzer naar een betaalbare (eerstelijns) gezondheidszorg, 426

Weisheiten aus Afrika, 34

Weisheiten aus Asien, 36

Weisheiten der Indianer, 37

Weisheiten des Orients, 35

Wereldrijk, 165

Werken aan de stad, 428

Wervelreeks (De) , 89

Westhoek (De) , 838

Wetboek handelsrecht, 429

What to cook and how to cook it, 633

Wie durft het aan ?, 86

Wie is wie in de Limburgse jeugdsector 2009, 128

Wie past op big ?, 1294

Wij zijn als vrouwen..., 898

Wijsheden uit Afrika, 34

Wijsheden uit het Midden-Oosten, 35

Wijsheden uit het Verre Oosten, 36

Wijsheden van de Indianen, 37

Wijsheid 365, 8

Wijzigen van de mucosale microbiële gemeenschap in de darm door functionele voeding in vernieuwende in vitro en in vivo modellen, 551

Wild, 957

Wilde (De) zijtak van de slaap, 881

Wim Dries, 31

Winnen of verliezen in de arbeidsrechtbank, 409

Wintergroenten, 646

Wintertijd in Frans-Vlaanderen, 971

Wisdom 365 : a wise quotation for every day, 8

With a different glance, 451

Witte Liefde, 948

Witte rozen, 965

Woeste hoogten, 915

Wondere sprookjesboek, 1307

Woorden te kort, 492

Woordjes leren, 1110

Working paper, 227

Working paper document / Banque nationale de Belgique = Nationale Bank van België, 228

Working paper research / Banque nationale de Belgique = Nationale Bank van België, 228

Working papers . Document series / Banque nationale de Belgique = Nationale Bank van België, 228

World (The) according to Bylex, 687

Wuthering heights, 915

Xantippe (Het) syndroom : van partner tot grootmoeder, 87

XV, 756

Yeux (Les) jaunes des crocodiles, 944

You're a great son, 987

Yu-Gi-Oh !. 1-22, 1279

Zaak (De) van de kunst, 751

Zakboek keel-, neus-, oorheelkunde, 576

Zeemeermin (Een) aan de monding van het Zwin, 866

Zeg het met smiley !, 32

Zero dope, 833

Zes denkhoeden, 650

Zeven (De) heerlijkheden heide, 839

Zeven memo's voor een verlichte bouwcultuur, 743

Zeven stadsprojecten voor Genk, 33

Zeven (De) zuilen van geluk, 90

Zin, of De kunst van het overleven in de 21ste eeuw , 988

Zinloze gedichten (en tegengedichten) 2010, 886

Zipang. 20-25 ; 27-28 ; 30-33, 1391

Z!n, of De kunst van het overleven in de 21ste eeuw, 988

Zoeklicht . Meiden, 1308

Zoeklicht . Thriller, 1309

Zombillénium, 1393

Zomer doeboek juli - augustus 2011: voor als je je niet wilt vervelen in de vakantie !, 1191

Zomergroenten, 648

ZomerUitje 2011, 840

Zoniën en Meerdaal, 841

Zoom in zoom out, 757

Zuidrand (De) van de Kempen, 842

Zwaard (Het) van Troje, 1394

Zwaard (Het) van Troje, 1395

Zwanger op het werk, 358

Zwerver gezocht !, 947


Ga naar:

  1. Lijst van de rubrieken
  2. Register van persoonlijke auteurs
  3. Register van corporatieve auteurs
  4. Titelregister
  5. Lijst van de uitgevers

Deze pagina wordt onderhouden door de Belgische Bibliografie Laatste wijziging : 13/12/2011