NL | FR
Onthaal |  Contact  logo en link van de Belgische federale portaalsite
kbr logo - Terug naar Onthaal DWTC logo en link naar de website
partie image kbr décoration link naar Actualiteiten link naar Informatie link naar Collecties link naar catalogus link naar Diensten
partie image kbr décoration Collecties  >  Kaarten en plannen  >  Actualiteit
partie image kbr décoration
décoration Actualiteit in de afdeling Kaarten en plannen
décoration décoration décoration
Kaarten en plannen

décoration
   
   
Leeszaal Kaarten en Plannen  

De afdeling Kaarten en Plannen verwelkomt haar lezers in de leeszaal van het Prentenkabinet, waarvan de ingang zich aan het Museumplein 1 bevindt.
Voor meer informatie over de openingsuren en het raadplegen van documenten kunt u hier terecht.

 


  Recente publicaties en studies
 

SILVESTRE, Marguerite. - Inventaire raisonné des collections cartographiques Vandermaelen conservées à la Bibliothèque royale de Belgique. V : L’Atlas universel (1825-1827). - Bruxelles : Bibliothèque royale de Belgique, 2011. – 682 p.- ISBN: 978-2-87093-168-4. - 49 EUR. Om meer te weten

Voor informatie kunt U terecht in de shop .
Voor bestellingen kunt U contact opnemen met francoise.lebon@kbr.be .

 

De Grote Atlas van FerrarisFERRARIS, Joseph Johann von ; BRACKE, Wouter. - De Grote Atlas van Ferraris. - Brussel : Koninklijke Bibliotheek van België ; Lannoo ; Nationaal Geografisch Instituut  ; Racine, 2009. - 600 b. - ISBN-10 : 9-02098-138-2 ; ISBN-13 : 978-90-209-8138-4. - 150 EUR. - Facsimile van de kaart opschaal 1: 20 000

Voor informatie over de aankoop van de Grote Atlas van Ferraris kunt u terecht in de shop .

  Début de la page

 
Recente aanwinsten
 

Aankoop van de oudste gedrukte landkaart van onze gebieden!


De Bibliotheek is alweer een pareltje rijker! Ze kocht recentelijk de ‘Corte Cronikel’ van Cornelis van Hoorn, een wereldkroniek in rolvorm, met daarin een kaartfragment dat de oudste gedrukte topografische kaart van onze gebieden blijkt te zijn!

Om meer te weten

 

Aanwinsten van cartografische documenten


De afdeling geeft voorrang aan aanwinsten die betrekking hebben op België of op auteurs die afkomstig zijn uit onze regio’s. Stukken worden aangekocht bij gespecialiseerde antiquairs en bij particulieren. Schenkingen van particulieren en instellingen worden regelmatig toegevoegd aan de verzamelingen. Als nationale bibliotheek die de functie van wettelijk depot vervult, worden de verzamelingen ook verrijkt via het depot van cartografische documenten van Belgische uitgevers.

Enkele aanwinsten van oude documenten tussen 2004 en 2011


 
Aanwinsten van monografieën

De afdeling stelt regelmatig de lijsten van nieuwe aankopen op volgens cartografische tijdschriften, de wensen van lezers enzovoort. Stukken worden aangekocht via de dienst Aanwinsten.


  Début de la page

 
Congressen en colloquia
 


Voor alle informatie over de congressen en colloquia die de Koninklijke Bibliotheek organiseert, verwijzen we naar de website onder Activiteiten/Congressen en colloquia.

 
Début de la page

 
Virtuele tentoonstellingen
 
Kaarten van het Amerikaanse continent

Ter nagedachtenis van de 500ste verjaardag van de ontdekking van de Nieuwe Wereld door Christoffel Columbus (1451-1506), organiseerde de afdeling Kaarten en Plannen in 1992 een tentoonstelling in de Bibliotheek en publiceerde zij een catalogus. Voor deze gelegenheid had Hossam Elkhadem, toenmalig afdelingshoofd en tevens commissaris van de tentoonstelling, een geheel van cartografische documenten geselecteerd die in de Koninklijke Bibliotheek werden bewaard. Belangrijke kaarten, plannen, atlassen en teksten, volledig of gedeeltelijk gewijd aan het Amerikaanse continent, werden er voorgesteld.
Rondleiding


 
  Début de la page

 
Rondleidingen
 


Voor alle informatie over rondleidingen in de Koninklijke Bibliotheek verwijzen we naar de website onder Activiteiten/Rondleidingen.

 
 
  Début de la page

 
Projecten
 
Cartesius - Excellentiepool cartografie

Logo CartesiusDeze pas opgerichte excellentiepool heeft tot doel een betere toegankelijkheid en valorisatie te verzekeren van het cartografisch patrimonium van de federale instellingen. Deze beschikken immers over een schat aan cartografisch materiaal van uitzonderlijke internationale waarde. Samen vormen ze een patrimonium dat de hele wereld ons benijdt. Het betreft zowel oude kaarten als hedendaagse navigatiekaarten voor GPS-gebruik. Door het initiatief van Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Economie, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, zal dit uitzonderlijk patrimonium volledig gedigitaliseerd worden zodat de expertise van alle instellingen wordt samengebracht en online ter beschikking gesteld wordt van onderzoekers overal ter wereld via één centrale databank. Dit patrimonium is immers ook van cruciaal belang om hedendaagse conflicten op te lossen. Meer weten

 

 
 

Het project Vandermaelen

"Cartografie, motor van de wetenschappen. Het Etablissement géographique de Bruxelles, een wetenschappelijke instelling in het jonge België".

Dit is de titel van het vierjaarlijkse onderzoeksproject dat begin 2010 van start is gegaan in de afdeling Kaarten en Plannen, kortweg het Project Vandermaelen. Het gaat hier namelijk om de Brusselse cartograaf Philippe Vandermaelen (1795-1869) en zijn werk. Meer weten

 

 
 

Digitalisering van de FERRARIS-kaart

FERRARIS-kaart

De afdeling sloot in 2004 een akkoord met het NGI om samen te werken aan het maken van een gedigitaliseerde versie van de kaart van Ferraris, met name op basis van de nieuwe digitale kaart van België die het NGI in 2006 publiceerde. De afdeling heeft haar handgeschreven kaarten gedigitaliseerd met behulp van de jumbo scanner die ze hetzelfde jaar heeft gekocht. Dit project is vandaag voltooid. De kaart is beschikbaar via de onlinecatalogus van de Koninklijke Bibliotheek. Als gevolg van de overeenkomst betreffende het gebruik van de digitale versie van de Ferraris-kaart, zijn de 275 bladen van de kaart ook rechtstreeks beschikbaar via zijn assembleertabel.

 

 
 
  Début de la page

 
Bewaring / Restauratie
 

Restauratie van een nationale schat

Atlas van Jacob van Deventer

Het Fonds Pastoor Manoël de la Serna (Koning Boudewijnstichting) verleende zijn milde steun aan een ambitieus restauratieprogramma dat sinds mei 2013 volledig operationeel is geworden.
Het restauratieprogramma van de atlas van Jacob van Deventer (ca. 1500-1575) heeft tot doel de plattegronden uit hun zuurhoudend karton te verwijderen om hun bewaringsvoorwaarden te verbeteren en eventuele inscripties op hun rugzijde te ontdekken. Deze 16de-eeuwse handgeschreven atlas bestaat uit 74 stadsplattegronden van de oude Nederlanden en werd gemaakt in opdracht van Filips II; de kaarten zijn gekleurd met aquarel.

 

 
 
  Début de la page
   
2015 - © Koninklijke Bibliotheek van België - Juridische aspecten