NL | FR
Onthaal |  Contact  logo en link van de Belgische federale portaalsite
kbr logo - Terug naar Onthaal DWTC logo en link naar de website
partie image kbr décoration link naar Actualiteiten link naar Informatie link naar Collecties link naar catalogus link naar Diensten
partie image kbr décoration Collecties  >  Kranten en hedendaagse media
partie image kbr décoration
décoration Kranten en hedendaagse media
décoration décoration décoration
Kranten

décoration
 

Gedigitaliseerde kranten toegankelijk voor het publiek!

In 2005 lanceerde de Koninklijke Bibliotheek van België in samenwerking met het Stadsarchief van Brussel een pilootproject waarbij de krant Le Soir (periode 1887-1970) werd gedigitaliseerd.

Een jaar later kreeg de Bibliotheek van het Federaal Wetenschapsbeleid de opdracht een representatieve selectie van haar verzamelingen Belgische kranten te digitaliseren. Dit project - tot vandaag een van de belangrijkste in België op het vlak van erfgoeddigitalisering - wil in de eerste plaats een onmetelijke schat aan informatie redden van de verzuring. Daarnaast heeft het tot doel de exploitatie van ‘oude kranten’ te optimaliseren door gebruik te maken van het OCR-procedé (‘Optical Character Recognition’). In het kader van dit project werden maar liefst 3,2 miljoen pagina's gedigitaliseerd.

Tel daarbij de pagina’s die in het kader van verschillende samenwerkingsverbanden werden gedigitaliseerd, en u komt aan 4 miljoen pagina’s uit een honderdtal Belgische dagbladen van de 19de en 20ste eeuw!

Belangrijke opmerking:

Door de strikte naleving van de wetgeving op het auteursrecht kunnen we enkel de gedigitaliseerde kranten die als rechtenvrij kunnen worden beschouwd online zetten. Het gaat om ca. 1,2 miljoen pagina’s. De overige pagina’s kunnen enkel ‘binnen de muren’ van de Koninklijke Bibliotheek worden geraadpleegd en doorzocht. Geval per geval onderzoeken we de mogelijkheid om de gedigitaliseerde kranten via het internet aan te bieden.

Op 24 april 2015 namen we een nieuwe zoekmotor en interface in gebruik. De overdracht van de volledige gedigitaliseerde collectie van het ‘oude’ systeem naar de nieuwe zoekrobot BelgicaPress is een tijdrovend en technisch proces waarbij elke titel opnieuw moet worden geïndexeerd. Dag na dag zullen nieuwe pagina’s online komen tot de volledige collectie ten laatste eind 2015 in BelgicaPress ter beschikking zal zijn. Intussen blijft het mogelijk om alle gedigitaliseerde kranten via de oude interface te raadplegen.

Voor de ‘oude’ interface kunt u nog deze handleiding gebruiken. U vindt er nuttige informatie over de verschillende zoekmethodes en een lijst van de betrokken krantentitels. In de nieuwe BelgicaPress vindt u een online helpmodule.
Meer info

Voor verdere informatie kan u zich steeds wenden tot:
marc.dhoore@kbr.be - veronique.wese@kbr.be - maud.henry@kbr.be.

 
 
 
 

De Belgische pers heeft een lange en unieke geschiedenis.

Abraham Verhoeven publiceert in Antwerpen sinds 1605 tweewekelijks Nieuwe Tijdinghen. In 1649 wordt de eerste Brusselse krant gelanceerd, de Courier (sic) véritable des Pays-Bas , die onder verschillende titels verschijnt tot in 1791.
In die periode ontstaan de eerste politieke bladen. Ze nemen een hoge vlucht na 1830, krachtig gesteund door de uitgesproken liberale grondwet van de jonge Belgische staat.
In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw dragen verschillende fenomenen bij tot de opmerkelijke ontwikkeling van de pers in onze gewesten. De laatste belemmeringen van de persvrijheid (afschaffen van het dagbladzegel in 1830) verdwijnen, de maatschappij wordt geleidelijk gedemocratiseerd, de techniek en communicatiemiddelen ontwikkelen zich verder. Omstreeks 1855 verschenen 28 kranten en in 1905 meer dan 100. De uitstraling van deze kranten gaat veel verder dan de landsgrenzen. Een dagblad als L'indépendance Belge wordt gelezen in de meeste kanselarijen in de wereld en, zoals het Tweede Keizerrijk van Napoleon III volgen regimes die zich moeilijk kunnen aanpassen aan de vrijheid die journalisten in België genieten de activiteiten met interesse, ongerustheid of ergernis.

Vele geleerden en erudieten bleven kranten beschouwen als tweederangs of zelfs ‘vulgaire' bronnen, die eerder behoren tot de journalistiek dan tot de wetenschap. Zijn de vaak povere esthetische kwaliteiten van meerdere van deze kranten geen materiële reflex van het beperkte belang dat aan deze van nature efemere documenten moet worden gehecht? De veranderingen van de historische discipline na de Tweede Wereldoorlog geven aan de kranten hun adelbrieven: de ontwikkeling van de (ultra)contemporaine geschiedenis, het aanboren van nieuwe, onontgonnen onderzoeksterreinen (ideeën, mentaliteiten, dagelijks leven, tradities en volkscultuur) en de aandacht voor de vergeten groepen in de geschiedenis.

 
   
2015 - © Koninklijke Bibliotheek van België - Juridische aspecten