NL | FR
Onthaal |  Contact  logo en link van de Belgische federale portaalsite
kbr logo - Terug naar Onthaal DWTC logo en link naar de website
partie image kbr décoration link naar Actualiteiten link naar Informatie link naar Collecties link naar catalogus link naar Diensten
partie image kbr décoration Activiteiten  >   LIBRARIUM   >  Parcours
partie image kbr décoration
décoration LIBRARIUM
décoration décoration décoration
décoration
 
Parcours
 

LIBRARIUM is een unieke ontdekkingsruimte waarin u alles te weten komt over de geschiedenis van boeken, schriften en bibliotheken.
LIBRARIUM stelt ook de vraag welke plaats bibliotheken innemen in de huidige evolutie van het boek en schetst hun toekomst aan de hand van een moderne enscenering die mooi aansluit bij een instelling die voortdurend evolueert.


De Belgische literatuur De Schenkingskabinetten Het nieuwe museum verlegt grenzen; het heeft niet alleen oog voor de geschiedenis van het boek in België. De verschillende schriftculturen uit Afrika, Azië, Europa enzovoort komen evenzeer aan bod.
In een originele scenografie stelt LIBRARIUM een parcours voor dat de bezoeker op chronologische of thematische wijze kan ontdekken.

Om een optimale bewaring van de stukken te kunnen garanderen, wordt een groot aantal documenten om de 3 maanden vervangen. Zo kunt u de ruimte telkens vanuit een andere invalshoek (her)ontdekken en kennismaken met het uitzonderlijk rijke en verscheiden patrimonium van de Koninklijke Bibliotheek.

De vormen van het boek De diversiteit van geschriften Het verschijnen van geschriften De woordenwerveling Tekst en beeld De levens van het boek De bibliotheken De scenografie van LIBRARIUM is uitgewerkt rond een epigraaf, waarvan elke zin in een van de zalen wordt toegelicht en vervolgens als herkenningspunt dient voor de bezoeker:

Uit de menselijke gemeenschap groeit een denken,
op schrift gesteld
en in beeld gebracht,
geschraagd door een materiële informatiedrager;
om het van schrijver naar lezer over te brengen,
wordt dit denken opgeslagen in centra,
waar alle kennis wordt verzameld en geordend
om een nieuw denken te doen ontluiken...

De eerste zaal, Uit de menselijke gemeenschap groeit een denken, is gewijd aan de verschijning van de schriften in de verschillende beschavingen.
De tweede zaal, op schrift gesteld, behandelt de verschillende schriften die wereldwijd worden gebruikt.
De derde zaal, geschraagd door een materiële informatiedrager, toont u de verschillende vormen van het boek, gaande van de kleitablet tot het e-book.
De vierde zaal, en in beeld gebracht, geeft toelichting bij de bijzondere band tussen tekst en beeld in de geschiedenis van het schrift.
De vijfde zaal, om het van schrijver naar lezer over te brengen, behandeltde levens van het boek van zijn ontstaan tot zijn wedergeboorte.
De laatste zaal, Het wordt opgeslagen in centra, waar alle kennis wordt verzameld en geordend om een nieuw denken te doen ontluiken..., is gewijd aan de bibliotheken.

 
   
2015 - © Koninklijke Bibliotheek van België - Juridische aspecten