De Rijmbijbel van Maerlant, restauratie en digitale ontsluiting