BelgicaPress

Via de zoekrobot BelgicaPress kunt u miljoenen gedigitaliseerde pagina’s uit Belgische kranten efficiënt en gericht doorzoeken. Dankzij de toepassing van het OCR-procedé (‘Optical Character Recognition’) is het mogelijk om de documenten op woordniveau te doorzoeken.

Belgische kranten die vrij zijn van rechten, kunt u online raadplegen. De pagina’s die nog onder het auteursrecht vallen (minder dan 100 jaar oud) zijn op twee manieren raadpleegbaar:

  • binnen de muren van KBR
  • via het Belgisch nationaal onderzoeksnetwerk (BELNET) voor universiteiten, (hoge)scholen en onderzoekscentra

 

Waarom we digitaliseren

Kranten zijn uiterst kwetsbare documenten. Krantenpapier zoals het zich heeft veralgemeend sinds het midden van de 19de eeuw verzuurt wanneer het in contact komt met lucht. Dit proces leidt onvermijdelijk tot de zelfvernietiging van de collecties. Dankzij digitalisering zijn deze kranten, via BelgicaPress, toch nog raadpleegbaar.

KBR is al een 10-tal jaar bezig met de grootschalige digitalisering van haar krantenverzamelingen. In het kader van het ‘plan voor de digitalisering van het erfgoed van de federale wetenschappelijke instellingen’ werden sinds 2006 maar liefst 3,5 miljoen krantenpagina’s gedigitaliseerd. Tel daar de vele pagina’s bij die in samenwerking met tal van partners werden verwerkt en u komt aan een verzameling van meer dan 4 miljoen digitale documenten die wereldwijd tot de grootste in haar soort behoort.

Zoeken in BelgicaPress