BelgicaPress

Wat is BelgicaPress?

Via de zoekrobot BelgicaPress kunt u miljoenen gedigitaliseerde pagina’s uit Belgische kranten efficiënt en gericht doorzoeken. Dankzij Optical Character Recognition is het mogelijk om de documenten op woordniveau te doorzoeken (full-text search).

Open BelgicaPress

 

 

Copyright en toegang

Belgische kranten die vrij zijn van rechten, kunt u online vrij raadplegen. Het gaat om meer dan 1,2 miljoen pagina’s.

De pagina’s die nog onder het auteursrecht vallen (= kranten van na 1918) zijn op 3 manieren raadpleegbaar:

  • binnen de muren van KBR (ook via het wifi-netwerk)
  • via het Belgisch nationaal onderzoeksnetwerk (BELNET) voor universiteiten, (hoge)scholen en onderzoekscentra
  • via uw MyKBR-account (dit onder strikte voorwaarden)
Hoe maak ik een My KBR-account aan?

 

 

Waarom digitaliseren?

Kranten zijn uiterst kwetsbare documenten. Krantenpapier zoals het zich heeft veralgemeend sinds het midden van de 19de eeuw verzuurt wanneer het in contact komt met lucht. Dit proces leidt onvermijdelijk tot de zelfvernietiging van de collecties. Dankzij digitalisering zijn deze kranten, via BelgicaPress, toch nog raadpleegbaar.

KBR is al een 10-tal jaar bezig met de grootschalige digitalisering van haar krantenverzamelingen. In het kader van het ‘plan voor de digitalisering van het erfgoed van de federale wetenschappelijke instellingen’ werden sinds 2006 maar liefst 3,5 miljoen krantenpagina’s gedigitaliseerd. Tel daar de vele pagina’s bij die in samenwerking met tal van partners werden verwerkt en u komt aan een verzameling van meer dan 4 miljoen digitale documenten die wereldwijd tot de grootste in haar soort behoort.