Prenten en tekeningen

Belangrijke info

  • U raadpleegt alle collecties in de algemene leeszaal.
  • Een zitplaats reserveren is verplicht.
  • Reserveer al uw documenten 2 werkdagen op voorhand.

De collectie

De grafische verzameling van KBR bevat naar schatting ongeveer 1 miljoen objecten, die bewaard worden in het Prentenkabinet. Daarmee is ze ruimschoots de grootste van België. Ook op wereldvlak behoort ze tot de top.

Prenten zijn gedrukte beelden. Het Prentenkabinet bewaart een grote en waardevolle verzameling grafiek in allerlei vormen en technieken: gravures, etsen, houtsneden, lithografieën … In de loop der tijden is het woord ‘prent’ synoniem geworden voor elk soort afbeelding op papier of perkament of textiel. Naast prenten in de strikte betekenis van het woord treffen we in de verzamelingen dus ook andere ensembles aan. Behalve tekeningen en foto’s vindt u er ook affiches, ex librissen, bedevaartvaantjes of prentbriefkaarten. Ook geïllustreerde boeken over beeldende kunst of werken waarin het beeld de overhand neemt over de tekst vindt u in de collectie terug.

Zoeken in de collectie

Zoek in de collectie via de online catalogus. De prentencollectie wordt ontsloten in de online catalogus via gedigitaliseerde steekkaarten.

Momenteel zijn alle prenten uit de 15de eeuw opnieuw ingevoerd, net als de grafiek van Albrecht Dürer, Lucas van Leyden, de familie Wierix, de familie Collaert, Maarten van Heemskerck, Hendrick Goltzius, Antoon van Dyck en Rembrandt. Deze fondsen worden stelselmatig gedigitaliseerd. In het kader van het project AGORA Drawings on Web werden alle oude tekeningen (meesters geboren voor 1780) beschreven en gedigitaliseerd.

Zoektips voor de prenten- en tekeningencatalogus

Thematische zwaartepunten

De oude Nederlanden hebben een vooraanstaande rol gespeeld in de ontwikkeling van de grafische kunsten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vooral de Vlaamse en Hollandse school bijzonder goed zijn vertegenwoordigd in onze verzameling. Sinds zijn oprichting verzamelt het Prentenkabinet ook stelselmatig het grafische werk van Belgische kunstenaars.

Topstukken uit de collectie zijn tekeningen en prenten van en naar meesters als Pieter Bruegel de Oude, Pieter Paul Rubens, Jacob Jordaens, James Ensor en Léon Spilliaert. Daarnaast bewaart het Prentenkabinet kleinere ensembles grafiek en tekeningen van de Franse, Duitse, Italiaanse, Britse en Spaanse scholen.

De niet-westerse scholen zijn onder meer vertegenwoordigd met een belangrijk ensemble Japanse prenten en een uitzonderlijke collectie Congolese tekeningen uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

Collectie-uitbreiding

Door aankoop, schenking en bruikleen wordt de collectie verder verrijkt. Om praktische en budgettaire redenen wordt daarbij voorrang gegeven aan levende Belgische kunstenaars of aan historische documenten over België en zijn gemeenschappen.

Daarnaast willen we de hiaten in de collectie opvullen, zeker waar het de prentenproductie van België en de oude Zuidelijke Nederlanden betreft.

Wilt u een schenking doen aan het Prentenkabinet? U vindt alle informatie op de pagina giften en legaten.

Tentoonstellingen

Omdat veel documenten uit de collectie kwetsbaar zijn, kunnen ze niet permanent aan het publiek worden getoond. Daarom organiseert het Prentenkabinet geregeld tentoonstellingen rond zijn collecties. Dat gebeurt zowel binnen de muren van KBR als daarbuiten.

Het Musée Fin-de-Siècle Museum in Brussel toont permanent een aantal werken op papier uit de rijke collecties van KBR. De stukken dateren uit de periode 1880-1914.

Werken uit het Prentenkabinet worden ook geregeld uitgeleend aan prestigieuze bruikleententoonstellingen in binnen- en buitenland.

Contact
Neem contact op met de afdeling