Conserveren en restaureren

KBR beheert een grote erfgoedcollectie, die ze bewaart en beschermt zodat de huidige én de toekomstige generaties er toegang toe hebben. Daarom zetten wij volop in op drie grote werklijnen:

Zwaar beschadigde handschriften restaureren in ons restauratieatelier, stof wegnemen met de Depulvera-machine of boeken in quarantaine plaatsen? We doen het allemaal.

 

 

Doelstellingen

Het natuurlijk degradatieproces van de dragers vertragen:

  • temperatuur en relatieve vochtigheid doen beantwoorden aan de aanbevelingen
  • passende conditionering en meubilair
  • gezonde opslagplaatsen
  • goede praktijken doorgeven via opleiding en bewustmaking
  • situaties voorkomen die risico’s meebrengen voor de collecties (brand, overstroming, besmetting…)
  • noodmaatregelen ontwikkelen voor incidenten en schadegevallen die toch niet konden worden vermeden

Deze benadering is bovendien ook gericht op restauratie-interventies die, samen met de digitaliseringsprogramma’s, de resultaten op het vlak van erfgoedbescherming aanvullen en versterken.

 

Meer over restauratie   Meer over conservatie