Depotformulieren

Metadata ingeven: online of op papier?

U heeft 2 opties om te deponeren:

  1. Online de gegevens ingeven
  2. De depotformulieren op papier invullen

1. Online ingeven

Geef de informatie over uw digitale of papieren publicaties in op www.wettelijkdepot.be en verstuur nadien uw publicatie.

Online info ingeven

2. Formulieren op papier

Download hieronder de formulieren om bij uw te deponeren publicaties te voegen. Stuur ze samen op.

a) Niet-periodieke publicaties

Voeg bij de niet-periodieke publicaties (boeken, brochures …) die u deponeert een verklaring in tweevoud.

Download depotformulier (pdf)

Geef op het formulier duidelijk aan in welke categorie u valt:

  • Belgisch uitgever: commercieel uitgever, onderneming, vereniging, overheidsdienst, onderwijsinstelling …
  • Auteur-uitgever: auteurs die hun werk in eigen beheer uitgeven
  • Belgische auteur in het buitenland: auteurs van wie de werken in het buitenland worden uitgegeven

b) Periodieke publicaties

Voor de periodieke publicaties (dagblad, weekblad, maandblad, jaarverslag …), voegt u een verklaring in tweevoud bij het depot van het eerste nummer én telkens bij het laatste gedeponeerde nummer van elk kalenderjaar.

Download formulier (pdf)

Publicaties opsturen

In de veelgestelde vragen leest u hoe u uw publicaties naar KBR kunt opsturen.

Contact

Tel.: +32 (0)2 519 56 80

frpe.qrcbg@xoe.or