Depotformulieren

Online of op papier?

U heeft 2 opties om te deponeren:

  1. Online: geef de informatie over uw digitale of papieren publicaties online in op www.wettelijkdepot.be en verstuur nadien uw publicatie.
  2. Op papier: vul de depotformulieren in, print ze af en stuur ze op, samen met bij de publicaties die u wilt deponeren.

Download hieronder de formulieren om bij uw te deponeren publicaties te voegen.

 

 

Formulieren op papier

 

1. Niet-periodieke publicaties

Voeg bij de niet-periodieke publicaties (boeken, brochures …) die u deponeert een verklaring in tweevoud.

Formulier niet-periodieke publicatie

 

Geef op dit formulier duidelijk aan in welke categorie u valt:

  • Belgisch uitgever: commercieel uitgever, onderneming, vereniging, overheidsdienst, onderwijsinstelling …
  • Auteur-uitgever: auteurs die hun werk in eigen beheer uitgeven
  • Belgische auteur in het buitenland: auteurs van wie de werken in het buitenland worden uitgegeven

 

2. Periodieke publicaties

Voor de periodieke publicaties (dagblad, weekblad, maandblad, jaarverslag …) die u deponeert, voegt u een verklaring in tweevoud bij het depot van het eerste nummer én telkens bij het laatste gedeponeerde nummer van elk kalenderjaar.

Formulier periodieke publicaties

 

 

Adres

Geef uw formulieren samen met de publicaties af aan de publieksingang of stuur ze per post op naar dit adres:

Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)
Wettelijk depot
Gerechtsplein 8-9
B-1000 Brussel

 

 

Contact

Tel.: +32 (0)2 519 56 80

secr.depot@kbr.be