Digitale collecties: wat met de auteursrechten?

Algemeen wordt elk door de Koninklijke Bibliotheek van België gedigitaliseerd document online gebracht via Belgica, de digitale bibliotheek van de instelling, en ook via haar algemene catalogus. De raadpleging van de documenten kan beperkt zijn tot de beeldmodus, andere documenten zijn volledig doorzoekbaar in tekstmodus via een gespecialiseerde interface, zoals BelgicaPress voor de kranten.

 

Gedigitaliseerde bronnen: raadplegingsvoorwaarden

Werken die vrij zijn van auteursrechten, worden zonder enige toegangsbeperking online gepubliceerd. Gedigitaliseerde werken die wel nog door rechten worden beschermd, zijn enkel raadpleegbaar binnen de instelling met behulp van speciale terminals in de leeszalen.

Het gedigitaliseerd erfgoed kan vrij en gratis worden geraadpleegd, maar het is niet mogelijk afbeeldingen of documenten te downloaden. De Bibliotheek beschikt wel over een dienst waar u reproducties kunt bestellen.

 

Auteursrechten

Het digitaliseringsbeleid van de Koninklijke Bibliotheek van België houdt rekening met de wettelijke voorschriften inzake auteursrechten. Voor er gedigitaliseerd wordt, controleert de dienst DIGIT of een werk al dan niet is beschermd. Het resultaat wordt opgenomen in een register en deze informatie wordt opgenomen in de metadata om te bepalen in hoeverre deze bronnen verspreid mogen worden. De dienst gaat ook na welk type licentie er van toepassing is voor de aangemaakte metadata en de afbeeldingen.

 

Contact

digit@kbr.be