Digitale collecties: wat met de auteursrechten?

Algemeen wordt elk door KBR gedigitaliseerd document online gebracht via Belgica, de digitale bibliotheek van de instelling, en ook via haar algemene catalogus. De raadpleging van de documenten kan beperkt zijn tot de beeldmodus, andere documenten zijn volledig doorzoekbaar in tekstmodus via een gespecialiseerde interface, zoals BelgicaPress voor de kranten.

 

Gedigitaliseerde bronnen: raadplegingsvoorwaarden

Werken die vrij zijn van auteursrechten (meer dan 100 jaar oud), worden zonder toegangsbeperking online gepubliceerd.

Gedigitaliseerde werken die nog door auteursrechten worden beschermd, zijn op 3 manieren raadpleegbaar:

  • via de computers in de leeszalen
  • via het wifinetwerk van KBR
  • via het Belgisch nationaal onderzoeksnetwerk (BELNET) voor universiteiten, (hoge)scholen en onderzoekscentra

Dit geldt bijvoorbeeld voor kranten die minder dan 100 jaar oud zijn.

Werken waarop rechten gelden en waarvoor KBR de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden heeft zijn op dezelfde manier toegankelijk als werken die vrij zijn van rechten. Dit geldt ook voor verweesde werken.

Het gedigitaliseerd erfgoed kan vrij en gratis worden geraadpleegd, maar het is niet mogelijk afbeeldingen of documenten te downloaden. KBR beschikt wel over een dienst waar u reproducties kunt bestellen.

 

Auteursrechten

De strikte Belgische auteurswetgeving laat niet toe de volledige gedigitaliseerde collectie online te zetten.

Het digitaliseringsbeleid van KBR houdt rekening met de wettelijke voorschriften inzake auteursrechten. Voor er gedigitaliseerd wordt, controleert de dienst DIGIT of een werk al dan niet is beschermd. Het resultaat wordt opgenomen in een register en deze informatie wordt opgenomen in de metadata om te bepalen in hoeverre deze bronnen verspreid mogen worden. De dienst gaat ook na welk type licentie er van toepassing is voor de aangemaakte metadata en de afbeeldingen.

 

Contact
Contacteer de dienst digitalisering