Drukkerijmuseum

Het Drukkerijmuseum verzamelt en bewaart belangrijke getuigen van de boekdrukkunst en van de technieken rondom het boek. Het beheert een omvangrijke documentatie over de geschiedenis van de boekdrukkunst. Het museum werd opgericht in 1975 en is sinds 1977 een vzw.

De aandacht gaat vooral naar de evolutie van het drukproces in de 19de eeuw in België, de zogeheten tweede revolutie van het boek. Zo werden Belgische gietijzeren degelpersen, cilinderpersen en drukkersmeubilair, voornamelijk uit de 19de en het begin van de 20ste eeuw, bijeengebracht. Tot de merkwaardige stukken in de verzameling behoren de houten typografische pers uit het begin van de 19de eeuw, de Stanhope-pers uit 1795, de drukpersen van F. Rops, M. Elskamp en A. Curvers alsook de cilinderpers van de Duitse regering in Brussel tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Enkele bijzondere stukken zijn te bezichtigen in de wandelgangen van KBR. De andere objecten worden momenteel niet tentoongesteld. In 2015 werd het belangrijkste erfgoed van dit museum geschonken aan KBR. Het beheer, de bewaring en de catalogisering van dit erfgoed wordt verzorgd door de vzw Drukkerijmuseum.

Het museum beschikt over een gespecialiseerde bibliotheek van een duizendtal werken. Deze boeken zijn grotendeels opzoekbaar via de online catalogus van KBR. U kunt ze raadplegen in de algemene leeszaal.

 

Contact

Bart Op de Beeck

+32 (0)2 519 57 30
+32 (0)476 86 14 49
zhfvzc@xoe.or