Laden Evenementen

Publiek Domein Dag BE 2020

21 februari 2020
15:00 - 18:30

Tijdschema

21 februari 2020
15:00 - 18:30

Locatie

Organisatoren

Prijs

Gratis

Tags

Een studienamiddag voor erfgoedprofessionals.

Deze studienamiddag is specifiek gericht op mensen actief in de erfgoedsector die hun kennis rond auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten willen verbeteren en ervaringen willen uitwisselen.

Centraal staan de kansen die het publiek domein biedt om out-of-copyright erfgoedcollecties online beschikbaar te maken. Sprekers uit de erfgoedsector komen praten over hun praktijk i.v.m. digitale collectieontsluiting en hergebruik en willen zo anderen inspireren. Ook worden de winnaars van de fotowedstrijd Wiki Loves Heritage er bekendgemaakt.

 

Publiek domein?

Het publiek domein is de verzameling van alle creatieve werken waarop geen exclusieve rechten rond intellectueel eigenaarschap vallen. Deze rechten kunnen verlopen zijn, afgestaan zijn, de auteur kan er expliciet van afzien of ze kunnen niet van toepassing zijn.

Publiek Domein Dag of Public Domain Day wordt wereldwijd gevierd door communities die erover waken dat ons gedeeld erfgoed vrij toegankelijk wordt en blijft. In België zetten PACKED / VIAA en KBR er samen met Wikimedia België hun schouders onder, met als doel bewustzijnsvorming rond het publiek domein en ondersteuning van erfgoedinstellingen in het vrij beschikbaar maken van out-of-copyright digitale collecties.

In de fotowedstrijd Wiki Loves Heritage worden vrijwilligers gevraagd om hun eigen beelden van Belgische erfgoed op Wikimedia-platformen op te laden. De winnaars van deze fotowedstrijd zullen ook op Publiek Domein Dag bekendgemaakt worden.

Een gedetailleerd programma volgt snel op deze pagina. Voertaal van het event is Engels.