Laden Evenementen

Toots Thielemans (1922-2016). A Century of Music across Europe and America

Van 09 mei 2022
tot 11 mei 2022

Tijdschema

9-11 mei 2022

Locatie

KBR

Tags

Call for Papers

 

Context

In 2022 vieren we 100 jaar Toots Thielemans met een heus ‘Tootsjaar’. In België vinden verschillende evenementen plaats, waaronder de belevingstentoonstelling Toots 100. The Sound of a Belgian Legend, die van 22 april tot en met 31 augustus 2022 in KBR loopt.

Daarnaast wordt er in KBR ook een colloquium gewijd aan het onderzoek over en rond Toots Thielemans. Naast het academische deel staat er ook een bijzonder concert geprogrammeerd, in samenwerking met de jazzafdelingen van het Koninklijk Conservatorium van Brussel en het Conservatoire royal de Bruxelles.

 

Call for papers

Het colloquium heeft als doel het onderzoek te lanceren naar de vele aspecten van Toots Thielemans, zijn leven, zijn werk, hoe zijn werk werd onthaald en de multiculturele contexten waarin hij leefde en werkte.

We zijn op zoek naar multidisciplinaire benaderingen en uiteenlopende standpunten. Dit biedt ons ook de mogelijkheid om musici, producenten of al wie met Thielemans heeft gewerkt aan het woord te laten. We moedigen ook lezingen aan die een muzikale analyse van het werk van Thielemans maken (composities en improvisaties), verankerd in hun culturele context, alsook lezingen die archiefmateriaal exploiteren, of dat materiaal nu afkomstig is van het fonds Toots Thielemans van KBR, van andere fondsen van KBR, het MIM of eender welke andere instelling.

Bekijk de volledige call for papers

 

 

Praktisch

 • Lezingen kunnen individueel of collectief (max. 2 personen) zijn.
 • Duur van de lezing: 30 minuten (20 minuten presentatie + 10 minuten discussie).
 • Inzendingen mogen in het Nederlands, Frans of Engels zijn.
 • Lezingen op afstand (per video) zijn mogelijk. We moedigen de deelnemers echter aan om ter plaatse te komen.
 • De lezingen die op het colloquium worden voorgesteld, zullen ook worden gepubliceerd.

 

Voorstellen indienen

Dien uw voorstel voor een lezing in door een pdf-document met de volgende informatie op te sturen naar gbbgfguvryrznaf.xoe2022@tznvy.pbz:

 • Na(a)m(en) van de deelnemer(s) en organisatie(s) waarbij hij (zij) aangesloten is (zijn)
 • Keuze voor een lezing op afstand of ter plaatse (last minute wijzigingen zijn mogelijk in functie van de evolutie van de gezondheidscontext)
 • Titel van de lezing
 • Samenvatting (tussen 2.000 en 3.000 tekens incl. spaties)
 • Korte bibliografie
 • Korte biografie van de deelnemer(s) (maximaal 900 tekens incl. spaties)

 

Deadline: 15 november 2021 (23.59 CET)

U hoort tegen half december 2021 of uw voorstel aanvaard werd.

 

Organiserend comité

 • Hugo Rodriguez (KBR)
 • Hélène Sechehaye (Conservatoire royal de Bruxelles, ICTM Belgium)
 • Matthias Heyman (UAntwerpen, IASPM Benelux)
 • Géry Dumoulin (MIM)
 • Anaïs Verhulst (Cemper, ICTM Belgium)
 • Valérie Dufour (ULB, FNRS)
 • Christophe Pirenne (ULiège, Académie royale de Belgique)
 • Jeroen D’hoe (KULeuven, LUCA School of Arts)
 • Henri Vanhulst (ULB, Académie royale de Belgique)

Wetenschappelijk comité

 • Hugo Rodriguez (KBR)
 • Hélène Sechehaye (Conservatoire royal de Bruxelles, ICTM Belgium)
 • Matthias Heyman (UAntwerpen, IASPM Benelux)
 • Géry Dumoulin (MIM)
 • Marie Cornaz (KBR)
 • Christophe Pirenne (ULiège, Académie royale de Belgique)
 • Nicholas Cooper (University College, Dublin)
 • Martin Guerpin (Université d’Évry-Val-d’Essonne, Paris-Saclay)

Partners (onder voorbehoud)

 • KBR
 • MIM (Muziekinstrumentenmuseum)
 • The Legacy of Toots Thielemans vzw
 • ICTM Belgium
 • Laboratoire de Musicologie (LaM-ULB)
 • Visit.brussels
 • FNRS
 • FWO
 • Belspo
 • SABAM