Colloquium: Inside the User’s Mind

22.02.2017 - 08:30 tot 17:30

Bestuderen van de digitale gebruiken en noden van gebruikers in archieven en bibliotheken

“Inside the User’s Mind” is een studiedag om, vanuit de invalshoek van de gebruiker, onderzoek te voeren naar de digitale praktijken en behoeften in archiefcentra en bibliotheken. Wie zijn ze? Wat willen ze? En welke tools brengen ons bij deze conclusies?

Download het volledige programma (pdf)

Download alle presentaties

 

Het onderzoeksproject MADDLAIN

De ontwikkeling van nieuwe technologieën oefent al een aantal jaren een aanzienlijke invloed uit op het gedrag van archief- en bibliotheekgebruikers.

Om een coherent en realistisch beleid te kunnen uitwerken rond digitale ontwikkeling lanceerden de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het CegeSoma in maart 2015 een onderzoeksproject om meer inzicht te krijgen in de praktijken en de noden van hun verschillende doelgroepen: MADDLAIN.

 

In het hoofd van de gebruiker kruipen

Om de resultaten van hun werkzaamheden voor te stellen maar ook om ze te confronteren met een andere werkelijkheid en van gedachten te wisselen met de actoren op het terrein die in andere erfgoedinstellingen werken, organiseren de partners van het project op 22 februari 2017 een studiedag gewijd aan het onderzoek naar het gedrag en de noden van de gebruikers in archiefcentra en bibliotheken. Tijdens deze studiedag zullen de verschillende initiatieven van de laatste jaren volgens drie hoofdonderwerpen besproken worden:

  • De wetenschappelijke benadering en de gebruikte analysemethoden in het kader van dit soort projecten (web analytics, logbestanden, interviews, online enquêtes, focusgroepen, usability testing). Het doel is om de problemen in verband met de uitvoering ervan en hun effectiviteit te bespreken.

  • De resultaten. Welke doelgroepen werden geïdentificeerd? Wat zijn hun verwachtingen? Welke overeenkomsten zijn er tussen de verschillende instellingen?

  • De concrete reacties van bibliotheken en archieven op de maatschappelijke veranderingen en nieuwe verwachtingen.

Met de steun van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS).

 

Praktisch

Koninklijke Bibliotheek van België – Lippensauditorium

Kunstberg – 1000 Brussel

Alle lezingen worden simultaan vertaald naar het Nederlands, Frans en Engels.

Gratis, inschrijven verplicht.

 

In samenwerking met het Rijksarchief in België, het CegeSoma, Imec, UNamur en ULB.