Wetenschapslunch: Astrid De Spiegelaere

24.02.2017 - 13:00 tot 14:00

Wat te doen met elektronische publicaties? Een onderzoek naar economische modellen, langdurige bewaring en meer samenwerking.

Het merendeel van de federale instellingen verwerft in meer of mindere mate wetenschappelijke publicaties ter ondersteuning van hun werking of voor onderzoek. De Koninklijke Bibliotheek onderzoekt of deze publicaties op een gemeenschappelijke manier kunnen verworven worden. Daarnaast richt het onderzoek zich op de bestaande economische modellen van elektronische publicaties en de mogelijkheden voor de langdurige bewaring ervan.

 

Wetenschapslunches

Dit jaar organiseert de Koninklijke Bibliotheek van België opnieuw een aantal wetenschapslunches. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

De lezingen vinden plaats van 13.00 tot 14.00 uur in de Park Room (niveau +2). Reserveren is niet nodig.