FINGERPRINT

FINGERPRINT is een interdisciplinair collectie- en datamanagementproject dat methodes uit kunstwetenschap, kunsttechnologisch onderzoek, digitale beeldvorming, beeldbewerking en conservatie- en restauratiewetenschappen combineert. Het doel is om met behulp van digitale beeldvorming, statistische beeldbewerking en laboratoriumanalyses de verschillende fases van de genese van een tekening of een prent in kaart te brengen en te analyseren. Waar vandaag de materiële beoordeling van dit materiaal berust op traditioneel connoisseurship wil dit project tools ontwikkelen die op een geautomatiseerde manier grote aantallen visueel complexe data kunnen vergelijken.

Het grafische werk van Pieter Bruegel de Oude (ca. 1520-1569) in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek van België vormt het testcorpus voor het FINGERPRINT-project. De gereedschappen en methodes die worden ontwikkeld om de data te verzamelen en te behandelen zullen worden toegepast met het oog op het beantwoorden van de talrijke kunsthistorische, kunsttechnologische en conservatorische vragen en uitdagingen die de prenten en tekeningen uit dit corpus stellen.

Dit vierjarige project (2016-2020) is een samenwerking tussen het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België en drie teams van KU Leuven: het Imaging Lab, ESAT en Illuminare, Centre for the Study of Medieval Art. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door Belspo BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks). Ook het KIKIRPA, Brussel het internationale onderzoeksproject naar de materialen en technieken van Pieter Bruegel de Oude (KHM, Wenen) zijn onderzoekspartners.

 

Website

https://fingerprintbruegel.wordpress.com

 

Onderzoeksteam

  • Promotor & onderzoekspartners: Joris Van Grieken (Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België), Lieve Watteeuw (KU Leuven, Illuminare en Book Heritage Lab), Bruno Vandermeulen (Digitaal Labo, KU Leuven), Marc Proesmans (ESAT, KU Leuven).
  • Medewerkers: Maarten Bassens (KU Leuven/Koninklijke Bibliotheek van België), Dieter Daemen (Digitaal Labo, KU Leuven), Anouk Van Hooydonk (Koninklijke Bibliotheek van België)
  • Ondersteuning: Maximiliaan Martens (UGent) en Marina Van Bos en Christina Currie (Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium)