Fonds Elsa en Paul Collaer

Het fonds Elsa en Paul Collaer kwam tot stand door een reeks schenkingen van Paul Collaer zelf (1972, 1974, 1978, jaren 1980), daarna van zijn weduwe Elsa Collaer (1992), en ook door de aankoop van een verzameling documenten.

De musicoloog, pianist en dirigent Paul Collaer (1891-1989), geboren te Boom, richtte in 1921 de Brusselse Pro Arte concerten op met de leden van het Quatuor Pro Arte en de kapelmeester van de Gidsen. Het doel was de interesse voor de hedendaagse muziek aan te wakkeren en de uitvoering ervan te bevorderen. Van 1937 tot 1953 was Paul Collaer muziekdirecteur van de Vlaamse uitzendingen van de Belgische radio N.I.R. – I.N.R. Hij verdedigde er de eigentijdse muziek en leverde een bijdrage aan de herontdekking van bepaalde muzikale figuren uit het verleden zoals Monteverdi. Al vanaf 1953 wijdde Collaer zich volledig aan de etnomusicologie, en zijn onderzoek lag aan de basis voor de oprichting van de dienst Etnomusicologie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren.

Het fonds Collaer is een onontbeerlijk getuigenis van de Belgische muziekgeschiedenis in de 20ste eeuw. Het bevat ongeveer 300 boeken, 400 bijzondere drukken en nummers van tijdschriften, 1.100 gedrukte en 40 handgeschreven partituren, 5.000 brieven, 650 concertprogramma’s en 900 33- en 78-toerenplaten – de iconografische documenten, krantenknipsels, schilderijen en magneetbanden niet meegerekend.

Bibliografie

Yves Lenoir (uitg.), Het fonds Paul en Elsa Collaer. Een keuze van honderd documenten, catalogus van de tentoonstelling georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek van België van 4 februari tot 11 maart 2000, Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, 2000, 207 p. Ook Franse versie.

 

Andere fondsen van de muziekafdeling >>