Geschiedenis van de Koninklijke Bibliotheek van België

 • 15de eeuw: De hertogen van Bourgondië brengen een unieke verzameling verluchte handschriften samen. De Librije van Bourgondië telt bij de dood van Filips de Goede ca. 900 manuscripten.

   

 • 1559: Filips II laat alle zich in zijn bezit bevindende werken overbrengen naar het Coudenbergpaleis. Die verzameling wordt Koninklijke Bibliotheek genoemd.

   

 • 1731: Het Coudenbergpaleis wordt door brand vernield. De meeste handschriften worden gelukkig gered.

   

 • 1746: Tijdens de bezetting van Brussel door de Franse troepen worden talrijke handschriften naar Parijs gevoerd. Een deel ervan wordt in 1770 teruggeschonken.

   

 • 1754: De verzamelingen worden overgebracht naar het Domus Isabellae, het vroegere huis van het Handboogschuttersgilde, dat zich in de huidige Baron Hortastraat bevond.

   

 • 1772: De bibliotheek wordt voor het publiek toegankelijk.

   

 • 1794: Talrijke handschriften en kostbare werken worden door de commissarissen van de Franse regering naar Parijs gevoerd. Sommige van deze werken zullen door het Congres van Wenen aan België worden teruggegeven.

   

 • 1795: De bibliotheek wordt bij de Centrale School van het Dijledepartement gevoegd en de verzamelingen worden naar het Oude Hof (paleis van Karel van Lotharingen, Museumplein) overgebracht.

   

 • 1803: De Bibliotheek wordt aan de stad Brussel overgedragen.

   

 • 1815: De regering van de Verenigde Nederlanden deelt de Bibliotheek op in twee afdelingen : de handschriften worden opnieuw eigendom van de Staat en vormen de Bourgondische Bibliotheek; de stad blijft eigenaar van de gedrukte werken. Pas in 1842 worden deze weer aan de staat afgestaan.

   

 • 19 juni 1837: De Belgische regering sticht de Koninklijke Bibliotheek van België en koopt de verzameling van de beroemde Gentse bibliofiel Karel Van Hulthem (70.000 banden).

   

 • 21 mei 1839: De Koninklijke Bibliotheek wordt voor het publiek geopend in de linkervleugel van het Paleis van de Nijverheid, dat in de 19de eeuw aan het paleis van Karel van Lotharingen werd toegevoegd.

   

 • 1878-1881: Het derde deel van het complex wordt in de Museumstraat gebouwd.

   

 • 1935: Op verzoek van koning Leopold III en koningin Elisabeth beslist de regering een nieuwe bibliotheek te bouwen ter nagedachtenis van Z.M. Koning Albert I. Het modernistische ontwerp wordt gemaakt door architect Maurice Houyoux.

   

 • 1954: De eerste steenlegging van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.

   

 • 17 februari 1969: De Koninklijke Bibliotheek Albert I wordt plechtig ingehuldigd.

 

Hoofdconservatoren

1837-1850: Baron Frédéric de Reiffenberg
1850-1887: Louis-Joseph Alvin
1887-1904: Edouard Fétis
1904-1909: Henri Hymans
1909-1912: Joseph Van Den Gheyn, S.J.
1913-1914: Dom Ursmer Berlière O.S.B.
1919-1929: Louis Paris
1929-1943: Victor Tourneur
1944-1953: Frédéric Lyna
1953-1955: Marcel Hoc
1956-1973: Herman Liebaers
1973-1990: Martin Wittek
1990-1991: Denise De Weerdt
1992: Josiane Roelants-Abraham
1992-2002: Pierre Cockshaw
2002-2005: Raphaël De Smedt

 

Algemeen directeur

Patrick Lefèvre: 2005 - 2017

Sara Lammens (ad interim): 2017 -