Hoe deponeer ik een niet-periodieke publicatie? (boek, brochure,…)

Dit is afhankelijk van uw situatie:

  • Uitgever: begin bij stap 1.
  • Auteur die in eigen beheer uitgeeft: ga meteen naar stap 3.
  • Auteur uitgegeven in het buitenland, in België gedomicilieerd: ga meteen naar stap 4.

 

Stap 1: uitgeversnummer aanvragen (enkel voor uitgevers)

  1. Als uitgever van niet-periodieke publicaties (boeken, brochures …) laat u zich eerst bij KBR inschrijven in het register der uitgevers.
  2. Vul het aanvraagformulier in en stuur het op per brief of via e-mail.
  3. KBR kent u vervolgens een uniek uitgeversnummer toe dat u zo snel mogelijk wordt meegedeeld.

 

Stap 2: eigen register aanmaken (enkel voor uitgevers)

Maak vervolgens een specifiek register aan waarin u de werken vermeldt die gedeponeerd moeten worden. U bewaart dit register zelf. Geef elke inschrijving in dit register een volgnummer in een doorlopende reeks per jaar die telkens begint met het nummer 1.

 

Stap 3: depotvermelding opstellen

Alle gedeponeerde publicaties dienen een duidelijk zichtbare depotvermelding te bevatten. Opgelet: de depotvermelding is niet hetzelfde als het ISBN-nummer.

  • Voor uitgevers begint de code met de letter ‘D’, gevolgd door het jaar van uitgave, het toegekende uitgeversnummer en het volgnummer van de publicatie in het register van de uitgever.

Voorbeeld: D/2018/14.289/1

  • Auteurs die in eigen beheer uitgeven, vervangen het uitgeversnummer en het volgnummer door de voornaam en naam van de auteur, gevolgd door het woord ‘uitgever’.

Voorbeeld: D/2018/Jan Janssens, uitgever

 

Stap 4: depotverklaring indienen

Hiervoor heeft u twee opties:

  • Online via www.wettelijkdepot.be. Maak een account aan, vul alle informatie in en stuur nadien uw gedrukte publicaties op. Digitale publicaties voegt u op de website toe.
  • Op papier: bezorg ons uw publicatie samen met de juiste depotverklaring, waarop u alle nodige informatie vermeldt. Voeg deze verklaring in tweevoud toe aan uw te verzenden publicaties. Wij sturen één depotverklaring afgestempeld terug als bewijs van ontvangst.