Voor wie geldt de depotplicht?

Voor alle Belgische uitgevers, met inbegrip van de mede-uitgevers, drukkers/uitgevers en auteurs die zelf hun werken uitgeven (‘in eigen beheer’).

Ze zijn verplicht 2 exemplaren van hun niet-periodieke publicaties, boeken en brochures te deponeren bij KBR.

Van de periodieke publicaties (dagbladen, tijdschriften, jaarlijkse publicaties) moet 1 exemplaar gedeponeerd worden.

Deze wettelijke verplichting is van toepassing op:

  • rechtspersonen (met inbegrip van de publiekrechtelijke personen)
  • natuurlijke personen die individueel handelen
  • natuurlijke personen die handelen als leden van verenigingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben.

Auteurs die in België gedomicilieerd zijn maar van wie de werken in het buitenland verschijnen (met inbegrip van de vertalingen van deze werken), moeten zelf instaan voor het deponeren van de benodigde exemplaren.