Voorwaarden om een ISSN aan te vragen

Om een ISSN te kunnen toekennen en valideren, vragen we uitgevers ons een exemplaar te bezorgen van hun seriële publicatie(s).

Gaat het om een aanvraag van voorpublicatie? Stuur dan een kopie van uw voorontwerp op en bezorg het Centrum een exemplaar wanneer uw publicatie verschijnt.

Opgelet: een ISSN ontslaat u niet van de verplichting inzake het wettelijk depot van uw publicaties.