Wat als ik niet deponeer?

Indien u uw depotplicht niet vervult, dan kunt u een aangetekende vordering van de Koninklijke Bibliotheek ontvangen, die u dertig dagen tijd geeft om alsnog het wettelijk depot van uw publicaties in orde te brengen.

In geval van niet-uitvoering of van gebrekkige uitvoering van het wettelijk depot en ten minste dertig dagen na verzending van een aangetekende vordering, mag de Koninklijke Bibliotheek, op uw kosten, overgaan tot de aankoop, in de kleinhandel, van het werk of de werken, die niet regelmatig werden gedeponeerd.

Bovendien kunt u bestraft worden met een administratieve boete van 156 tot 1.500 euro of, in geval van herhaling binnen het jaar volgend op een eerste overtreding, van 300 tot 6.000 euro.