Welke publicaties deponeren?

Het depot is verplicht voor alle publicaties die in België uitgegeven worden of voor buitenlandse uitgaven waarvan de (mede)auteur Belg is en in België gedomicilieerd is.

Het depot is verplicht zodra u de publicatie aan het publiek aanbiedt, zelfs wanneer het gaat om:

  • een beperkt publiek bv. leden van een vereniging;
  • uitgaven die kosteloos verspreid worden;
  • uitgaven zonder ISBN;
  • uitgaven met een beperkte oplage of die op vraag gedrukt worden (‘print-on-demand’ of kortweg POD).

Het depot geldt voor publicaties op verscheidene dragers: zowel gedrukte publicaties met inbegrip van microfilms als documenten die verschijnen op digitale, materiële dragers (een dvd, cd, cd-rom, USB-stick of diskette).

Digitale publicaties (bv. e-boeken) deponeren gebeurt voorlopig nog enkel op vrijwillige basis, in afwachting van een Koninklijk Besluit dat de Wet van 8 juli 2018 in werking doet treden.

Wat de omvang betreft, geldt het wettelijk depot voor niet-periodieke publicaties die ten minste vijf bladzijden tellen, de omslagbladzijden niet inbegrepen. Het kan onder meer gaan om:

  • verzamelingen van teksten, van foto’s, van platen uit het domein van kunst of wetenschap die bestaan uit afzonderlijke bladen die onder eenzelfde omslag zijn samengevoegd,
  • aardrijkskundige kaarten en andere kaarten vergezeld van een gedrukte tekst,
  • prentenboeken
  • ….