Welke publicaties moet ik precies deponeren?

Het depot is verplicht zodra uw publicatie aan het publiek wordt aangeboden, zelfs wanneer het om een beperkt publiek gaat (leden van een vereniging, personeel van een bedrijf enz.).

De term ‘publicatie’ geldt in de brede betekenis van het woord:

  • gedrukte publicaties
  • microfilms
  • documenten die verschijnen op cd, cd-rom, dvd, USB-sleutel of andere numerieke dragers

Digitale publicaties deponeren gebeurt voorlopig nog op vrijwillige basis.