Wie is verantwoordelijk voor het depot?

Goed om weten!

De wettelijke depotplicht geldt voor:

  • alle uitgevers van publicaties die in België verschijnen;
  • alle auteurs met Belgische nationaliteit en domicilie in België waarvan publicaties in het buitenland verschijnen.

Onder ‘uitgever’ verstaat de wetgeving “iedere natuurlijke of rechtspersoon die op zijn kosten

(…) werken uitgeeft of doet uitgeven”[1], dus het kan gaan om:

  • organisaties die publicaties uitgeven, hetzij professionele uitgevers hetzij gelegenheidsuitgevers bv. een vzw of een historische kring;
  • mede-uitgevers die in samenwerking met een andere organisatie een publicatie uitgeven;
  • auteur-uitgevers, d.w.z. personen die hun werk in eigen beheer uitgeven, al dan niet met behulp van een leverancier voor de realisatie of distributie.

Onder ‘auteur’ verstaan we de natuurlijke persoon die een origineel, auteursrechtelijk beschermd werk gecreëerd heeft. Concreet kan het gaan om:

  • de (mede-)auteur van een tekst of scenario;
  • de illustrator;
  • de (hoofd)redacteur of directeur van een publicatie.

Belgische auteurs die in het buitenland gedomicilieerd zijn of Belgische vertalers zijn niet wettelijk verplicht om hun werken te deponeren, maar worden wel vriendelijk uitgenodigd om op vrijwillige basis te deponeren.

[1] Wet van 8 april 1965 (BS 18 juni 1965), artikel 4.