KBR bewaart binnenkort alle digitale publicaties

In tegenstelling tot heel wat andere Europese landen moesten in België tot nog toe enkel publicaties ‘op een materiële drager’ worden gedeponeerd. Om een digitaal zwart gat te vermijden wordt de wet uitgebreid naar online publicaties.

 

Het belang van het wettelijk depot

Sinds 1 januari 1966 verwerft en bewaart de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) alle publicaties die verschijnen op het Belgisch grondgebied en alle publicaties die worden uitgegeven door Belgische auteurs in het buitenland. Het gaat om boeken en tijdschriften, maar ook om dagbladen, jaarverslagen, overheidspublicaties, bibliofiele uitgaven, proefschriften, kinderboeken, stripverhalen,… De wet op het wettelijk depot zorgt ervoor dat dit culturele erfgoed voor de toekomstige generaties blijft bewaard.

 

Digitaal zwart gat

De wetgeving is sterk verouderd. Ze geldt enkel voor ‘papieren’ publicaties en digitale publicaties verschenen op cd, cd-rom of dvd. Op digitale publicaties op andere (nieuwe) dragers én op online publicaties was de wet niet van toepassing; het depot daarvan gebeurde op vrijwillige basis.

 

‘De tijd dat papieren dragers archiveren voldoende is om ons erfgoed te bewaren is al lang voorbij. Ik ben blij dat we met dit e-depot een nieuwe stap zetten in de digitale revolutie. In de meeste andere Europese landen is dat al lang het geval.’

Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid

 

Modernisering

Om het ‘digitale zwarte gat’ te vermijden en in te spelen op de nieuwe technologische ontwikkelingen, wordt de wet nu aangepast. Voortaan moeten alle digitale publicaties, ongeacht hun drager of vorm, worden gedeponeerd bij KBR.

De enige uitzonderingen hierop vormen cinematografische procedés en online publicaties die privégegevens bevatten en/of toegankelijk zijn voor een beperkte groep van personen zijn met behulp van een gebruiksnaam en een wachtwoord (bv. een blog, een extranet of een individuele account van een sociaal netwerk).

Dankzij de uitbreiding van het toepassingsveld van de wet kan het geheugen van de volledige uitgeversproductie worden verzekerd en wordt ook dit stuk van het erfgoed bewaard voor de toekomstige generaties.

 

‘We zullen onze bezoekers binnenkort niet alleen meer papier voorschotelen, ze zullen ook met een gigantische hoeveelheid digitaal materiaal aan de slag kunnen. Dankzij de uitbreiding van de wet zal de Koninklijke Bibliotheek de volledige literaire productie van ons land verzamelen’.

Sara Lammens, Algemeen directeur a.i. van KBR

 

In overleg met de sector

Met het oog op de wetswijziging werden verschillende overlegmomenten met de sector georganiseerd. De uitgevers erkennen zelf ook het maatschappelijk belang van een deponeringskader voor digitale publicaties en zien in het wettelijk depot een belangrijk verzamel- en bewaarinstrument.

 

Next steps

De concrete uitwerking van de wetswijziging zal in de loop van de komende maanden worden vertaald in een Koninklijk Besluit. Intussen ontwikkelt KBR een volledig nieuwe module voor de deponering zodat auteurs en uitgevers hun digitale publicaties snel en efficiënt zullen kunnen deponeren.