KBR lanceert een nieuw en groots opgezet project voor de digitalisering van de Belgische dagbladpers

KBR lanceert een nieuw project voor de digitalisering van de Belgische dagbladpers waarmee ze het aantal pagina’s dat momenteel reeds beschikbaar is via haar interface BELGICA PRESS zal verdubbelen. Het project wordt gefinancierd met eigen middelen en zal het publiek de mogelijkheid bieden om de Belgische kranten van de tweede helft van de 20de eeuw te raadplegen in digitaal formaat.

BELGICA PRESS

Vandaag omvat de portaalsite BELGICA PRESS 136 in KBR bewaarde Belgische krantentitels uit de periode 1814-1950 (twee titels lopen nog iets langer: voor de krant Le Soir gaan we tot 1970 en voor Le Drapeau rouge tot 1982), goed voor bijna 4 miljoen pagina’s. In het kader van enkele samenwerkingen konden ook titels worden opgenomen uit het einde van de Franse (1814-1815) en de Hollandse periode (1815-1830).

Om heel precies te zijn biedt het portaal vandaag al 3.952.430 pagina’s die dankzij toepassing van het OCR-procedé (Optical Character Recognition) allemaal in ‘full tekst’ beschikbaar zijn. Alle documenten die tot en met het jaar 1918 zijn verschenen, zijn vrij van rechten en dus vrij toegankelijk. Hetzelfde geldt voor de titels waarop nog rechten rusten maar waarvoor KBR een uitdrukkelijk akkoord van de rechthebbenden heeft gekregen.

In 2023 was BELGICA PRESS de meest geconsulteerde tool van KBR, met 129.000 consultaties. De portaalsite wordt voornamelijk gebruikt in het kader van wetenschappelijk onderzoek of journalistiek werk, om onderwijsactiviteiten te illustreren of nog in het kader van rechtzaken.

Ik ben zeer blij om de lancering van zo’n groot project te mogen aankondigen. Zoals veel van onze andere projecten en acties heeft het tot doel om de informatie die onze collecties bevatten maximaal te ontsluiten en voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken en onderzoek in de humane wetenschappen te faciliteren.
– Sara Lammens, algemeen directeur KBR

Verdubbeling van het aanbod

Dankzij het nieuwe project zullen krantentitels uit de jaren 1951 tot 1989 worden gedigitaliseerd. We stoppen bij 1989 omdat uitgevers veelal vanaf 1990 zijn begonnen met de productie van hun matrijzen in digitaal formaat. Sommige uitgevers beschikken vanaf dan ook over digitale archieven; daarom zal er voor de periode na 1989 een specifieke analyse moeten worden gemaakt.

Dit project heeft tot doel om de komende drie jaar het huidig aanbod te verdubbelen en onderzoek aan de hand van kranten uit de tweede helft van de 20ste eeuw te stimuleren. Er is een grote vraag bij het publiek naar materiaal uit deze periode.

KBR zal voor dit project samenwerken met een externe dienstverlener; na een Europese aanbesteding werd de Nederlandse firma GMS geselecteerd.

De digitalisering van de Belgische dagbladpers door de Koninklijke Bibliotheek van België opent een schat aan historische kennis voor een breed publiek. Met het verdubbelen van dit aanbod, dankzij dit ambitieuze project, streven we ernaar om de toegankelijkheid van onze collectie te vergroten en onderzoek van deze tijdsperiode te stimuleren. – Thomas Dermine, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid