Expo 58 bis in de Algemene leeszaal

14/09/2016

Van eind september 2016 tot midden januari 2017 loopt in de Algemene leeszaal een kleine tentoonstelling met als titel 58 bis.

De Koninklijke Bibliotheek zet twee verzamelingen in de kijker die bijna uitsluitend documenten en materialen bevatten die in de context van Expo 58 werden gedrukt of vervaardigd:

  • B 13.010 (Belgische reeks)

Eind jaren 50 van de vorige eeuw verwierf de Koninklijke Bibliotheek ca. 600 tekstdocumenten in verband met Expo 58. Deze materialen vormen een aparte collectie in de Belgische reeks. Het betreft voornamelijk publicaties die door de organisatie en de verschillende deelnemers (landen, internationale instellingen, sectoren en ondernemingen) werden verdeeld. Vorig jaar kregen deze tekstdocumenten een nieuwe titelbeschrijving.

  • FS XCIII

In 2015 ontving de Koninklijke Bibliotheek een schenking van een particulier. Dit speciaal fonds bestaat uit zowel gedrukte efemera (brochures, folders, tijdschriftnummers, knipsels, plannen, affiches, foto’s …) als niet-gedrukte efemera (van een wijnstop over panty’s en pins tot een viewer).

Om de tentoongestelde materialen in hun historische context te situeren, tonen we ook een aantal andere collectiestukken: van een unieke Wereldtentoonstellingsgids uit 1851 tot een stripverhaal uit 2015.

 

Expo 58 bis: een mogelijke cultuurgeschiedenis van België

The past is a foreign country : they do things differently there schreef L.P. Hartley in 1953. Het wereldbeeld dat de wereldtentoonstelling van 1958 wilde uitdragen, was dat van een onwrikbaar geloof in technologie en wetenschap die ongekende vooruitgang en welvaart zouden brengen. Noodzakelijk hiervoor was een vredevolle verstandhouding tussen de verschillende volkeren, een ‘rapprochement des peuples’ zoals dat toen heette.

Weinigen zullen in bovenstaande omschrijving België anno 2016 herkennen. Een vreemd land, inderdaad. En toch zit het Atomium in ons culturele geheugen als een van de grote symbolen van België. Het bouwwerk werd opgenomen in België: een parcours van herinnering (2008) waardoor het onderdeel werd van de canon van plaatsen van herinnering van België.

Maar van welke herinnering? Immers, het culturele geheugen is niet statisch, maar steeds opnieuw het onderwerp van (kritisch) onderzoek, verhalen en tegenverhalen. Dat gebeurt door nieuwe bronnen te bestuderen, maar net zo goed door bestaande bronnen met verrijkt inzicht aan een tweede, derde … kritische lezing te onderwerpen.

De Koninklijke Bibliotheek speelt hierin haar rol door een grote diversiteit aan bronnen te bewaren en ter beschikking van het publiek te stellen. Het is een rol die nooit is uitgespeeld, getuige de verbeterde bibliografische beschrijvingen en de schenking uit 2015.

Is het België van 1958 een vreemd land? Ongetwijfeld. Maar zeker het bezoeken waard!

 

Praktisch

58 bis

Eind september 2016 – midden januari 2017

Algemene leeszaal

Gratis toegang

Ook zonder lezerskaart kunt u de tentoonstelling bezoeken: vraag een badge bij de inkombalie van de leeszaal.

 

Parfumverpakking
Parfumverpakking