Geef uw mening over webarchivering

19/04/2018

De onderzoekers van het project PROMISE werken een federale strategie uit rond webarchivering. Dit is uw kans om die strategie mee vorm te geven. De enquête invullen duurt ca. 7 minuten.

Start de enquête

De enquête loopt nog tot 11 mei 2018. Stuur de link gerust door naar een vriend(in) of collega. Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

photo ordinateur avec archiveWaarom dit onderzoek?

Deze enquête maakt deel uit van het project PROMISE, dat nagaat hoe we de huidige goede praktijken rond webarchivering kunnen toepassen op de Belgische context.

Met de opkomst van online publicaties is het begrip ‘uitgave’ een stuk breder geworden. Al 50 jaar lang garandeert de Koninklijke Bibliotheek dat elke publicatie op papier bewaard blijft, maar voor online publicaties was er nog geen wet en bestond er dus ook nog geen duidelijke strategie. Momenteel wordt gewerkt aan de aanpassing van de wet op het wettelijk depot (Lees het persbericht). Het archiveren van websites is een van de aspecten die hierbij in overweging wordt genomen.

 

Wat doen we met de resultaten?

De onderzoekers stelden de enquête op om de vereisten en behoeften van (toekomstige) gebruikers van webarchieven beter te begrijpen. De resultaten worden gebruikt om een federale strategie voor het bewaren van het Belgische web uit te werken. Alle antwoorden worden anoniem opgeslagen.

 

Meer informatie