Hemel! Expo in het Koninklijk Paleis

08/08/2017

De hemel fungeert als bron van inspiratie voor een originele herontdekking in een uitzonderlijke zaal, de Troonzaal van het Koninklijk Paleis. In het kader van de tentoonstelling 'Hemel!' pakken de tien federale wetenschappelijke instellingen en het Nationaal Geografisch Instituut uit met representatieve stukken uit hun collecties. Daarmee lichten ze een tipje van de sluier over sommige aspecten van hun research.

 

Herontdekking van de hemel

Bezoekers krijgen de kans de hemel in verschillende vormen te herontdekken: aan de hand van kunstwerken die zich door de hemel lieten inspireren, ongewone voorwerpen, wetenschappelijke waarnemings- en meetinstrumenten, filmpjes,... Onderzoekers uit heel verschillende vakgebieden benaderen de hemel op hun eigen manier, binnen de krijtlijnen van hun vakgebied. Hun uiteenlopende visies blijken soms complementair.

 

Uiteenlopende domeinen

De stukken illustreren de uiteenlopende manieren waarop het wetenschappelijk onderzoek het centraal thema benadert. Ze formuleren antwoorden, richten de blik van bezoekers, prikkelen de nieuwsgierigheid en wekken interesse voor een of ander vakgebied waarbinnen aspecten verder kunnen worden uitgediept.

Ze loodsen geïnteresseerden binnen in een specifiek domein van de wetenschap, de kunst of de research dat aan de wetenschappelijke instellingen wordt bestudeerd: van kunstgeschiedenis tot astronomie, van bewaarde manuscripten tot meteorologie, van natuurwetenschappen tot ruimteonderzoek, van aardrijkskunde tot kunstrestauraties.

 

Uit de collectie van de Bibliotheek

Liber de proprietatibus rerum

De openingspagina toont het Bijbelse Scheppingsverhaal met, onder andere, het ontstaan van de hemel en de hemellichamen. De vermoedelijk in Engeland geboren franciscaner monnik Bartholomeus Anglicus voltooide de Latijnse versie van dit werk tussen 1230 en 1240 in Maagdenburg. Het Liber de proprietatibus rerum (‘Boek over de eigenschappen van de dingen’) is opgevat als een encyclopedie met lectuurnotities en wetenswaardigheden die de auteur ten behoeve van zijn ordegenoten optekende. Het getoonde exemplaar is een kopie uit het begin van de vijftiende eeuw die toebehoorde aan Antoon van Bourgondië, bastaardzoon van hertog Filips de Goede.

Dit handschrift maakt samen met een 300-tal andere handschriften deel uit van de Librije van de hertogen van Bourgondië.

 

De val van Phaeton en De val van Icarus

Naast indrukwekkende wolkenpartijen en heuse stormen wordt de dramatiek in de twee tentoongestelde prenten nog opgevoerd door er het trieste lot van twee hemelbestormers aan toe te voegen. De val van Icarus toont de ontknoping van het verhaal van Daedalus en zijn zoon Icarus, die uit het mythische labyrint ontsnappen dankzij vleugels gemaakt uit veren en was. De grootste wens van de jeugdige halfgod Phaeton is dan weer om zelf de zonnewagen van zijn vader te mennen, maar de wilde rit van de onervaren menner loopt uit de hand en moet Jupiter ingrijpen. Die laat met zijn bliksemschichten de overmoedige jongeman in zee storten.

Momenteel onderzoekt de Koninklijke Bibliotheek van België het grafisch werk van Bruegel in haar collectie. Met het project FINGERPRINT worden tekeningen en prenten als deze tot in de kleinste details geanalyseerd.

 

 

 

Hemel!

Tentoonstelling in het Koninklijk Paleis

Paleizenplein, 1000 Brussel

22 juli > 3 september 2017

Van 10.30 tot 16.30 uur, gesloten op maandag

Vrije toegang

 

http://www.hemelciel.be

 

Liber de proprietatibus rerum
De val van Icarus
De val van Phaeton
Koning Filip ontdekt als eerste de tentoonstelling