Koning Boudewijnstichting koopt uitzonderlijke Romeinse goudmunt

24/10/2016

Het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek krijgt in 2016 van de Koning Boudewijnstichting een uiterst zeldzame en spectaculaire goudmunt in depot.

Het gaat om een dubbele solidus, aangemunt door keizer Constantijn de Grote en geslagen in het keizerlijke muntatelier te Trier in 313 n.C.

Dit stuk behoorde tot 1907 toe aan consul Eduard Friedrich Weber, die overleed op 19 september 1907 en wiens gerenommeerde verzameling openbaar verkocht werd door de firma Hirsch in 1909. In 1984 wordt de munt opnieuw verkocht op een veiling van Christie’s (9 oktober 1984, lot nr. 156).

Twee treurende Germanen

Op de keerzijde zien we een Romeinse versterking voorzien van 7 torens en een standbeeld(?) van de keizer. Buiten de omwalling zitten twee treurende Germanen. Voor de kamppoort bevindt zich een brug over een stromend water.

In een lofrede op Constantijn de Grote, uit het begin van de 4de eeuw na Christus, wordt Constantijn geroemd om het aanleggen van een brug over de Rijn. Deze constructie verbond de versterkte stad Keulen met de rechteroever en het aldaar in 310 n.C. opgetrokken fort (het hedendaagse Deutz). De lofredenaar vermeldt letterlijk dat dit bijdroeg tot de gloria of de roem van de keizer. De schrijver onderstreept het belang van dit huzarenwerk, dat de beide Rijnoevers snel toegankelijk maakt voor de Romeinse grensbewaking en dat nog wel op een van de breedste punten van de Rijn. De treurende Germanen, die buiten de wallen van het fort te zien zijn, worden geïdentificeerd als de personificatie van de Allamannen en de Franken.

De regering van Constantijn de Grote wordt niet enkel gekenmerkt door het versterken van de Rijn-limes maar ook meer landinwaarts, precies in het huidige België, worden forten en verdedigingstorens vernieuwd of gebouwd langsheen de Romeinse weg van Keulen naar Bavay. Sinds het einde van de derde eeuw werd het Romeinse rijk immers constant bedreigd door indrukwekkende volksverhuizingen en regelrechte invallen.

munt
munt