Maarten Bassens bekroond met Rogier van der Weydenprijs

06/12/2017

Om de twee jaar bekroont de wetenschappelijke internationale vereniging Roger de le Pasture/Rogier van der Weyden twee verdienstelijke masterscripties die nieuw licht werpen op de geschiedenis van de beeldende kunsten in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Bourgondische periode (eind 14de – begin 16de eeuw). Dit jaar viel die eer te beurt aan Clara Carta (Università di Bologna) en Maarten Bassens, die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België.

 

Prentkunstenaar Frans Crabbe

In de loop van het academiejaar 2015-2016 voltooide Maarten, onder het promotorschap van Prof. Dr. Jan Van der Stock, zijn masterscriptie met als titel “Frans Crabbe van Espleghem (ca. 1480-1553). Een onderzoek naar het leven en werk van de Meester met de Krab, met speciale aandacht voor zijn grafisch oeuvre”. Het eindresultaat werd een lijvige eindverhandeling over een weinig gekende doch uiterst interessante prentkunstenaar die werkte in de eerste helft van de 16de eeuw.

De monografische studie over Frans Crabbe is in die mate vernieuwend dat ze duidelijke implicaties heeft voor het onderzoek naar de prentkunst in de Zuidelijke Nederlanden en de lokale kunstwereld van het vroeg-16de-eeuwse Mechelen. De originele casestudy over Crabbe werpt namelijk nieuw licht op de (inter)nationale kunstenaarsnetwerken in en rond het hof van Margaretha van Oostenrijk. Een kritisch herbekijken van het grafisch oeuvre van de zogenaamde “Meester met de Krab”, voortvloeiend uit een grondige studie in vele prentenkabinetten, levert dan weer nieuwe inzichten in de vroege ontwikkeling van de etskunst in de Nederlanden.

Tijdens het thesisonderzoek werd zelfs een tot nu toe onbekende en bijgevolg unieke ets van Crabbe in de collectie van het Brusselse Prentenkabinet (her)ontdekt.

 

Onderzoek naar Bruegel

Inmiddels is Maarten  onder de leiding van Prof. Dr. Lieve Watteeuw, Prof. Dr. Jan Van der Stock en Joris Van Grieken begonnen aan een doctoraat in het kader van het FINGERPRINT-project. Dit interdisciplinair onderzoeksproject, waarvoor de KU Leuven en de Koninklijke Bibliotheek van België de handen in elkaar hebben geslagen, voert onderzoek naar de teken- en prentkunst van Pieter Bruegel de Oude.

Het aandeel van Maarten betreft het onderzoek naar de editiegeschiedenis van de prenten naar ontwerp van Bruegel. Daarnaast blijft hij in zijn vrije tijd bezig met het onderzoek naar de 16de-eeuwse kunstwereld in Mechelen.

 

Prijsuitreiking

De uitreikingsceremonie van de Rogier van der Weydenprijs vindt plaats op vrijdag 8 december om 18u in de crypte onder het stadhuis van Doornik. De voertaal van het evenement is Frans, maar iedereen is meer dan welkom.