Vacature: HR Expert

15/05/2018

De Koninklijke Bibliotheek werft een HR Expert (niveau B) aan voor de Personeelsdienst. Het gaat om een startbaanovereenkomst, wat wil zeggen dat enkel kandidaten die jonger zijn dan 26 jaar in aanmerking komen voor de job.

Solliciteren kan tot en met 30 mei 2018. Stuur uw motivatiebrief en cv naar hr@kbr.be, met vermelding van de refertie (KBR-2018-05).

 

 Als dossierbeheerder verwerkt u de verschillende aspecten in verband met het administratief beheer van het personeel, zoals de loopbaan, de verloven en afwezigheden, het loon, de evaluatie, de in- en uitdiensttreding. In dit kader verzamelt, redigeert, controleert en rangschikt u de administratieve documenten, voert u gegevens in de databank van het personeel in, werkt u samen met verschillende externe organisaties, volgt u de evolutie van de wetgeving …

Als referentiepersoon verzekert u de permanenties van de dienst. U adviseert en informeert de personeelsleden over alle HR-domeinen.

Als projectmedewerker neemt u deel aan de implementatie van nieuwe HR-processen en aan de optimalisatie van de bestaande procedures, meer bepaald inzake opleiding, welzijn op het werk, begeleiding van leiderschap, evaluaties …

 

Diploma

U bent houder van een bachelordiploma in een van de volgende domeinen: human resources, psychologie, management, sociale wetenschappen.

U kunt ook aan de selectie deelnemen zo u houder bent van een eerder verworven diploma dat wordt gelijkgesteld met een van de voornoemde diploma’s.

Ook studenten in het laatste jaar van hun opleiding kunnen deelnemen. Hun indiensttreding is dan afhankelijk van het feit of ze hun diploma behalen.

 

Ervaring

Er is geen ervaring vereist

 

Niet vereist, wel een troef

  • U beschikt over beroepservaring in humanresourcesmanagement;
  • U kent de eigenheden van het personeelsbeheer binnen het federaal openbaar ambt;
  • U bezit kennis en/of heeft beroepservaring inzake leiderschap, evaluatie, competentieontwikkeling;
  • Kennis van het Frans is een troef daar u in een tweetalige omgeving werkt.

 

Aanbod en arbeidsvoorwaarden

We bieden een overeenkomst aan van het type “startbaanovereenkomst”, voltijds (38 uur per week), gedurende een periode van één jaar vanaf 01/07/2018 (en uiterlijk de laatste dag van het kwartaal waarin u de leeftijd van 26 jaar bereikt). Uw contract kan worden vernieuwd op voorwaarde dat u slaagt voor een selectie die Selor organiseert. U wordt aangeworven als technisch deskundige (niveau B).

Bekijk de volledige vacature