Vacature: Verantwoordelijke cel Elektronische bronnen

17/07/2017

Verantwoordelijke cel Elektronische bronnen - assistent stagiair (SW1)

 

Inhoud van de functie

Doelstellingen van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling.

 • De basisopdrachten van de Koninklijke Bibliotheek van België bestaan in het verwerven van de publicaties die in België verschijnen en die van Belgische auteurs die in het buitenland verschijnen, alsook in de bewaring en terbeschikkingstelling van wetenschappelijke informatie en een omvangrijk cultureel erfgoed. Vandaag dienen deze opdrachten de digitale dimensie en de nieuwe technologieën te integreren.
 • De cel Elektronische bronnen speelt een rol in zowel het uitzetten van de koers die de instelling wil uitgaan op het vlak van collectieverrijking als de bewaring van de collecties of ook de dienstverlening aan het publiek en de informatie en de communicatie in verband met de collecties.

 

Resultaatgebieden

Kernresultaatsgebieden: wetenschappelijk onderzoek (80 % van de tijdsbesteding).

 • Leiding geven aan en instaan voor de coördinatie van de cel Elektronische bronnen;
 • Deelnemen aan de onderhandelingen m.b.t. de gebruikslicenties;
 • De analyse van de nieuwe elektronische bronnen coördineren;
 • Nieuwe potentiële aanwinsten identificeren en hun prioriteit bepalen;
 • Een plan opmaken voor de evaluatie van de elektronische bronnen en het plan vervolgens uitvoeren;
 • De opvolging van de goede technische werking van de elektronische bronnen coördineren;
 • De ontsluiting van de elektronische bronnen uitwerken, toepassen en coördineren;
 • Deelnemen aan de aankoop van nieuwe elektronische bronnen en hun vernieuwing;
 • Deelnemen aan het beleid van conservering en verduurzaming van de inhoud van de elektronische bronnen;
 • Algemeen, vulgariserende teksten schrijven om de bekendheid te vergroten van de elektronische bronnen die in de Koninklijke Bibliotheek beschikbaar zijn.

Bijkomende resultaatsgebieden: wetenschappelijke dienstverlening (20 % van de tijdsbesteding):

 • Originele studies, boeken of artikelen publiceren in verband met de ontwikkeling van de elektronische bronnen;
 • Actief deelnemen aan wetenschappelijke vergaderingen op dit gebied.

In het kader van deze activiteiten van wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening kan hij ertoe worden gebracht projecten te beheren, zijn kennis te verspreiden, leiding te geven aan wetenschappelijk, administratief en technisch personeel en wetenschappelijke ontmoetingen te organiseren.

Bijkomende eisen.

 • Integratie in de instelling;

Bijdragen tot de verwezenlijking van de opdrachten van de instelling alsook een functionele kennis of expertise ontwikkelen ten gunste van de instelling.

 

Competentieprofiel

Vereiste diploma’s en opleidingen.

De kandidaat dient houder te zijn van volgende diploma's: een diploma van licentiaat of master in de informatie- en bibliotheekwetenschappen.

 

Technische kundigheden (kennis, specialisaties, ervaringen, …).

 • Vereiste competenties, specialiteit(en) en ervaring(en) waaraan de kandidaten dienen te voldoen om te worden geselecteerd (toelatingscriteria).

Opdat de kandidatuur ontvankelijk zou zijn, moet de kandidaat grondige ervaring van minimum één jaar kunnen aantonen in het domein van het beheer en de ontsluiting van elektronische bronnen. Hij moet blijk geven van kennis inzake elektronische bronnen in verband met de domeinen waarin de Koninklijke Bibliotheek van België gespecialiseerd is, i.e. mens- en sociale wetenschappen evenals de “Belgische” elektronische bronnen. Tevens dient hij blijk te geven van kennis van de context van Open Access en de gevolgen daarvan voor het aankoopbeleid van een nationale bibliotheek.

 • Bijkomende gewenste ervaring(en), kennis en bekwaamheden die tot aanbeveling strekken (bijkomende rangschikkingscriteria).

Bovendien worden de kandidaten die meerdere van de onderstaande kenmerken bevatten prioritair gerangschikt:

 • Goede kennis van de sector van de elektronische bronnen;
 • Goede kennis van de sector van digitale uitgaven en van de grote belangen in deze sector;
 • Goede kennis van het fenomeen “Open Access” en de gevolgen daarvan voor het aankoopbeleid van een nationale bibliotheek.

 

Generieke competenties (gedragscompetenties, vaardigheden, …).

1°. Kerncompetenties:

 • Servicegericht handelen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Objectieven behalen

2°. Omgaan met informatie:

 • Informatie integreren

3°. Omgaan met medewerkers:

 • Medewerkers motiveren

4°. Omgaan met het eigen functioneren:

 • Stress beheren

 

Download de volledige vacature (pdf) of kijk op de website van Belspo.

Deadline: 16 augustus 2017