Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek van België kopen spectaculaire munt voor de Bibliotheek

03/11/2016

De vzw Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek ondersteunt de werking van de instelling op verschillende manieren. Een ervan is hulp bij de aankoop van collectiestukken.

Zo verwierf het Penningkabinet in het verleden al een unieke zilveren plaquette met de voorstelling van de geograaf Gerard Mercator en een Merovingische goudschat uit de 6de eeuw die opgegraven werd in Broechem (Antwerpen). Ook nu weer kan het Penningkabinet op de vrijgevigheid van de Vrienden rekenen.

Op 16 september 2016 kochten zij een uiterst zeldzame zilveren antoninianus van keizer Postumus, geslagen in Keulen in 268 n.C. Postumus scheurde zich in 260 af van het Romeinse rijk en creëerde een Gallisch keizerrijk met Keulen als hoofdstad. Hij stelde zich graag voor als Hercules en zo wordt hij, met zijn knuppel en leeuwenhoofd, ook afgebeeld op deze munt.

Tientallen muntschatten uit deze periode werden op Belgisch grondgebied gevonden. Hun verberging (en verlies) houdt ongetwijfeld verband met de Germaanse invallen en andere onlusten, die zo kenmerkend zijn voor deze regering.

De aangekochte munt is niet alleen zeer zeldzaam, maar toont ons vooral een van de mooiste portretten van deze keizer die we op een zilvermunt kunnen aantreffen.