Werken in de leeszaal Kranten en hedendaagse media: update

07/06/2017

Gedurende bijna negen maanden, van april tot december 2017, vinden er renovatiewerken plaats in de leeszaal Kranten en hedendaagse media. Dit renovatieproject maakt deel uit van een globaler plan dat een verbetering van de toegang tot het gebouw én tot de collecties tot doel heeft. We plaatsen hier geregeld een update.

 

2018

Officiële opening van de nieuwe leeszaal.

 

December 2017

 

November 2017

 

September 2017

De marmeren vloer is hersteld en het plaatsen van de houten balken en de houten vloer is volop bezig.

plaatsing vloer

 

Mei 2017

Drie weken lang neemt een onderneming de volledige infrastructuur weg uit de leeszaal: meubelen, wanden, bureaus.

De zaal is nu leeg.

Gezicht op de oude bureausDe oude ingang

 

April 2017

De werkzaamheden ter voorbereiding van de “echte werken” gaan van start. Alle materieel en de naslagwerken worden overgebracht naar een tijdelijke leeszaal.

De verhuizing

Verplaatsing van een oude drukpersDe tijdelijke leeszaal

 

Vóór de werken: 1882-2017

2012 – 2017

In april 2012 richt de afdeling op de mezzanine een themaparcours in over de Belgische dagbladpers. Ze stelt ook meerdere computers ter beschikking van haar lezers die gedigitaliseerde kranten willen raadplegen.

De leeszaal van de afdeling Kranten en hedendaagse media beslaat een periode gaande van het einde van de 18de eeuw tot vandaag. Ze biedt toegang tot meer dan 200 miljoen pagina’s van Belgische of buitenlandse kranten op papier of microfilm, en tot 4 miljoen gedigitaliseerde pagina’s van Belgische kranten die online toegankelijk zijn op BelgicaPress.

Enkele cijfers :

  • 603 m²
  • 5.065 m3
  • 2.500 eenheden kranten
  • 12.000 microfilms
  • 7.200 lezers per jaar
  • 104 plaatsen
  • 15 km rekken met kranten

De leeszaal van de afdeling Kranten van 1969 tot 2017

 

2005

In 2005 lanceert de Koninklijke Bibliotheek van België haar eerste digitaliseringprogramma’s voor de krantencollecties. Het is de bedoeling ze te beschermen en de oude kranten nog beter te kunnen bestuderen door het gebruik van OCR (Optical Character Recognition) te optimaliseren.

In 2006 werden de ramen van de leeszaal gedeeltelijk verduisterd om de documenten te kunnen raadplegen onder optimale bewaringsvoorwaarden.

 

Jaren 1970

Dankzij een beschermingsbeleid dat in de loop van de jaren 1970 officieel werd ingehuldigd, kunnen vandaag bijna 200 kranten worden geraadpleegd op microfilm. Dit gebeurt met microfilmlezers en lees- en reproductieapparaten die halverwege het jaar 2002 volledig werden gerenoveerd. Meer dan 12.000 microfilmrollen van kranten zijn voor onderzoek beschikbaar.

De zaal in de jaren 1970 en 1980

 

1969

In 1969 staan er in de leeszaal meerdere op maat gemaakte kasten met verschillende types tijdschriften die rechtstreeks toegankelijk zijn voor de lezers. Dit meubilair werd in de zaal geplaatst vóór de ramen van de leeszaal werden aangebracht, omdat de kasten zo groot waren dat ze niet langs een andere weg in het gebouw konden worden binnengebracht.

De leeszaal van de afdeling Kranten in 1969

 

1882 - 1969

Sinds haar ontstaan in 1882 staat de afdeling Kranten en hedendaagse media in voor de verwerking, het beheer, de bewaring en de ontsluiting, in haar eigen leeszaal, van de collecties Belgische en buitenlandse kranten die de Koninklijke Bibliotheek van België verwerft door aankoop of schenking en via het verplicht wettelijk depot.