persoon bewerkt documenten op pc

Project ADOCHS – Auditing Digital Outputs in the Cultural Heritage Sector

Sinds KBR in 2005 begon met de georganiseerde onlinezetting van het cultureel erfgoed, heeft de dienst DIGIT zijn digitaliseringsproces voortdurend verbeterd, en dit in alle fasen van de productieketen. Het is met deze dynamiek dat KBR vandaag deelneemt aan het netwerkonderzoeksproject ADOCHS – Auditing the Digital Outputs in the Cultural Heritage Sector – dat wordt gefinancierd in het kader van de oproep 2015 van as 6 van het programma BRAIN-be. KBR werkt hiervoor samen met mede-initiatiefnemer het Cegesoma en twee universiteiten, VUB en de ULB. Het doel van het project is tools te ontwikkelen om de kwaliteitscontrole te verbeteren van digitale afbeeldingen en hun metadata.

Het onderzoek is gestoeld op een dubbele aanpak.

 

Focuspunt 1: Beeldkwaliteit

Het eerste deel is van methodologische aard en is gewijd aan de redactie van een handleiding met goede praktijken voor erfgoeddigitalisering.

 

Focuspunt 2: Kwaliteit van metadata

De tweede – technische – benadering behelst de automatisering, door softwareontwikkeling, van de taken in verband met de kwaliteitscontrole van de digitale afbeeldingen en hun metadata.

 

De kwaliteit van de geproduceerde bestanden en de metadata ervan zullen na afloop van dit project wetenschappelijk gevalideerd zijn. Voor de dienst DIGIT zal dit de bekroning vormen van de vervolmaking en standaardisering van zijn productieketen. Die validatie zal eveneens garant staan voor de stelselmatige terbeschikkingstelling van digitale facsimile’s en voor een betere toegang tot de collecties.

 

Nieuws

Tan Lu (VUB/KBR) en Ann Dooms (Cegesoma), onderzoekers voor het ADOCHS-project, vielen in de prijzen tijdens de International Conference on Document Analysis and Recognition 2019. Ze wonnen in de categorie ‘Document Recognition With Complex Layouts’. Lees meer

 

Surf naar de projectwebsite