ARTPRESSE

Intermediaal onderzoek naar de Belgische kunst als gestructureerd netwerk, vanuit de invalshoek van magazines voor een breed publiek tijdens het interbellum.

 

De populaire periodieke pers

Hoewel ze vaak worden vergeten, bevatten magazines een schat aan informatie over de gebeurtenissen, heersende smaken, trends en – algemener – de manier van leven en denken tijdens een bepaalde periode. Ze zijn een waardevolle informatie- en documentatiebron die ons ook een andere kijk biedt op de Belgische kunst tijdens het interbellum. Je kunt ze beschouwen als een intermediaal netwerk van kunstenaars, journalisten, recensenten, hoofdredacteurs, uitgevers, drukkers, fotografen, illustratoren en reclamemensen.

 

Doelstellingen van dit project

Het onderzoek spitst zich toe op een geheel van tijdschriften die in KBR worden bewaard en dateren van de jaren 1920 en 1930. Het is tijdens deze scharnierperiode dat ze in aantal toenemen en dat hun formaat op ingrijpende wijze verandert. ARTPRESSE zal deze bronnen bestuderen en digitaliseren, om zo het huidige online aanbod van KBR nog te verbreden. Een ander doel van het project bestaat erin onze kijk op kunst en media in vraag te stellen door de muren tussen praktijken en disciplines neer te halen.

 

Het corpus van bronnen

ARTPRESSE onderzoekt geïllustreerde algemene weekbladen in het Nederlands en het Frans. Met “algemeen” bedoelen we publicaties met uiteenlopende rubrieken en onderwerpen (actualiteit, kunst, mode, sport enzovoort), met een oplage van meerdere duizenden exemplaren en een beperkte verkoopprijs. Deze magazines werden in de eerste plaats gemaakt “om naar te kijken” (Roger Avermaete, “L’Architecture du Journal”, in Le Livre et L’Estampe, nr. 2, 15 mei 1934, p. 45), zoals blijkt uit het belang dat wordt gehecht aan fotografie, illustratie en reclame en de zorg die werd besteed aan de lay-out.

 

Enkele voorbeelden:

  • ABC
  • A-Z/Bonjour !
  • Hebdo
  • Libra illustré
  • Ons Land/Notre pays
  • Ons Volk
  • Pourquoi pas ?
  • Tout (pour vous)
  • Wereldrevue

 

 

 

Gedigitaliseerde bronnen

Naast het eigenlijke onderzoek zal ARTPRESSE ook het huidige online aanbod van KBR aan gedigitaliseerde tijdschriften en periodieken gevoelig uitbreiden. De dienst digitalisering van KBR zal hiervoor gebruik maken van geavanceerde scanners en software en neemt de geldende normen inzake verspreiding in acht. De bestanden worden vervolgens aan een OCR-bewerking onderworpen zodat ze ook doorzoekbaar zijn in full text. Het gedigitaliseerde corpus zal niet enkel kunnen worden geraadpleegd via de portaalsite BelgicaPeriodicals, maar zal ook worden opgenomen in grotere databanken zoals Europeana.

 

Projectwebsite ARTPRESSE

 

Partners

ARTPRESSE is een onderzoeks- en digitaliseringsproject dat wordt gefinancierd door het kaderprogramma BRAIN-be 2.0 van het Belgische federale Wetenschapsbeleid (BELSPO).

Het project wordt door KBR gecoördineerd via de dienst DIGIT en wordt gevoerd in samenwerking met KULeuven (faculteit Letteren, onderzoeksgroep algemene literatuurwetenschap en culturele studies) en ULiège (faculteit wijsbegeerte en letteren, departementen historische wetenschappen en moderne talen).

 

Contact

Frédéric Lemmers

KBR – Hoofd van de dienst Digit

serqrevp.yrzzref@xoe.or

 

Sébastien Hermans

KBR – Digitalisering

fronfgvra.ureznaf@xoe.or

 

Morgane Ott

KBR en ULIEGE – Onderzoeksassistente

zbetnar.bgg@xoe.or