De voormalige en de huidige website van KBR

Belgicaweb

Born-digital erfgoed ontsluiten en FAIR maken

BelgicaWeb is een BRAIN 2.0 project gefinancierd door BELSPO en heeft tot doel om born-digital erfgoed van België te ontsluiten en FAIR te maken, ofwel Findable (vindbaar), Accessible (Toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar) en Reusable (herbruikbaar). Dit willen we doen door het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk toegangsplatform en een API die toegang op dataniveau mogelijk maakt. Born digital erfgoed is digitaal gecreëerd en heeft geen analoog equivalent. Door de snel veranderende technologie is dit type erfgoed extra kwetsbaar.

Doelstellingen

  1. onderzoeken hoe op duurzame wijze toegang kan worden verschaft tot deze born-digital collecties
  2. de nodige data-infrastructuur ontwikkelen om toegang te bieden tot deze collecties
  3. de (meta-)data verrijken
  4. de relevante wettelijke kaders analyseren en
  5. het born-digital erfgoed van België promoten.

Project fases en duur

Het BelgicaWeb project ging van start in april 2024 en het einde is voorzien in april 2026. Tijdens deze twee jaren zullen we onder andere werken aan:

  1. Het creëren van collecties van born-digital data met behulp van tools voor het archiveren van web- en sociale media-inhoud
  2. Het ontwikkelen van de API en het toegangsplatform in twee fasen: evaluatie en een eindfase.
  3. Het indexeren en verrijken van gegevens door gebruik te maken van digitale methoden zoals Linked Data en Natural Language Processing.
  4. Een analyse van de juridische kaders met betrekking tot gegevensuitwisseling, tekst- en datamining, gegevensbescherming en privacyrechten, vrijheid van meningsuiting en de impact van de voorgestelde Europese verordening over kunstmatige intelligentie.

Referentiegroep van experts


Binnen het project zal een referentiegroep van experts iteratief input leveren over de selectie, de ontwikkeling van de API en het toegangsplatform, dataverrijking en kwaliteitscontrole en bruikbaarheid.

Project partners


Het BelgicaWeb project brengt partners met verschillende expertise samen.

CRIDS van Université de Namur zal expertise leveren over de relevante juridische kwesties.

IDLab, GhentCDH en MICT van Universiteit Gent zullen respectievelijk werken aan dataverrijking, gebruikersbetrokkenheid en -evaluatie en outreach naar de onderzoeksgemeenschap.

KBR fungeert als projectcoördinator en zal werken aan de ontwikkeling van het toegangsplatform en de API en gegevensverrijking.

De projectpartners hebben al ervaring opgedaan met web- en sociale media archivering in de door BELSPO gefinancierde en door KBR gecoördineerde PROMISE en BESOCIAL projecten, wat een extra troef is voor dit project.

Wil je meer weten?

Friedel Geeraert (Coördinator) – sevrqry.trrenreg@xoe.or

Christina Vandendyck (Developer) – puevfgvan.inaqraqlpx@xoe.or