Digitalisering artistieke en literaire pers (1871-1958)

In 2008 lanceerde de Université libre de Bruxelles (ULB) dit project voor het digitaliseren van Belgische literaire tijdschriften. Het project past in het kader van de Overlegde onderzoeksactie ‘Presse et littérature en Belgique francophone’ (2008-2013) (Pers en literatuur in Franstalig België) en wordt geleid door professor Paul Aron.
Het heeft een dubbele doelstelling: enerzijds de bewaring van het erfgoed, anderzijds de verspreiding ervan met het oog op wetenschappelijk onderzoek.

KBR neemt actief deel aan de uitvoering van dit project, meer bepaald door haar eigen collecties ter beschikking te stellen en door haar wetenschappelijke en technische deskundigheid te delen.

Gelet op de wetgeving inzake het auteursrecht kunnen de beoogde tijdschriften – ca. 40 titels – worden geraadpleegd op ‘La Digithèque’ van de ULB.