Het project Gazette de Leyde (1750-1793)

Dit project werd in 2007 gelanceerd en verenigt KBR met het Centre d’études du 18e siècle (Studiecentrum 18de eeuw) van Lyon (Unité mixte de recherche ‘Lire’, CNRS-Lyon 2).

Het doel van het project bestaat erin bij te dragen tot de geschiedenis van Europa en van het beeld dat Europa van zichzelf bouwt, door de aandacht te vestigen op het bestaan van gemeenschappelijke waarden en culturen, de realiteit van nationale stereotypen en de geleidelijke constructie van het begrip ‘grens’ van de Europese beschaving. In dit perspectief is de Gazette de Leyde van bijzonder belang als gevolg van zijn lange bestaan, zijn continuïteit, zijn oplage, zijn redactionele kwaliteit en zijn onafhankelijkheid tegenover Frankrijk.

Naast deze louter wetenschappelijke dimensie biedt de digitalisering van de Gazette de Leyde een belangrijke technische meerwaarde. Er werd een gerichte vergelijkende analyse gemaakt tussen de digitalisering van de microfilms en de digitalisering van de originele exemplaren. De middelmatige drukkwaliteit en de typografische gebruiken van het Ancien Régime sluiten de mogelijkheid uit om gebruik te maken van de gewone ‘optical character recognition’-technologie. Bijgevolg heeft dit project ook tot doel methodes en instrumenten te ontwerpen, te ontwikkelen en te evalueren die volledige of gedeeltelijke toegang bieden tot de tekstuele inhoud.

Vandaag zijn de jaargangen 1750-1789 vrij online raadpleegbaar.