Maddlain

In 2015 nam KBR deel aan het project MADDLAIN, in het kader van het onderzoeksprogramma BRAIN-be van het Federaal Wetenschapsbeleid.

Het project, dat twee jaar duurde, analyseert de gebruiken en noden van de verschillende doelgroepen van de federale wetenschappelijke instellingen uit de pool Documentatie (CegeSoma, KBR, Rijksarchief in België) op het vlak van de digitale toegang tot collecties.

 

MADDLAIN bestaat uit drie thematische studies:

  • algemene toegang tot digitale informatie
  • e-learning praktijken van studenten (middelbaar en hoger onderwijs) uit de menswetenschappen
  • het gebruik van virtuele onderzoeksomgevingen door onderzoekers uit de geesteswetenschappen

 

Om deze drie thema’s te bestuderen, worden twee soorten gegevens geanalyseerd:

  • gestructureerde gegevens verkregen uit de databanken en websites van de drie instellingen
  • niet-gestructureerde of semigestructureerde gegevens die we verzamelen via gebruikersenquêtes en interviews. Deze enquêtes en interviews worden afgenomen bij het brede publiek, universiteitsstudenten en onderzoekers.

 

De drie federale instellingen zullen de kennis die ze via MADDLAIN verkrijgen gebruiken om hun huidige platformen te verbeteren en nieuwe interactieve structuren te ontwikkelen met als doel kennis te verspreiden (via e-learning) en wetenschappelijke samenwerking te bevorderen (door virtuele onderzoeksomgevingen te creëren).

 

Resultaten

U kunt de gedetailleerde resultaten en alle ruwe onderzoeksgegevens downloaden op de website van het CegeSoma.