Logo projet Met

Metabelgica

Een Linked Data-platform voor Belgische entiteiten die worden gedeeld tussen Federale Wetenschappelijke Instellingen in België

Over het project

Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) zoals de Koninklijke Bibliotheek werken momenteel aan de inventarisatie, de publicatie en de analyse van hun collecties in databanken of online catalogi en gebruiken daarbij entiteiten als namen of plaatsen, zoals gestructureerde gegevens over auteurs of steden.

Dit soort gegevens is belangrijk om verschillende redenen, maar elke FWI creëert en beheert haar eigen entiteiten in haar eigen systemen en maakt daarbij gebruik van verschillende programma’s en datastandaarden.

Dat is problematisch. Dit betekent immers dat er dubbel werk wordt geleverd en dat er ook problemen zijn met de kwaliteit van de gegevens. Bovendien bemoeilijkt dit de doeltreffende uitwisseling van gegevens op nationaal of internationaal vlak als gevolg van het gebruik van verschillende standaarden en hulpmiddelen.

Doelstellingen van het project

Dit project beoogt de ontwikkeling van MetaBelgica – een Linked Data-platform voor Belgische entiteiten die worden gedeeld tussen de FWI in de culturele erfgoedsector. We zullen miljoenen Belgische entiteiten, afkomstig van de vier deelnemende FWI, integreren, ze toegankelijk maken op een gedeeld platform en voor die entiteiten persistente identificatoren verstrekken. Zo zullen we betrouwbare en interoperabele referentiegegevens van hoge kwaliteit online brengen.
We passen hierbij de beste praktijken toe op het vlak van open science, linked open data en de FAIR-principes (vindbaarheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit en herbruikbaarheid), bijvoorbeeld via het hergebruik van Open Source-software en voor onze data geopende licenties.
Voor de open data die we produceren, passen we het mantra van BELSPO toe: “zo open als mogelijk en zo gesloten als noodzakelijk”.

Partners

Het project MetaBelgica wordt gefinancierd via de oproep tot voorstellen INFRA-FED van BELSPO: een Impulsactie oproep tot het bevorderen van de ontwikkeling van opkomende onderzoeksinfrastructuren binnen federale onderzoeksinstellingen.

Het project is het resultaat van de samenwerking tussen de volgende vier Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI):

  • De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)
  • De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB)
  • Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
  • De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)

Duur

2023-2026

Updates

We hebben ons ertoe verbonden om de principes van Open Science te promoten. Concreet betekent dit dat we updates over onze voortgang op een transparante manier delen op de volgende platforms:

  • Onderzoeksgegevens en -documenten worden met een DOI gepubliceerd op ons Zenodo-platform (naast de Belgische platforms Orfeo en SODHA).
  • De code en technische specificaties zullen gepubliceerd worden op onze GitHub account
  • Algemene updates kunt u volgen via de hashtag #MetaBelgica op onze sociale netwerken en op onze Mastodon-account in het bijzonder.

Opvolgingscomité

Gedurende het hele project staan we in contact met externe nationale en internationale deskundigen in het kader van een opvolgingscomité met als doel de impact van het project te maximaliseren. De leden van dit opvolgingscomité zijn thematische deskundigen van de hierna genoemde instellingen (in alfabetische volgorde):

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de hierna genoemde verantwoordelijken of u abonneren op de hashtag #MetaBelgica op sociale media.

KBR


KMSKB


KIK


KMKG