Reproducties

 

Reproducties bestellen

De dienst Fotografie maakt op bestelling reproducties van documenten die de Koninklijke Bibliotheek bewaart. Het gaat om digitale bestanden (tiff, jpeg of pdf), maar ook om afdrukken op papier en microfilms. Opgelet: voor pdf's van een volledig document moet u momenteel rekening houden met een langere leveringstermijn.

Reproducties maken kan alleen als dit geen probleem veroorzaakt op het vlak van bewaring, bescherming of copyright. Elke afdeling beslist over de aangewezen reproductiewijze.

In heel wat leeszalen staan fotokopieertoestellen voor occasioneel gebruik waarmee u (beperkt) kopieën mag maken van niet-kostbare originele documenten die dateren van na 1850. Er zijn echter uitzonderingen o.a. dagbladen, handschriften, oude en kostbare drukken, etsen en boeken op folioformaat.

 

> Reproducties bestellen

 

Leveringstermijn pdf's

Door het hoge aantal reproductieaanvragen waarvoor een document of boek volledig gedigitaliseerd moet worden (pdf-documenten), is de leveringstermijn hiervoor opgelopen tot ongeveer 2 maanden. Deze langere wachttijd geldt alleen voor boeken die volledig gescand moeten worden, niet voor reproducties van microfilms. Voor alle andere bestellingen blijft de normale leveringstermijn gelden.

Lees hier waarom

 

 

Publicatierechten aanvragen (copyright)

Wilt u de beelden die u aanvraagt ook publiceren? Dan geldt het copyright en moet u daarvoor toestemming vragen aan de Koninklijke Bibliotheek. Onder publiceren begrijpen we onder meer het gebruik in boeken, documentaires, films, affiches of online, maar bijvoorbeeld ook tentoonstellingen.

 

Publicatierechten aanvragen >>

 

In bepaalde gevallen kunt u een vrijstelling van de reproductierechten aanvragen. Motiveer hiervoor duidelijk uw aanvraag.

 

Tarieven

Het minimumbedrag per bestelling bedraagt 2,50 EUR. Voor dringende bestellingen (levering binnen de week) wordt het tarief verdubbeld. Dit is enkel mogelijk voor bestellingen onder 200 EUR.

Bekijk de tarieven

 

Reglement

Lees het volledige reglement voor bestellingen van reproducties en de voorwaarden voor publicatie.

 

Contact

  • Facturering: +32 (0)2 519 55 66
  • Dienst Fotografie: +32 (0)2 519 55 67

Een vraag over een collectiestuk? Neem contact op met de afdeling waar het document zich bevindt.