digitalisering

De Koninklijke Bibliotheek van België vraagt dat beleidsmakers meer oog hebben voor de impact van het auteursrecht op al wie informatie en digitaal bronnenmateriaal wil gebruiken om te studeren, onderzoek te doen of voor vrijetijdsbesteding.

De Koninklijke Bibliotheek van België werkt hard aan de vernieuwing van haar bibliotheekbeheersysteem. Er werd gekozen voor Syracuse, ontwikkeld door de Franse firma Archimed. In 2018 komt er een volledig nieuwe catalogus met tal van nieuwe functionaliteiten.