Amerikaanse Studies

KBR bezit een uitgebreide Amerikaanse collectie, met papieren en elektronische bronnen. Daardoor vormt ze de ideale uitvalsbasis voor wie onderzoek doet in het vakgebied van sociale en humane wetenschappen in de Verenigde Staten. U raadpleegt de collectie in de algemene leeszaal.

Het Centrum voor Amerikaanse Studies werd opgericht in 1965. Het stond toen in voor het beheer en de uitbreiding van de beperkte collectie American Studies die de Fulbright Commission bij de bibliotheek in bewaring had gegeven en die destijds ongeveer 1.000 volumes telde.

 

 

De collectie

Op papier: Library of American Studies

Deze collectie omvat ongeveer 30.000 titels in de sociale en humane wetenschappen. Het gaat om publicaties in de vakgebieden literatuur, geschiedenis, (internationale) politiek, kunst, film, muziek, rechten, godsdienst, genderstudies, populaire cultuur enzovoort.

 

Op ultrafiche: Library of American Civilization

Deze verzameling bevat 14.000 titels op ultrafiche, die dateren van vóór 1914 en meestal niet meer in de handel zijn. Het gaat om boeken en tijdschriften, maar bijvoorbeeld ook om pamfletten of correspondentie. De collectie omvat alle aspecten van de Amerikaanse cultuur, van voor de Amerikaanse revolutie tot het uitbreken van WO I. U vindt de stukken terug in de online catalogus, maar voor meer gedetailleerde opzoekingen gebruikt u best de catalogus op papier.

KBR is de enige bibliotheek in België die dit unieke onderzoeksinstrument bezit.

Raadpleeg de collectie in de algemene leeszaal

 

 

Elektronische bronnen

KBR biedt toegang tot heel wat elektronische bronnen rond Amerikaanse Studies. De elektronische bronnen zijn toegankelijk in KBR en via uw MyKBR-account.

E-bronnen rond Amerikaanse Studies

 

 

Op microfilm

The New York Times en The Washington Post zijn gedeeltelijk beschikbaar op microfilm, net als enkele tijdschriften en series.

 

Eigen publicaties

U vindt in de algemene leeszaal een overzicht van tijdschriften in Amerikaanse studies die aanwezig zijn in Belgische bibliotheken. Het Centrum voor Amerikaanse Studies gaf ook zelf een aantal publicaties uit, waarvan de lijst beschikbaar is.

 

Contact

pbagrzcbenelobbxf@xoe.or